Dominika Jaszczyk

  Dominika Jaszczyk

  Zapytaj eksperta

  22.03.2019

  Wkład niepieniężny wniesiony do spółki komandytowej - jak wykazać w księgach?

  Wkład niepieniężny wniesiony do spółki komandytowej - jak wykazać w księgach?

  Wkład w postaci niepieniężnej może być wniesiony do spółki komandytowej w wartościach brutto lub netto. W zależności od decyzji wspólnika dotyczącej wartości wkładów warto zwrócić uwagę na sposób księgowania i rozliczania VAT pomiędzy wspólnikiem a spółką komandytową (jeśli wkład wystąpi). W sytuacji gdy wkład wnoszony jest po wartości brutto (np. w postaci nieruchomości), jest on niepieniężny oraz pośrednio pieniężny (VAT naliczony, który przysługiwałby spółce do zwrotu z urzędu skarbowego).

   

  Wniesienie do spółki komandytowej wkładu niepieniężnego w wartości brutto (np. nieruchomości):

   

  Księgowanie wkładu niepieniężnego u wspólnika wnoszącego

   

  Wyksięgowanie wartości środka trwałego:

  WN – „Odpisy umorzeniowe środków trwałych” (część umorzona),

  WN – „Pozostałe koszty operacyjne” (część nieumorzona),

  MA – „Środki trwałe” lub inne odpowiednie konto zgodnie z rodzajem wkładu niepieniężnego.

  Zadeklarowana w umowie wartość wkładu:

  WN – „Długoterminowe aktywa finansowe” -> „Udziały lub akcje” (wartość brutto),
  MA – „Pozostałe przychody operacyjne” (wartość netto),
  MA – „Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT”.

   

  Zaksięgowanie ewentualnych różnic w sytuacji, gdy wartość środka trwałego wskazana w umowie jest wyższa niż wartość księgowa (do zaksięgowania kwota różnicy):

  WN – „Pozostałe koszty operacyjne”,
  MA – „Kapitał z aktualizacji wyceny”.

   

  Zapłata VAT:

  WN – „Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT”,
  MA – „Rachunek bankowy”.

  Warto zwrócić uwagę, że VAT należny od aportu nie jest kosztem uzyskania przychodu (art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. b ustawy o CIT).

   

  Księgowanie wkładu niepieniężnego u spółki komandytowej

   

  Wniesienie wkładu:

  WN – „Środki trwałe” lub inne odpowiednie konto zgodnie z rodzajem wkładu niepieniężnego,
  WN – „VAT naliczony i jego rozliczenie”,
  MA – „Pozostałe rozrachunki” (analitycznie: rozrachunki z poszczególnymi wspólnikami).

   

  Rejestracja w KRS:

  WN – „Pozostałe rozrachunki” (analitycznie: rozrachunki ze wspólnikami),
  MA – „Kapitał zakładowy”.

  Zwrot VAT:

  WN – „Rachunek bankowy”,
  MA – „VAT naliczony i jego rozliczenie”.

   

  Wniesienie do spółki komandytowej wkładu niepieniężnego w wartości netto:

   

  Księgowanie u wspólnika wnoszącego

   

  Wyksięgowanie wartości środka trwałego:

  WN – „Odpisy umorzeniowe środków trwałych” (część umorzona),

  WN – „Pozostałe koszty operacyjne” (część nieumorzona),

  MA – „Środki trwałe” lub inne odpowiednie konto zgodnie z rodzajem wkładu niepieniężnego.

  Zadeklarowana w umowie wartość wkładu i wykazanie VAT do zwrotu:

  WN – „Długoterminowe aktywa finansowe” -> „Udziały lub akcje” (wartość netto),
  MA – „Pozostałe przychody operacyjne” (wartość netto),
  WN – „Pozostałe rozrachunki” (analityka: rozrachunki ze spółką komandytową),

  MA – „Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT”.

   

  Zaksięgowanie ewentualnych różnic w sytuacji, gdy wartość środka trwałego wskazana w umowie jest wyższa niż wartość księgowa (do zaksięgowania kwota różnicy):

  WN – „Pozostałe koszty operacyjne”,
  MA – „Kapitał z aktualizacji wyceny”.

   

  Zapłata VAT:

  WN – „Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT”,
  MA – „Rachunek bankowy”.

   

  Księgowanie u spółki komandytowej

   

  Wniesienie wkładu:

  WN – „Środki trwałe” lub inne odpowiednie konto zgodnie z rodzajem wkładu niepieniężnego (wartość netto),
  WN – „Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT”,
  MA – „Pozostałe rozrachunki” (analitycznie: rozrachunki z poszczególnymi wspólnikami) (wartość brutto).

   

  Rejestracja w KRS:

  WN – „Pozostałe rozrachunki” (analitycznie: rozrachunki ze wspólnikami),
  MA – „Kapitał zakładowy”.

   

  Zwrot VAT do wspólnika:

  WN – „Pozostałe rozrachunki” (analitycznie: rozrachunki z poszczególnymi wspólnikami) (wartość VAT),

  MA – „Rachunek bankowy”.

   

  Zwrot VAT z urzędu:

  WN – „Rachunek bankowy”,
  MA – „Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT”.

   

   

  Wspólnicy spółki komandytowej mogą wnieść do spółki wkład w postaci pieniężnej i niepieniężnej.

  Chcesz wiedzieć więcej na temat spółki komandytowej? Sprawdź najnowsze wydanie książki "Komandytowa" - jedyne na rynku praktyczne kompendium wiedzy o spółce komandytowej jako podatniku CIT. 

   

  Dominika Widła

  Tagi schematy księgowe wkład niepieniężny

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi schematy księgowe wkład niepieniężny