25.09.2013

  Ważą się losy tysięcy spółek - artykuł w Pulsie Biznesu

  Ważą się losy tysięcy spółek - artykuł w Pulsie Biznesu

  Artykuł został przygotowany w oparciu o stan prawny obowiązujący do dnia 31 grudnia 2020 r. Od dnia 1 stycznia bądź od 1 maja 2021 r. spółki komandytowe stały się podatnikami CIT, co powoduje, że informacje zawarte w niniejszym artykule przestały być aktualne. Jednakże niniejszy artykuł może okazać się pomocny do spraw i postępowań dotyczących okresu sprzed 1 stycznia 2021 roku, ponieważ do dochodów osiągniętych przez spółkę komandytową przed uzyskaniem przez nią statusu podatnika CIT stosuje się regulacje zawarte w ustawach o PIT i CIT w brzmieniu obowiązującym przed dniem, w którym spółka komandytowa stała się podatnikiem podatku CIT. Aktualne informacje dotyczące opodatkowania spółki komandytowej znajdziesz w artykułach CIT dla komandytowych – jaki jest ostateczny kształt ustawy?  oraz CIT w spółce komandytowej – na co zwrócić uwagę?.

   

  Nie nakładajcie nowych podatków, bo one zabiją spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne — apelują do posłów przedsiębiorcy w artykule w "Ważą się losy tysięcy spółek" w Pulsie Biznesu z dnia 25 września 2013 r.

   

  W artykule cytowane są liczne wypowiedzi ekspertów, którzy zwracają uwagę, że:

   

  • dzięki obecnej konstrukcji spółki komandytowo-akcyjne stanowią bardzo istotną zachętę dla przedsiębiorców do reinwestowania zysków, ponieważ nie są one opodatkowane, dopóki się ich nie wypłaca,
  • spółki komandytowe są bardzo elastyczną formą pozyskiwania kapitału przez średni biznes, co w okresie ograniczonego dostępu do długoterminowego finansowania bankowego ma kapitalne znaczenie dla biznesu wielu firm,
  • nowelizacja podwyższa o 100% opodatkowanie komandytariuszy w spółkach komandytowych, którzy zainwestowali często duże pieniądze i którzy obecnie co miesiąc odprowadzają zaliczki na podatek dochodowy, a perspektywa płacenia znacznie wyższych podatków skutecznie ich zniechęci i w efekcie wycofają kapitał i przeznaczą go na zupełnie inne cele, nie zawsze inwestycyjne,
  • nowelizacja zniechęci do tworzenia spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych, które obecnie są doskonałymi narzędziami do długoterminowego inwestowania - w efekcie nikt nie będzie zainteresowany zakładaniem tego typu spółek, a tym samym znacznie zmniejszy się zapał do inwestycji w Polsce, co z kolei spowoduje, że budżet państwa nie uzyska dodatkowych dochodów, na które liczy resort finansów.

   

   

  Zdaniem cytowanych ekspertów Sejm nie powinien propozycji Ministerstwa Finansów przyjąć.

   

  Autorzy artykułu zwracają również uwagę, że ustawa ma wejść bez zachowania odpowiedniego dla tak poważnej zmiany vacatio legis. Z tym stwierdzeniem należy się zgodzić, bowiem przy normalnym trybie prac sejmowych projekt ten zostanie ogłoszony w Dzienniku Ustaw dopiero pod koniec listopada, a zatem pozostanie tylko ok. 1 miesiąca do wejścia w ustawy nowelizującej w życie, które przewidziane jest na 1 stycznia 2014 r.

   

  W artykule zarzuca się również projektowi nowalizacji, że nie zawiera on przepisów przejściowych. Nie jest to jednak prawda. Przepis przejściowy zawarty jest w art. 4 ustawy nowelizującej. Zgodnie z tym przepisem w przypadku spółki komandytowej oraz komandytowo-akcyjnej w zakresie uzyskanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów i poniesionych kosztów z uczestnictwa w takiej spółce, przepisy ustaw o PIT i CIT nowym brzmieniu, stosuje się dopiero począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego tej spółki rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r. Jeżeli zatem spółka komandytowa lub komandytowo-akcyjna ma przesunięty rok obrotowy, kończący się dopiero w trakcie roku 2014, to stare przepisy podatkowe będą obowiązywać tę spółkę i jej wspólników jeszcze do końca tego przesuniętego roku obrotowego.

   

  Jak wynika z artykułu kluby parlamentarne PO i PSL nie mają jeszcze wypracowanego stanowiska wobec projektu nowalizacji, aczkolwiek należy się raczej spodziewać, że poprą projekt. Niebezpieczeństwa płynące z pomysłów Ministerstwa Finansów dostrzega poseł Jakub Szulc z PO, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Jego zdaniem: "Nałożenie podatku dochodowego od osób prawnych na spółki osobowe nie jest dobrym rozwiązaniem. O ile w przypadku SKA można się spierać o wpływ nowego podatku na ich działalność, to w przypadku obciążenia spółek komandytowych podatkiem CIT dojdzie ewidentnie do podwójnego opodatkowania. Spółki komandytowe są popularnym wehikułem do zarządzania np. funduszami inwestycyjnymi, więc ich dwukrotne opodatkowanie doprowadzi do bardzo negatywnych skutków dla całej gospodarki. Zamiast inwestować w naszym kraju, kapitał ucieknie za granicę."

   

  Tagi CIT PIT

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi CIT PIT