Aleksander Gałek

  Aleksander Gałek

  Zapytaj eksperta

  11.04.2012

  W jakim terminie i w jakiej formie należy wypowiedzieć umowę spółki komandytowej?

  Umowę spółki komandytowej zawartej na czas nieoznaczony może wypowiedzieć każdy ze wspólników. Wypowiedzenie powinno zostać dokonane w formie pisemnego oświadczenia, które należy złożyć wszystkim pozostałym wspólnikom albo wspólnikowi uprawnionemu do reprezentowania spółki. Zatem, mimo że umowa spółki komandytowej zawierana jest w formie aktu notarialnego, to do jej wypowiedzenia wystarczy zachowanie zwykłej formy pisemnej.

   

  Wypowiedzenie umowy spółki komandytowej należy złożyć najpóźniej na sześć miesięcy przed końcem roku obrotowego. A zatem wypowiedzenie złożone w styczniu wywiera skutek dopiero z końcem roku, zaś wypowiedzenie złożone w lipcu wywiera skutek dopiero na koniec następnego roku.

   

  Wypowiedzenie uważa się za dokonane z chwilą, gdy doszło ono do wszystkich wspólników albo do wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki w taki sposób, że mogli oni zapoznać się z jego treścią. Datą złożenia wypowiedzenia jest zatem dzień, w którym zostało ono dostarczone ostatniemu z adresatów. Z tego względu warto, aby wspólnik wypowiadający umowę spółki zadbał o dowód złożenia wypowiedzenia. W tym celu może on na przykład przesłać wypowiedzenie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub poprosić adresatów wypowiedzenia o pisemne potwierdzenie jego otrzymania.

   

  Wspólnik może cofnąć wypowiedzenie umowy spółki, jednakże oświadczenie o cofnięciu wypowiedzenia będzie skuteczne, jeśli doszło do wspólników wcześniej niż wypowiedzenie lub jednocześnie z nim. Wypowiedzenie, które już doszło do wspólników może być cofnięte jedynie za ich zgodą.

  Tagi spółka komandytowa umowa spółki komandytowej

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  Tel. 61 8 618 000

  Tel. 22 21 28 340

  kancelaria@pragmatiq.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  tel.: 61 8 618 000

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi spółka komandytowa umowa spółki komandytowej