Wojciech Czernik

  Wojciech Czernik

  Zapytaj eksperta

  08.01.2014

  W jakich sytuacjach warto wykorzystać spółkę komandytową do konsolidacji wyników?

  W jakich sytuacjach warto wykorzystać spółkę komandytową do konsolidacji wyników?

  Spółka komandytowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego – podatnikami są poszczególni wspólnicy. Dlatego wykorzystanie tej spółki w strukturze holdingowej umożliwia podatkową konsolidację wyników kilku podmiotów. Jest to doskonała alternatywa dla podatkowej grupy kapitałowej, która również pozwala na łączenie wyników kilku spółek, ale wymaga spełnienia wielu rygorystycznych warunków.


  Zastanówmy się więc w jakich sytuacjach wykorzystanie spółek komandytowych do łączenia dochodów kilku podmiotów pozwala na oszczędności podatkowe.

   

  I.

   

  Gdy prowadzimy dwa rodzaje działalności w ramach dwóch spółek z o.o. i jedna z nich wykazuje zysk a druga stratę, to oczywiście jedna spółka musi zapłacić CIT. A druga? Co prawda nie płaci podatku dochodowego ale swoją stratę może rozliczyć tylko z zyskiem wypracowanym w ciągu 5 kolejnych lat i to uwzględniając ustawowe ograniczenia. Możliwe więc, że straty nie rozliczy wcale albo tylko w niewielkim zakresie.

   

   

  W takiej sytuacji warto wykorzystać strukturę holdingową, w ramach której działalność operacyjną prowadziłyby dwie spółki komandytowe „podłączone” pod jedną spółkę z o.o. Dzięki temu zysk wypracowany przez jedną spółkę komandytową podlegałby połączeniu ze stratą poniesioną przez drugą spółkę komandytową, bo wspólnik rozpoznawałby łącznie przychody i koszty zarówno jednej jak i drugiej spółki komandytowej (proporcjonalnie do swojego udziału w zyskach tych spółek). Pozwalałoby to na zmniejszenie (lub całkowite wyeliminowanie) obciążeń z tytułu podatku dochodowego.

   

   

  Taka struktura może okazać się szczególnie przydatna w sytuacji, gdy prowadząc rozwiniętą i przynoszącą duże dochody działalność w jednej branży, zdecydujemy się na rozwijanie biznesu w zupełnie innym obszarze, który w początkowej fazie może przynosić starty.

   

  II.

   

  Podobny mechanizm może być bardzo przydatny w sytuacji gdy wykazująca straty spółka-córka „podlega” pod dochodową spółkę-matkę.

   

   

  Warto wtedy rozważyć przekształcenie spółki-córki w spółkę komandytową. Dzięki temu spółka-matka obliczając swój wynik podatkowy będzie mogła rozpoznać przypadające na nią przychody i koszty podległej spółki komandytowej i dzięki temu zminimalizować swoje obciążenia podatkowe.

     III.


  Wyniki osiągane w ramach różnych spółek komandytowych może konsolidować nie tylko osoba prawna (w naszym przykładzie sp. z o.o.) ale również osoba fizyczna. Osoba fizyczna traktuje dla celów podatkowych przychody i koszty osiągane przez spółkę komandytową tak jak przychody i koszty z działalności gospodarczej. Najczęściej osoba fizyczna jest komandytariuszem – wspólnikiem, który za zobowiązania spółki odpowiada wyłącznie do wysokości określonej w umowie spółki sumy komandytowej (co oznacza, że w praktyce zakres odpowiedzialności komandytariusza jest podobny do odpowiedzialności wspólnika w spółce z o.o.).


  Dla celów podatkowych osoba fizyczna może połączyć wyniki dwóch lub więcej spółek komandytowych w których jest wspólnikiem.

   

   

  Wspólnik może również łączyć wynik spółki komandytowej z wynikiem własnej jednoosobowej działalności gospodarczej (prowadzonej w ramach wpisu do CEIDG).

   

   

  Dzięki temu możliwe jest wydzielenie organizacyjne i prawne różnych obszarów działalności (np. każdej ze spółek komandytowych bank odrębnie oceni zdolność kredytową, każda z nich może być właścicielem nieruchomości, wspólnik prowadzący działalność gospodarczą jest zupełnie odrębnym podmiotem), przy jednoczesnym połączeniu ich wyników dla celów podatkowych.


  Podsumowując, wykorzystanie spółek komandytowych, które nie są podatnikami podatku dochodowego a jednocześnie pozwalają na ograniczenie odpowiedzialności niektórych wspólników (komandytariuszy), może okazać się wygodnym sposobem na podatkowe połączenie wyników kilku podmiotów.

   

  Maria Kopówka

  Tagi doradztwo podatkowe spółka komandytowa

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi doradztwo podatkowe spółka komandytowa