Wojciech Czernik

  Wojciech Czernik

  Zapytaj eksperta

  09.09.2016

  W jaki sposób wspólnik spółki komandytowej powinien określić podstawę opodatkowania dochodu, jeżeli w trakcie roku zmieniła się proporcja w jakiej uczestniczy w zysku spółki?

  W jaki sposób wspólnik spółki komandytowej powinien określić podstawę opodatkowania dochodu, jeżeli w trakcie roku zmieniła się proporcja w jakiej uczestniczy w zysku spółki?

  Artykuł został przygotowany w oparciu o stan prawny obowiązujący do dnia 31 grudnia 2020 r. Od dnia 1 stycznia bądź od 1 maja 2021 r. spółki komandytowe stały się podatnikami CIT, co powoduje, że informacje zawarte w niniejszym artykule przestały być aktualne. Jednakże niniejszy artykuł może okazać się pomocny do spraw i postępowań dotyczących okresu sprzed 1 stycznia 2021 roku, ponieważ do dochodów osiągniętych przez spółkę komandytową przed uzyskaniem przez nią statusu podatnika CIT stosuje się regulacje zawarte w ustawach o PIT i CIT w brzmieniu obowiązującym przed dniem, w którym spółka komandytowa stała się podatnikiem podatku CIT. Aktualne informacje dotyczące opodatkowania spółki komandytowej znajdziesz w artykułach CIT dla komandytowych – jaki jest ostateczny kształt ustawy?  oraz CIT w spółce komandytowej – na co zwrócić uwagę?.

   

  Zmiana w trakcie roku lub po jego zakończeniu proporcji udziału w zysku spółki komandytowej może spowodować, że zysk należny wspólnikom z końcem roku obrotowego będzie różny od dochodu podlegającego opodatkowaniu w trakcie roku.

   

  Przykładowo: Wspólnikowi A przysługiwało prawo do 30% udziału w zyskach spółki komandytowej, natomiast wspólnikowi B - 70%. Przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy wspólnik A uwzględniał więc 30% przychodów i 30% kosztów spółki komandytowej, a wspólnik B - 70% jej przychodów i kosztów.

   

  Po zakończeniu roku obrotowego wspólnicy zmienili umowę spółki, na mocy której wspólnikowi A przysługuje 60% udział w zysku spółki, a wspólnikowi B - 40%. Zatwierdzając sprawozdanie finansowe, wspólnicy dokonali podziału zysku zgodnie ze zmienioną proporcją (60%/40%).

   

   

  O możliwości zmiany proporcji udziału w zysku spółki komandytowej i braku obowiązku korygowania zaliczek po takiej zmianie piszemy w artykule Czy zmiana proporcji udziału wspólników w zyskach spółki komandytowej powoduje konieczność skorygowania zaliczek na podatek dochodowy?

   

  Ustalenie dochodu do opodatkowania

   

  Spółka komandytowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego. Opodatkowaniu podlegają dochody poszczególnych wspólników z tytułu udziału w tej spółce.

   

  Wspólnicy powinni rozpoznawać przypadające na nich przychody i koszty wynikające z działalności spółki na bieżąco, proporcjonalnie do posiadanego przez nich - na moment uzyskania tych przychodów i kosztów - prawa do udziału w zysku. Jeżeli w trakcie roku zmieni się proporcja, zgodnie z którą uczestniczą oni w zysku - od tego momentu obliczają przypadające na siebie dochody według zmienionej proporcji.

   

  W swoim zeznaniu podatkowym wspólnicy nie będą zobowiązani do rozliczania według „nowej proporcji” przychodów i kosztów za okres, gdy przysługiwał im inny udział w zysku. Za okres do zmiany udziału w zysku dochód wspólników należy ustalić według obowiązującego w tym okresie udziału w zysku, a po zmianie - według „nowej proporcji”.

   

  Wypłata z zysku spółki komandytowej neutralna podatkowo

   

  Dochody spółki komandytowej opodatkowane są jednokrotnie - na bieżąco u wspólników. Późniejszy podział zysku spółki komandytowej i jego wypłata na rzecz wspólników będzie neutralna podatkowo.

   

  Nadpłata lub niedopłata podatku

   

  W praktyce zdarzają się stanowiska organów podatkowych, zgodnie z którymi dochód z tytułu udziału w spółce należy ustalić według ostatecznej proporcji, wynikającej ze zmiany umowy spółki (lub uchwały podjętej po zakończeniu roku).

   

  Jeżeli dochód ten, ustalony na koniec roku obrotowego, będzie różnił się od dochodu, od którego odprowadzane były zaliczki w trakcie roku, wspólnik będzie zobowiązany dopłacić podatek (jeżeli ostatecznie przysługiwał mu wyższy udział w zysku spółki) lub będzie mógł zwrócić się o zwrot nadpłaty podatku (jeżeli w związku ze zmianą proporcji przysługuje mu niższy udział). 

   

  Aby uniknąć ryzyka zakwestionowania przez organy podatkowe sposobu ustalenia dochodu do opodatkowania, zalecamy wystąpienie o indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego.

   

  Nie wiesz jak napisać wniosek o interpretację? Skorzystaj z artykułu 7 wskazówek przy pisaniu wniosku o interpretację lub skontaktuj się z naszym doradcą.

   

  Maria Ratajczyk

   

  Tagi podatek dochodowy zysk

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi podatek dochodowy zysk