Aleksander Gałek

  Aleksander Gałek

  Zapytaj eksperta

  06.08.2011

  W jaki sposób wnieść i określić wkłady wspólników w umowie spółki komandytowej powstałej w wyniku przekształcenia spółki cywilnej?

  W jaki sposób wnieść i określić wkłady wspólników w umowie spółki komandytowej powstałej w wyniku przekształcenia spółki cywilnej?

  Przy przekształcaniu spółki handlowej w inną spółkę handlową nie ma konieczności wnoszenia na nowo wkładów, ponieważ po przekształceniu ciągle jest to ta sama spółka, tylko w innej formie prawnej. Choć spółka cywilna nie jest spółką handlową, to do jej przekształcenia w spółkę handlową stosuje się analogiczne zasady jak przy przekształcaniu spółek handlowych. Kodeks spółek handlowych stanowi bowiem, że spółce przekształconej (czyli w naszym wypadku spółce komandytowej) przysługują wszystkie prawa i obowiązki stanowiące majątek wspólny wspólników spółki cywilnej. Oznacza to, że gdy przekształcamy spółkę cywilną w spółkę komandytową w umowie spółki komandytowej (spółki przekształconej) należy wskazać wkłady każdego ze wspólników i ich wartość poprzez odniesienie do wkładów uprzednio wniesionych przez wspólników do spółki cywilnej. Innymi słowy wkłady wniesione do spółki cywilnej zostaną „zaliczone” jako wkłady wniesione do przekształconej spółki komandytowej.

   

  Warto pamiętać, że nie ma przeszkód, aby przy przekształceniu wspólnicy wnieśli dodatkowe, nowe wkłady do przekształconej spółki komandytowej. Wkładem tym może być również majątek zgromadzony podczas funkcjonowania spółki cywilnej przewyższający wartość pierwotnie wniesionych wkładów.

   

  Obejrzyj też nasz film, by dowiedzieć się ja przekształcić Twoją spółkę w spółkę komandytową.

   

  Tagi Przekształcenie wkład

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi Przekształcenie wkład