Aleksander Gałek

  Aleksander Gałek

  Zapytaj eksperta

  19.08.2020

  Umowa spółki z o.o. spółki komandytowej – jak powołać pełnomocnika do jej zawarcia?

  Umowa spółki z o.o. spółki komandytowej – jak powołać pełnomocnika do jej zawarcia?

  Zasadą jest, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przy zawieraniu i zmianie wszelkich umów jest reprezentowana przez jej zarząd. Zasada ta nie obowiązuje w przypadku umów zawieranych między sp. z o.o., a członkiem jej zarządu. Dotyczy to także umowy spółki komandytowej, w której członek zarządu spółki z o.o. będzie również komandytariuszem.

   

  Powołanie pełnomocnika przez zgromadzenie wspólników

   

  Przy zawieraniu umowy spółki komandytowej, w której wspólnikami będą spółka z o.o. oraz członek jej zarządu, spółka z o.o. powinna być reprezentowana przez pełnomocnika powołanego uchwałą wspólników albo przez radę nadzorczą. W praktyce mniejsze spółki rzadko posiadają radę nadzorczą, co skutkuje obowiązkiem powołania pełnomocnika. Więcej na temat reprezentowania spółki z o.o. przy zawieraniu umowy spółki komandytowej przeczytasz w naszym artykule Kto reprezentuje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością przy zawieraniu i zmianie umowy spółki komandytowej? 

   

  Ustanowienie pełnomocnika – do konkretnej umowy czy wielu umów?

   

  Przy powoływaniu pełnomocnika do reprezentowania spółki z o.o. mogą pojawić się wątpliwości czy pełnomocnik może reprezentować spółkę tylko przy jednej, konkretnej umowie z członkiem zarządu spółki czy można go powołać do zawierania wielu umów tego samego rodzaju. Wątpliwości te rozstrzygnął Sąd Najwyższy uchwałą z dnia 30 stycznia 2019 roku, III CZP 71/18, wskazując, że pełnomocnictwo do zawarcia umowy z członkiem zarządu spółki z o.o. może być rodzajowe, tzn. na podstawie jednego pełnomocnictwa pełnomocnik może reprezentować spółkę przy wielu umowach zawieranych pomiędzy spółką a członkiem jej zarządu.

   

  Wpływ uchwały na zawieranie umów spółek komandytowych

   

  Powyższa uchwała SN pozwala na podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika do zawierania i wielokrotnego zmieniania umowy spółki komandytowej. Oznacza to, że dopuszczalne jest szerokie wskazanie zakresu pełnomocnictwa, które będzie również ważne i skuteczne przy późniejszych zmianach umowy spółki komandytowej. Takie rozwiązanie z pewnością ułatwi funkcjonowanie spółki i pozwoli na zminimalizowanie kosztów notarialnych.

   

  Przyjmuje się bowiem, że pełnomocnictwo od spółki z o.o. do zawierania i dokonywania zmiany umowy spółki komandytowej z członkiem jej zarządu powinno być udzielone w formie aktu notarialnego. Ograniczenie pełnomocnictwa tylko do pojedynczej zmiany umowy spółki wiąże się z koniecznością podejmowania takiej uchwały przy każdorazowej zmianie umowy spółki komandytowej.

   

  Michał Walczak

  Tagi pełnomocnictwo spółka z o.o. umowa spółki komandytowej

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi pełnomocnictwo spółka z o.o. umowa spółki komandytowej