Aleksander Gałek

  Aleksander Gałek

  Zapytaj eksperta

  19.08.2020

  Udział w spółce komandytowej – kiedy należy również do współmałżonka?

  Udział w spółce komandytowej – kiedy należy również do współmałżonka?

  Posiadanie statusu wspólnika w spółce komandytowej nie zawsze oznacza, że ogół praw i obowiązków („udział”) należy wyłącznie do wspólnika. W przypadku pozostawania w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej, mimo braku wpisu małżonka do rejestru przedsiębiorców KRS, ogół praw i obowiązków wspólnika może stanowić majątek wspólny małżonków.

   

  Decyduje ustrój majątkowy małżeński

   

  Jeżeli małżonkowie nie zawrą umowy majątkowej małżeńskiej (tzw. intercyzy), to z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między nimi ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej. Oznacza to, że każdy z małżonków ma swój majątek osobisty, lecz poza tym małżonkowie mają też majątek wspólny.

   

  Do majątku osobistego każdego z małżonków należy m.in. majątek, który został nabyty przed zawarciem małżeństwa, jak i majątek nabyty w wyniku dziedziczenia bądź otrzymania darowizny. Do majątku wspólnego wchodzą natomiast m. in. wynagrodzenia za pracę małżonków i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z nich.

   

  Jeżeli więc wkład w spółce zostanie pokryty z majątku wspólnego małżonków (np. ze wspólnych oszczędności), to objęty ogół praw i obowiązków wspólnika stanie się częścią majątku wspólnego małżonków. W takiej sytuacji małżonkowie będą faktycznymi współwłaścicielami „udziałów”.

   

  Współwłasność a zbycie „udziałów” w spółce komandytowej

   

  Formalnie wspólnikiem, któremu przysługują określone prawa wynikające z jego uczestnictwa w spółce, będzie ten z małżonków, który nabył ogół praw i obowiązków na podstawie określonej czynności (np. był założycielem spółki bądź stroną umowy sprzedaży ogółu praw i obowiązków). W praktyce jednak prawa majątkowe przypadające na ten „udział” w spółce osobowej będą należeć do obu małżonków.

   

  Przepisy nie narzucają obowiązku uzyskania zgody małżonka na zbycie ogółu praw i obowiązków. Małżonek ma jednak prawo wyrazić sprzeciw wobec takiej transakcji, zanim jeszcze do niej dojdzie. Gdyby mimo wcześniej zgłoszonego sprzeciwu umowa została zawarta, byłaby bezwzględnie nieważna.

   

  Ustanie wspólności majątkowej małżeńskiej

   

  W przypadku ustania wspólności majątkowej małżeńskiej, np. w wyniku separacji lub rozwodu, mogą pojawić się wątpliwości dotyczące rozliczenia miedzy małżonkami oraz ewentualnego przystąpienia małżonka wspólnika do spółki. W spółkach osobowych wyjątkowo istotny jest skład wspólników, co oznacza, że przystąpienie małżonka do takiej spółki w wyniku podziału majątku małżonków co do zasady nie jest możliwe. Wyjątkiem jest sytuacja, w której na takie przystąpienie wyrażą zgodę wszyscy dotychczasowi wspólnicy.

   

  W związku z tym, jeżeli doszłoby do podziału majątku, konieczna będzie co do zasady spłata drugiego małżonka w wysokości odpowiadającej wartości ogółu praw i obowiązków wspólnika przypadającym na tego małżonka.

   

  Marcin Tomczak

  Michał Walczak

   

  Tagi majątek wspólny udziały wspólnik

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  Tel. 61 8 618 000

  kancelaria@pragmatiq.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  tel.: 61 8 618 000

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail

  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi majątek wspólny udziały wspólnik