Aleksander Gałek

  Aleksander Gałek

  Zapytaj eksperta

  05.05.2017

  To już ostatni dzwonek na przekształcenie apteki w sp.k.!

  To już ostatni dzwonek na przekształcenie apteki w sp.k.!

  Za sprawą ustawodawcy właściciele aptek planujący przekształcenie prowadzonej przez siebie działalności w spółkę komandytową znaleźli się w trudnym położeniu. Mają bowiem już bardzo niewiele czasu na przeprowadzenie przekształcenia, ponieważ po wejściu w życie nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne stanie się to praktycznie niemożliwe.

   

  Zmiana prawa

   

  Sporo zamieszania wśród osób prowadzących apteki w formie spółek, w tym spółek cywilnych, wywołał projekt nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne, który został niedawno przegłosowany przez Sejm i Senat, a teraz czeka już tylko na podpis Prezydenta RP i ogłoszenie w Dzienniku Ustaw.

   

  W projekcie nowelizacji znalazły się m.in. zapisy dotyczące warunków przejścia zezwolenia na prowadzenie apteki w związku z przekształceniem dotychczasowej działalności aptekarskiej. Projekt nowelizacji, który zostanie przekazany Prezydentowi RP do podpisu jest dostępny tutaj

   

  O co tyle krzyku?

   

  Każda spółka prawa handlowego oraz spółka cywilna może być przekształcona w inną spółkę, np. w spółkę komandytową. Co istotne, w wyniku takiego przekształcenia spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce/wspólnikom spółki cywilnej przed przekształceniem, chyba, że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej. I tutaj właśnie jest pies pogrzebany.

   

  Znowelizowane Prawo farmaceutyczne przewiduje bowiem, że przekształcenie gwarantujące zachowanie zezwolenia na prowadzenie apteki będzie możliwe tylko w spółkę jawną lub spółkę partnerską, której przedmiotem działalności będzie wyłącznie prowadzenie aptek, i dodatkowo, w której wspólnikami (partnerami) będą wyłącznie farmaceuci.

   

  Tym samym nie będzie można przekształcić apteki w spółkę komandytową ani w spółkę z o.o., czyli najpopularniejsze formy prowadzenia działalności, z gwarancją przejścia zezwolenia na spółkę przekształconą.

   

  Przekształcenie w spółkę komandytową lub spółkę z o.o. będzie wprawdzie możliwe tyle tylko, że po przekształceniu taka spółka komandytowa lub spółka z o.o. będzie musiała ponownie wystąpić o udzielenie jej zezwolenia na prowadzenie apteki. Mając jednak na uwadze ograniczenia w wydawaniu takich zezwoleń, w tym kryteria ilości mieszkańców na aptekę i odległości pomiędzy aptekami, ponowne wystąpienie z wnioskiem może rodzić ryzyko zakończenia dotychczas prowadzonej działalności aptekarskiej.

   

  Ile czasu zostało na przekształcenie?

   

  Prezydent RP podpisuje ustawę w ciągu 21 dni od jej przedstawienia i zarządza jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw. Biorąc więc pod uwagę fakt, że nowelizacja Prawa farmaceutycznego nie została jeszcze przedstawiona Prezydentowi RP do podpisu oraz to, że wejście w życie nowelizacji przewidziane jest po 30 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw można śmiało powiedzieć, że teraz jest już ostatni dzwonek aby rozpocząć procedurę przekształcenia w spółkę komandytową i zakończyć ją przed zmianą przepisów.

   

  Aleksander Gałek

   

  Aktualizacja: Zmiany weszły w życie 25 czerwca 2017 r.

  Tagi przekształcenie

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi przekształcenie