Wojciech Kaptur

  Wojciech Kaptur

  Zapytaj eksperta

  24.04.2020

  Sprawy podatkowe spółki komandytowej przez Internet

  Sprawy podatkowe spółki komandytowej przez Internet

  Ograniczenia związane z epidemią koronawirusa wpłynęły między innymi na funkcjonowanie administracji publicznej, w tym organów podatkowych. Chcąc załatwić niektóre ze spraw podatkowych, wspólnicy spółki komandytowej wcale nie muszą wychodzić z domu.

   

  Podpis kwalifikowany lub ePUAP dla wspólników spółki komandytowej

   

  Zanim wspólnicy spółki komandytowej zdecydują się na załatwienie sprawy podatkowej przez Internet, powinni zaopatrzyć się w tzw. podpis kwalifikowany lub założyć profil zaufany ePuap.

   

  Elektroniczny podpis kwalifikowany jest podpisem płatnym, który wspólnik spółki komandytowej powinien wcześniej zamówić i odebrać w odpowiednim miejscu.

  W przypadku profilu zaufanego, jego utworzenie jest całkowicie bezpłatne i następuje za pośrednictwem dedykowanej strony. Od pewnego czasu potwierdzenie tożsamości założyciela konta na profilu zaufanym nie wymaga także wychodzenia z domu, możliwe jest powiem przy wykorzystaniu bankowości elektronicznej niektórych banków.

   

  Pełnomocnictwo do reprezentowania spółki komandytowej

   

  Jeśli osoba uprawniona do reprezentacji sp.k. posiada profil zaufany, może elektronicznie udzielić innej osobie (np. księgowemu lub komandytariuszowi)pełnomocnictwa do reprezentowania spółki komandytowej w sprawach podatkowych.

  Można tego dokonać za pomocą portalu ePUAP.  Z katalogu dokumentów należy wybrać odpowiedni formularz:

  • pełnomocnictwo szczególne PPS-1 do reprezentowania w określonej sprawie podatkowej (lub odwołanie tego pełnomocnictwa OPS-1),
  • pełnomocnictwo do doręczeń PPD-1 (lub odwołanie tego pełnomocnictwa OPD-1),
  • pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej drogą elektroniczną UPL-1 (lub odwołanie tego pełnomocnictwa OPL-1),
  • pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w wersji papierowej UPL-1P (lub odwołanie tego pełnomocnictwa OPL-1P).

   

  Ponadto, za pomocą portalu podatkowego jest możliwe złożenie pełnomocnictwa ogólnego PPO-1, które upoważnia do działania we wszystkich sprawach podatkowych poza podpisywaniem deklaracji podatkowych.

   

  Co ważne, w niektórych przypadkach złożenie odpowiedniego formularza będzie wymagane także wtedy, gdy w imieniu spółki komandytowej ma działać wspólnik, który jest z mocy prawa uprawniony do jej reprezentacji. Będzie tak na przykład, gdy wspólnik (posiadający elektroniczny podpis kwalifikowany) ma zamiar złożyć w imieniu spółki komandytowej deklarację podatkową VAT. Aby podpisać tę deklarację i złożyć ją elektronicznie, organ podatkowy musi wcześniej otrzymać pełnomocnictwo UPL-1. W przeciwnym razie wysyłka e-deklaracji będzie niemożliwa.

   

  Deklaracje podatkowe spółki komandytowej i zeznania podatkowe jej wspólników

   

  Formularze PIT, CIT i VAT oraz dotyczące podatku od gier, podatku tonażowego i podatku od niektórych instytucji finansowych można składać za pomocą e-deklaracji na portalu podatkowym.

   

  Jeśli wspólnik spółki komandytowej chce wysłać elektronicznie deklaracje za spółkę (np. deklarację VAT-7), przez jej podpisaniem powinien złożyć w odpowiednim urzędzie pełnomocnictwo UPL-1, co wskazywaliśmy powyżej. Możliwość złożenia deklaracji podatkowych za spółkę komandytową przez wspólnika, wymaga jednak dodatkowo, aby posługiwał się on podpisem kwalifikowanym (profil zaufany tutaj nie wystarczy).

   

  Podobnie będzie w przypadku, gdy wspólnik będzie chciał złożyć za spółkę komandytową jednolity plik kontrolny za pomocą portalu podatkowego.

   

  W zakresie samych wspólników spółki komandytowej, jeśli są to osoby fizyczne, złożenie przez nich ich własnych zeznań podatkowych PIT w formie e-deklaracji nie wymaga posiadania podpisu kwalifikowanego ani profilu ePUAP. Podpisanie w formie elektronicznej następuje z wykorzystaniem tzw. danych autoryzujących, czyli poprzez wskazanie przychodu wspólnika z odpowiedniego zeznania podatkowego, złożonego za poprzednie okresy.  

   

  W przypadku pozostałych wspólników (niebędących osobami fizycznymi), złożenie przez nich deklaracji podatkowych wymaga wcześniejszego dostarczenia do urzędu skarbowego pełnomocnictwa UPL-1 i posiadania przez osobę umocowaną do podpisania deklaracji elektronicznego podpisu kwalifikowanego.

   

  Poza deklaracjami PIT, CIT i VAT, portal podatkowy umożliwia także złożenie za spółkę komandytową deklaracji w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. Deklaracje można wypełnić za pomocą kreatora umieszczonego na dedykowanej stronie.

   

  Po wypełnieniu formularza możliwa jest ich elektroniczna wysyłka (ale tylko w przypadku posiadania podpisu kwalifikowanego i wcześniej złożonego pełnomocnictwa) lub wydruk i złożenie do organu podatkowego w formie tradycyjnej (bezpośrednio w biurze podawczym urzędu lub za pośrednictwem poczty).

   

  Czynny żal

   

  Jeżeli z jakiegoś powodu spółka komandytowa bądź wspólnicy spółki spóźnili się ze złożeniem odpowiedniej deklaracji podatkowej, zeznania podatkowego czy nawet z zapłatą podatku, powinni poinformować o tym odpowiedni organ podatkowy składając tzw. czynny żal, czyli zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego. Jego złożenie pozwala uniknąć możliwej kary.

   

  Nowością w zakresie załatwiania spraw urzędowych przez Internet jest możliwość złożenia powyższego dokumentu w formie elektronicznej.

   

  Obecnie czynny żal można złożyć za pomocą ePUAP, wykorzystując w tym celu formularz pisma ogólnego. Pamiętać należy, aby dokument ten wysłać na odpowiednią skrzynkę podawczą, tj. właściwego dla podatnika urzędu skarbowego.

   

  Ulgi w zobowiązaniach podatkowych

   

  W okresie pandemii zarówno spółka komandytowa jak i jej wspólnicy mogą mieć trudności z terminowym regulowaniem zobowiązań podatkowych. Wówczas można rozważyć złożenie przez Internet wniosków o przyznanie ulgi w spłacie zobowiązań.

  O ulgę mogą starać się wspólnicy spółki komandytowej w zakresie regulowanych przez spółkę zobowiązań (np. związanych z VAT czy podatkiem od nieruchomości) jak i sami wspólnicy spółki komandytowej (w związku z płaconym podatkiem dochodowym). Aktualnie można starać się o:

  • umorzenia zaległości podatkowej,
  • rozłożenia podatku na raty,
  • odroczenia terminu płatności podatku.

   

  Wszystkie powyższe wnioski można złożyć za pomocą portalu biznes.gov.pl . Utworzenie konta na tej stronie oraz wysyłanie dokumentów wymaga posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP.

   

  Jeżeli jeden z powyższych wniosków zostanie złożony w czasie trwania stanu epidemii lub w ciągu 30 dni od jego odwołania, podatnik otrzymujący ulgę (spółka komandytowa lub wspólnik spółki komandytowej – w zależności od rodzaju podatku), nie będzie musiał uiszczać opłaty prolongacyjnej.

   

  Uwolnienie środków z rachunku VAT

   

  W przypadku problemów z płynnością spółki komandytowej, których powodem może być między innymi sytuacja związana z pandemią koronawirusa, ratunkiem dla spółki może być uwolnienie środków zgromadzonych na rachunku VAT.

   

  Co do zasady, zgromadzone na rachunku VAT mogą być wydatkowane jedynie na regulowanie zobowiązań publicznoprawnych. Po ich uwolnieniu można je jednak przeznaczyć na dowolny cel, w tym bieżącą działalność.

   

  Wniosek o uwolnienie środków z rachunku VAT można złożyć drogą elektroniczną poprzez stronę biznes.gov.pl  i podpisać profilem zaufanym ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

   

  Elektroniczne złożenie wniosku o wydanie WIS lub WIA

   

  Za pomocą portalu ePUAP  wspólnik spółki komandytowej może złożyć wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS) lub wiążącej informacji akcyzowej (WIA).

  Inne dokumenty związane z cłem lub akcyzą można przesyłać poprzez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC)https://puesc.gov.pl/.

   

  Sprawozdania finansowe

   

  Obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego spółki komandytowej w wersji elektronicznej obowiązuje już od 2018 r. W większości przypadków programy księgowe posiadają funkcję tworzenia e-sprawozdań w odpowiedniej strukturze.

   

  Jeśli jednak z jakiegoś powodu niemożliwe jest sporządzenie sprawozdania finansowego za pomocą zakupionego programu, Ministerstwo Finansów udostępniło na swojej stronie  dedykowaną aplikację.

   

  Co więcej, z poziomu aplikacji możliwe jest także podpisanie sporządzonego sprawozdania finansowego z wykorzystaniem profilu zaufanego. Opcja ta dostępna jest tutaj 

   

  Skorzystanie ze wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej

   

  Jeżeli spółka komandytowa lub wspólnicy spółki komandytowej kwalifikują się do skorzystania z pomocy oferowanej w ramach tzw. tarczy antykryzysowej, wnioski o udzielenie pomocy można składać elektronicznie bez wychodzenia z domu. W zależności od rodzaju wsparcia, wnioski są dostępne na stronach odpowiednich organów.

   

  Jeśli jest to wsparcie polegające na zwolnieniu spółki komandytowej lub wspólników spółki komandytowej z obowiązku odprowadzania składek do ZUS, odpowiedni wniosek dostępny jest na stronie ZUS 

   

  Więcej na temat możliwości zwolnienia z ZUS dla spółki komandytowej można przeczytać w naszym artykule Zwolnienie z ZUS dla spółki komandytowej jako płatnika składek. Wspólnicy spółki komandytowej także mogą ubiegać się o zwolnienie z ZUS, o czym piszemy w artykule Zwolnienie z ZUS dla wspólników spółki komandytowej 

   

  Gdy spółka komandytowa chce ubiegać się o dofinansowanie z urzędu pracy, odpowiedni wniosek trzeba złożyć za pośrednictwem portalu praca.gov.pl w zakładce Tarcza antykryzysowa 

   

  O tego rodzaju dofinansowaniu można przeczytać w naszym artykule Dofinansowanie starosty do wynagrodzeń pracowników sp.k. – ile i jak? 

   

  W razie dodatkowych pytań związanych z możliwością uzyskania pomocy w ramach tarczy antykryzysowej czy tarczy finansowej w odniesieniu do spółki komandytowej lub jej wspólników, zachęcamy do subskrybowania dedykowanego newslettera   oraz bezpośredniego kontaktu  z nami.

   

  Maria Ratajczyk, Krzysztof Kaczmarek

  Tagi ePUAP koronawirus podatki spółka komandytowa

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi ePUAP koronawirus podatki spółka komandytowa