Dominika Jaszczyk

  Dominika Jaszczyk

  Zapytaj eksperta

  03.07.2018

  Sprawozdanie z działalności spółki komandytowej – czy zawsze trzeba je sporządzić?

  Sprawozdanie z działalności spółki komandytowej – czy zawsze trzeba je sporządzić?

   

  Spółka komandytowa, po spełnieniu określonych warunków, może nie sporządzać sprawozdania z działalności jednostki.

   

  Sprawozdanie z działalności jednostki

   

  Sprawozdanie z działalności jednostki obejmuje istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej jednostki, w tym ocenę uzyskiwanych efektów działalności oraz wskazanie czynników ryzyka i opis zagrożeń z nią związanych. Jeśli to istotne z punktu widzenia oceny rozwoju, wyników i sytuacji jednostki, sprawozdanie z działalności może obejmować również kluczowe finansowe i niefinansowe wskaźniki efektywności wraz z informacją dotyczącą zagadnień pracowniczych i środowiska naturalnego. 

   

  Szczegółowo o tym, co powinno zawierać sprawozdanie z działalności przeczytasz w artykule Sprawozdanie z działalności również dla niektórych spółek komandytowych. 

   

  Kiedy spółka komandytowa sporządza sprawozdanie z działalności?

   

  Zmiany ustawy o rachunkowości, wprowadzone ustawą z dnia 23 lipca 2015 r. (Dz. U. poz. 1333) i obowiązujące od 1 stycznia 2016 r., wskazują, że do sporządzenia sprawozdania z działalności zobowiązane są spółki komandytowe (oraz spółki jawne), których wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność (czyli komplementariuszami) są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej.

   

  W praktyce sprawozdanie z działalności jednostki wraz ze sprawozdaniem finansowym przygotowuje jej komplementariusz.

   

  Spółka komandytowa może nie sporządzać sprawozdania z działalności

   

  Aby spółka komandytowa nie miała obowiązku sporządzania sprawozdanie z działalności jednostki musi po pierwsze posiadać status jednostki mikro lub małej określony w ustawie o rachunkowości.

   

  Jeśli już taki status spółka posiada, to musi spełnić jeszcze jeden warunek: w informacji dodatkowej sprawozdania finansowego (lub w informacji uzupełniającej do bilansu) musi zawrzeć informację o nabyciu udziałów własnych.

   

  W przypadku spółki komandytowej wspólnicy nie posiadają „udziałów”, ale ogół praw i obowiązków, którego spółka nie może nabywać celem np. umorzenia, jak w przypadku udziałów w spółce kapitałowej. Mimo tego dla zachowania wymogów formalnych wynikających z ustawy o rachunkowości warto taką informację zawrzeć. Treść takiej informacji w przypadku spółki komandytowej zawsze będzie brzmiała: „spółka nie nabyła udziałów własnych”.

   

  Wszystko, co musisz wiedzieć o spółce komandytowej jako podatniku CIT znajdziesz w V wydaniu książki “Komandytowa w pytaniach i odpowiedziach”. Zamów teraz! 

   

  Sprawozdanie z działalności zarządu w myśl przepisów k.s.h.

   

  Uproszczenia związane z brakiem obowiązku przygotowania sprawozdania z działalności dotyczą również braku konieczności zatwierdzania sprawozdania z działalności, o czym szerzej piszemy w artykule Uproszczenia w sporządzaniu sprawozdania finansowego dla jednostek mikro i małych, a obowiązki wynikające z Kodeksu spółek handlowych.

   

  Sprawdz obowiązujcące zasady w 2019 roku: Złożenie sprawozdania finansowego spółki komandytowej do Szefa KAS lub do urzędu skarbowego – czy jest konieczne?

   

  Więcej o kwestiach dotyczących zatwierdzenia sprawozdania finansowego w spółkach komandytowych oraz o obowiązkach, których należy dopełnić po jego zatwierdzeniu przeczytasz w naszym artykule Jak zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki komandytowej?.

   

  Paulina Machińska

   

  Tagi spółka komandytowa sprawozdanie finansowe

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi spółka komandytowa sprawozdanie finansowe