Dominika Jaszczyk

  Dominika Jaszczyk

  Zapytaj eksperta

  22.02.2016

  Sprawozdanie z działalności również dla niektórych spółek komandytowych

  Sprawozdanie z działalności również dla niektórych spółek komandytowych

  Do 31 grudnia 2015 r. obowiązkiem sporządzania sprawozdania z działalności spółki objęte były spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwa reasekuracji wzajemnej, spółdzielnie i przedsiębiorstwa państwowe. Ale od 1 stycznia 2016 r. obowiązują zmiany ustawy o rachunkowości. Poszerzył się katalog podmiotów, które zobowiązane są do przygotowywania sprawozdania z działalności.

   

  Zmiany w ustawie

   

  Dnia 23 września 2015 r. weszły w życie zmiany ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2015 r. poz. 1333). Zmiana ta wprowadziła dodatkowe obowiązki sprawozdawcze dla spółek komandytowych, których wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej.

   

  Dodatkowe obowiązki sprawozdawcze spółki komandytowej

   

  Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, obowiązek sporządzania sprawozdania z działalności mają od 1 stycznia 2016 r. również spółki komandytowe, której wszystkimi komplementariuszami (czyli wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność) są spółki kapitałowe, S.K.A. lub ich odpowiedniki z innych państw.

   

  Opisywane zmiany dotyczą również spółek jawnych. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule Spółki jawne również sporządzą sprawozdanie z działalności.

   

  Przekształć się w komandytową! Bez zbędnych kosztów, bez problemów, bezpiecznie.

  Czytaj więcej

   

  Co zawiera sprawozdanie z działalności jednostki?

   

  Zgodnie z ustawa o rachunkowości sprawozdanie z działalności spółki powinno zawierać wszelkie istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej spółki, ocenę uzyskiwanych przez spółkę efektów jej działalności, a w szczególności wskazanie czynników ryzyka i zagrożeń.

   

  Zgodnie z ustawą o rachunkowości sprawozdanie z działalności jednostki powinno zawierać informacje o:

   

  • zdarzeniach istotnie wpływających na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego;
  • przewidywanym rozwoju jednostki;
  • ważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju;
  • aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej;
  • udziałach własnych;
  • posiadanych przez jednostkę oddziałach (zakładach);
  • instrumentach finansowych.

   

  Jeżeli jest to istotne dla oceny sytuacji jednostki, sprawozdanie z działalności powinno ponadto zawierać wskaźniki finansowe i niefinansowe oraz informacje dotyczące zagadnień związanych ze środowiskiem naturalnym i zatrudnieniem, a także dodatkowe wyjaśnienia do kwot wykazanych w sprawozdaniu finansowym.

   

  Nowe obowiązki

   

  Sprawozdanie z działalności należy złożyć do KRS wraz ze sprawozdaniem finansowym spółki w określonych ustawowo terminach. Przepisy nie przewidują natomiast obowiązku złożenia sprawozdania z działalności do urzędu skarbowego.

   

  O tym kto jest zobowiązany do złożenia sprawozdania spółki komandytowej dowiesz się z artykułu Kto, kiedy i gdzie składa sprawozdanie finansowe spółki komandytowej.

   

  Natomiast o ewentualnych sankcjach jakie grożą Ci za niezłożenie sprawozdania pisaliśmy w artykule Konsekwencje niezłożenia sprawozdania finansowego.

   

  Obowiązywanie przepisu

   

  Nowe brzmienie przepisu art. 49 ustawy o rachunkowości będzie miało po raz pierwszy zastosowanie do sprawozdań sporządzanych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r. Czyli dla spółek komandytowych, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, po raz pierwszy konieczność sporządzenia sprawozdania z działalności spółki pojawi się dopiero w 2017 roku przy sporządzaniu sprawozdań za rok 2016.

   

  Spółka komandytowa, po spełnieniu określonych warunków, może nie sporządzać sprawozdania z działalności jednostki. Więcej o tym w artykule Sprawozdanie z działalności spółki komandytowej – czy zawsze trzeba je sporządzić?

   

  Sprawdz obowiązujcące zasady w 2019 roku: Złożenie sprawozdania finansowego spółki komandytowej do Szefa KAS lub do urzędu skarbowego – czy jest konieczne?

   

  Chcesz wiedzieć więcej i zdobyć wiedzę? Obejrzyj nasz poradnik: Firma w testamencie - Jak przygotować się do biznesowej zmiany warty?

   

   

  Dominika Widła

   

   

  Tagi księgowość spółka komandytowa

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi księgowość spółka komandytowa