Wojciech Kaptur

  Wojciech Kaptur

  Zapytaj eksperta

  22.01.2021

  Sprawozdanie finansowe spółki komandytowej w 2021 roku – praktyczne objaśnienia MF!

  Sprawozdanie finansowe spółki komandytowej w 2021 roku – praktyczne objaśnienia MF!

  Objęcie spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych spowodowało niemałe zamieszanie i jeszcze większe wątpliwości, także w obszarze rachunkowości. Część z nich została już jednak wyjaśniona przez Ministerstwo Finansów. Sprawdź, kiedy należy przygotować sprawozdanie finansowe spółki komandytowej!

   

   

  Odroczenie stosowania przepisów o CIT źródłem problemów

   

  Główne wątpliwości zostały spowodowane przepisami przejściowymi ustawy nowelizującej, zgodnie z którymi spółka komandytowa może odroczyć termin uzyskania statusu podatnika CIT do 1 maja 2021 r. Takie działanie wymaga jednak zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień poprzedzający uzyskanie tego statusu tj. 30 kwietnia 2021 r. Wywołało to lawinę pytań przedsiębiorców, księgowych, audytorów, co do tego, na jaki dzień trzeba sporządzić sprawozdanie finansowe, czy należy dokonać tego dwukrotnie oraz jak będą kształtować się poszczególne lata obrotowe.

   

  O wyjaśnienie powyższych wątpliwości do Ministerstwa Finansów zwróciła się Polska Izba Biegłych Rewidentów. Z pełną treścią zapytania można zapoznać się tutaj.

   

  Przedłużony rok obrotowy

   

  Jeden z przepisów przejściowych ustawy nowelizującej przewiduje pewne ułatwienie dla spółek, których rok obrotowy kończy się w okresie 31.12.2020-31.03.2021 (np. stosują rok obrotowy pokrywający się z kalendarzowym). Wówczas mogą one przedłużyć trwający rok obrotowy aż do 30 kwietnia 2021 r. i dokonać jednokrotnego zamknięcia ksiąg rachunkowych właśnie na ten dzień. Jednakże również odnośnie tej możliwości pojawiły się pytania, czy do takiego przedłużenia roku obrotowego jest potrzebna zmiana umowy spółki oraz do kiedy będzie trwać nowy rok obrotowy, zaczynający się 1 maja 2021 r.

   

  Ministerstwo Finansów wyjaśnia

   

  Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pismo PIBR odniosło się zaprezentowanych wątpliwości. Najważniejszym wnioskiem z niej idącym jest brak konieczności sporządzania dwóch sprawozdań finansowych w przeciągu kilku miesięcy, co mogłoby być dodatkowym utrudnieniem.

   

  Jeżeli spółka komandytowa, stosująca odroczenie przepisów o CIT, nie zdecyduje się na przedłużenie roku obrotowego, to wówczas sporządzi sprawozdanie finansowe standardowo – w przypadku, gdy rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, będzie to sprawozdanie na dzień 31 grudnia 2020 r. Zamknięcie ksiąg na dzień 30 kwietnia 2021 r. będzie zabiegiem czysto technicznym, wyłącznie do celów podatkowych, pozostającym bez znaczenia dla kwestii sprawozdawczych. Zatem kolejny rok obrotowy spółki rozpocznie się 1 stycznia 2021 r. i potrwa do 31 grudnia 2021 r., i dopiero na ten dzień konieczne będzie sporządzenie kolejnego sprawozdania. Podsumowując, konieczność zamknięcia ksiąg na dzień 30 kwietnia 2021 r. nie spowoduje po stronie spółki konieczności sporządzenia kolejnego sprawozdania finansowego na dzień 30 kwietnia 2021 r. Aczkolwiek, mimo braku takiego obowiązku, naszym zdaniem warto takie sprawozdanie sporządzić. W razie potrzeby, dzięki takiemu sprawozdaniu, łatwiej będzie wykazać wyniki za okres 1 stycznia 2021 r.- 30 kwietnia 2021 r. Jeżeli spółka zdecyduje się sporządzić takie sprawozdanie, to oczywiście nie podlega ono zatwierdzeniu ani złożeniu do KRS czy urzędu skarbowego.

   

  Z kolei, jeżeli spółka komandytowa skorzysta z możliwości przedłużenia roku obrotowego do 30 kwietnia 2021 r., to będzie zobowiązana do sporządzenia sprawozdania właśnie na ten dzień i będzie to sprawozdania za okres 1 stycznia 2020 r. - 30 kwietnia 2021 r. Kolejny obowiązek sprawozdawczy będzie natomiast obejmować okres od 1 maja 2021 r. do końca przyjętego przez spółkę roku obrotowego. Zatem w przypadku, gdy rokiem obrotowym spółki komandytowej jest rok kalendarzowy, to powinna ona sporządzić sprawozdania na dzień 30 kwietnia 2021 r. (za rok obrotowy 1.01.2020-30.04.2021) oraz na dzień 31 grudnia 2021 r. (za rok obrotowy 1.05.2021-31.12.2021). Z treści pisma Ministerstwa Finansów nie wynika także obowiązek zmiany umowy spółki w zakresie roku obrotowego – przedłużenie roku będzie bowiem incydentalne i niewynikające z decyzji spółki, a z przepisów prawa.

   

  Pełna treść odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pismo PIBR jest dostępna tutaj.

   

  Jak widać, zmiany polegające na objęciu spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych, mogą sprawić wiele problemów w różnych obszarach działalności. Choć część wątpliwości została wyjaśniona przez Ministerstwo Finansów, w przypadku pojawienia się kolejnych, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z nami.

   

  Krzysztof Kaczmarek

   

   

   

   

  Tagi CIT księgowość spółka komandytowa sprawozdania finansowe

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi CIT księgowość spółka komandytowa sprawozdania finansowe