Aleksander Gałek

  Aleksander Gałek

  Zapytaj eksperta

  04.06.2018

  Sprawozdanie finansowe spółki komandytowej przez Internet – jak je złożyć?

  Sprawozdanie finansowe spółki komandytowej przez Internet – jak je złożyć?

  15 marca 2018 roku weszła w życie zmiana dotycząca sposobu składania do Krajowego Rejestru Sądowego sprawozdań finansowych. Od tego dnia wszystkie spółki mają obowiązek składania dokumentów finansowych za pomocą bezpłatnych zgłoszeń przez Internet. O tym w jaki sposób dokonać zgłoszenia przeczytasz w poniższym artykule.

   

  Założenie konta w systemie S24 oraz założenie ePUAP

   

  Pierwszą czynnością, którą należy podjąć, jest założenie przez osobę uprawnioną do reprezentacji spółki komandytowej (komplementariusza) konta w systemie S24. W przypadku, gdy komplementariuszem jest spółka z o.o., konto w systemie S24 powinna posiadać osoba uprawniona do reprezentacji tej spółki (np. Prezes Zarządu spółki z o.o.).

   

  Osoba, która będzie podpisywała wniosek powinna posiadać także profil zaufany ePUAP.

   

  Sporządzenie dokumentów

   

  Spółka powinna sporządzić tak jak dotychczas w formie papierowej sprawozdanie finansowe, sprawozdanie komplementariusza z działalności spółki oraz protokół posiedzenia wspólników, zawierający uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podziału wypracowanego zysku bądź pokryciu poniesionej straty w roku obrotowym.

   

  Więcej o kwestiach dotyczących zatwierdzenia sprawozdania finansowego w spółkach komandytowych oraz o obowiązkach, których należy dopełnić po jego zatwierdzeniu przeczytasz w naszym artykule Jak zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki komandytowej?

   

  Przygotowanie skanów

   

  Po podpisaniu dokumentów należy je zeskanować. Złożenie wniosku wymaga, aby bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, sprawozdanie z działalności oraz uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podziału zysku bądź pokrycia straty zostały wprowadzone do systemu w formie osobnego pliku. W związku z tym, należy wszystkie powyższe dokumenty przygotować w formie osobnych skanów.

   

  Wprowadzanie dokumentów do systemu informatycznego

   

  W celu wprowadzenia dokumentów do systemu należy zalogować się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości wybierając wcześniej zakładkę „Bezpłatne zgłaszanie dokumentów finansowych”. Po zalogowaniu należy wybrać opcję „Przygotowanie i składanie zgłoszeń” i dodać nowe zgłoszenie. W zgłoszeniu należy wskazać okres za jaki składane są dokumenty finansowe oraz po kolei dołączyć do wniosku wcześniej przygotowane skany dokumentów.

   

  Podpisanie zgłoszenia i wysłanie do repozytorium dokumentów finansowych

   

  Po wprowadzeniu do systemu wszystkich dokumentów za dany rok obrotowy należy zapisać i zweryfikować zgłoszenie, podpisać wniosek profilem zaufanym, a następnie wybrać opcję „Wyślij do repozytorium DF”. W ten sposób nasze zgłoszenie zostanie przekazane do Krajowego Rejestru Sądowego.

   

  Złożony wniosek pojawi się w systemie już po kilku minutach. Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości w zakładce „Przeglądarka dokumentów finansowych” istnieje możliwość pobrania złożonych dokumentów finansowych.

   

  Zgłoszenie informacji o braku obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego

   

  Brak obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego również powinien zostać zgłoszony do Krajowego Rejestru Sądowego. Ale dotyczy on tylko spółek jawnych i partnerskich, w których wspólnikami są tylko osoby fizyczne. Procedura zgłoszenia jest bardzo podobna, przy czym wybierając rodzaj zgłoszenia należy wskazać, że jest to informacja o braku obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego. Złożenie wniosku nie wymaga dołączania dodatkowych dokumentów zewnętrznych.

   

  Problem obcokrajowców

   

  Obecnie jedyną dopuszczalną formą złożenia sprawozdania finansowego do KRS jest forma elektroniczna. Problem pojawia się jednak kiedy osobą uprawnioną do reprezentowania spółki jest obcokrajowiec. Obecnie obcokrajowiec nieposiadający numeru PESEL nie może uzyskać profilu zaufanego ePUAP. Brak profilu zaufanego sprawia, że spółka nie będzie mogła skorzystać z bezpłatnego zgłoszenia dokumentów finansowych. W takiej sytuacji spółka może próbować złożyć wniosek w formie elektronicznej poprzez pełnomocnika, który podpisze go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przy czym od takiego wniosku należy wnieść opłatę w wysokości 140 złotych.

   

  Kolejne zmiany

   

  Warto zauważyć, że obecna forma składania dokumentów finansowych jest jedynie tymczasowa. 1 października 2018 roku wejdzie w życie obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych wyłącznie elektronicznie i podpisywania ich kwalifikowanym podpisem lub zaufanym profilem ePUAP.

   

  Natomiast o tym w jakich terminach oraz gdzie jeszcze należy złożyć sprawozdanie finansowe spółki komandytowej przeczytasz w naszym artykule Kto, kiedy i gdzie składa sprawozdanie finansowe spółki komandytowej? 

   

  Sprawdz obowiązujcące zasady w 2019 roku: Złożenie sprawozdania finansowego spółki komandytowej do Szefa KAS lub do urzędu skarbowego – czy jest konieczne?

   

  Michał Walczak

  Tagi spółka komandytowa sprawozdanie finansowe

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi spółka komandytowa sprawozdanie finansowe