Wojciech Kaptur

  Wojciech Kaptur

  Zapytaj eksperta

  17.09.2020

  Spółka komandytowa podatnikiem CIT – jest projekt ustawy!

  Spółka komandytowa podatnikiem CIT – jest projekt ustawy!

  W ostatnich dniach głośno było o pomyśle Ministerstwa Finansów na opodatkowanie spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych. Wczoraj wieczorem pojawił się projekt ustawy – jeśli zostanie wprowadzony w obecnej treści, to już od 1 stycznia 2021 r. wszystkie spółki komandytowe będą podatnikami CIT. Sprawdź jakie zmiany czekają wspólników spółek komandytowych i jak się do nich dostosować!

   

  Aktualizacja: 7 października 2020 r.

  7 października 2020 roku odbyło się posiedzenie Sejmu, podczas którego przeprowadzono pierwsze czytanie projektu ustawy, która ma wprowadzić CIT dla spółek komandytowych. W artykule Kwestia CIT dla sp.k. nadal nierozstrzygnięta! przedstawiamy najważniejsze kwestie, które zostały podniesione w trakcie obrad Sejmu.

   

  Aktualizacja: 30 września 2020 r.

  30 września 2020 r. projekt ustawy został skierowany do Sejmu. Ze względu na to, że planowane zmiany miałyby wejść w życie od 1 stycznia 2021 r. należy spodziewać się, że w najbliższych dniach projekt zostanie przedstawiony w Sejmie i poddany pod głosowanie. Prace legislacyjne można śledzić na stronie Sejmu 

   

   

  Dochody spółki komandytowej – jak będą opodatkowane?

   

  Już w poprzednim tygodniu w artykule Komandytowa podatnikiem CIT?  sygnalizowaliśmy plany na opodatkowanie spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych. Wczoraj opublikowany został projekt ustawy zmieniającej ustawę o CIT. Okazuje się, że spółki komandytowe faktycznie mają zostać podatnikami CIT. Oznacza to, że dochody uzyskiwane za pośrednictwem spółki komandytowej będą w praktyce podlegały podwójnemu opodatkowaniu – na poziomie spółki i przy każdej wypłacie zysków do wspólników.

   

  Spółka komandytowa będzie płaciła podatek od uzyskanych dochodów na takich samych zasadach jakie występowały dotychczas w spółce z o.o., akcyjnej oraz komandytowo-akcyjnej, a więc według stawki podstawowej 19% lub, jeśli spełni odpowiednie warunki, stawki 9% - o tym kto może skorzystać ze stawki 9% pisaliśmy szerzej w  artykule 9% CIT od 2019 r. - kto skorzysta? na naszej stronie doradzamy.to.

   

  Opodatkowanie wspólników spółki komandytowej

   

  Poza opodatkowaniem dochodów samej spółki komandytowej, podatek dochodowy będzie także rozliczany przy każdej wypłacie zysków do wspólników. Co ważne, w spółce komandytowej występują dwa rodzaje wspólników – komandytariusz i komplementariusz. Opodatkowanie na poziomie wspólnika uzależnione zostało od tego, jaką pełni funkcję – komandytariusza czy komplementariusza. Podobny mechanizm funkcjonuje już od kilku lat w spółce komandytowo-akcyjnej, o czym można przeczytać więcej w artykule Podatki w S.K.A. – jak jest opodatkowana spółka komandytowo-akcyjna i jej wspólnicy? na stronie Doradzamy.to.

   

  Komplementariusz w spółce komandytowej – jak opodatkowane będą jego dochody?

   

  Komplementariusz w spółce komandytowej jest wspólnikiem, który reprezentuje spółkę i kieruje jej działalnością. Wyróżnia go przede wszystkim fakt, że, w przeciwieństwie do komandytariusza, odpowiada on całym swoim majątkiem osobistym za zobowiązania spółki komandytowej.

   

  Zasadniczo zysk wypłacany komplementariuszowi będzie opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19%. Komplementariusz będzie mógł jednak pomniejszyć zryczałtowany podatek dochodowy od dywidendy o część CIT zapłaconego przez spółkę komandytową (według udziału w zysku spółki komandytowej). Z perspektywy komplementariusza, jego dochody ze spółki komandytowej w praktyce nadal będą podlegały jednokrotnemu opodatkowaniu.

   

  Opodatkowanie dochodów wypłacanych komandytariuszowi

   

  Komandytariusz jest natomiast wspólnikiem spółki komandytowej, który odpowiada za jej zobowiązania tylko do wysokości sumy komandytowej, a jeśli pokrył tę sumę komandytową wkładem, to  osobistej odpowiedzialności za zobowiązania spółki nie ponosi. Nie jest przy tym uprawniony do reprezentowania spółki.

  Zysk wypłacany komandytariuszowi, podobnie jak zysk komplementariusza, będzie podlegał opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 19%. Komandytariusz nie będzie mógł zastosować mechanizmu odliczenia podatku dochodowego zapłaconego przez spółkę komandytową. Zyski uzyskiwane za pośrednictwem spółki komandytowej przez komandytariusza będą więc faktycznie podlegały podwójnemu opodatkowaniu.

   

  Dla komandytariuszy projekt przewiduje wprawdzie inną preferencję, jednak w praktyce skorzysta z niej niewiele osób. Zgodnie z projektem, dwukrotnemu opodatkowaniu nie będzie podlegało 50% przychodów komandytariusza ze spółki komandytowej, ale tylko do wysokości 60 tys. zł rocznie. Dodatkowo, dotyczy to tylko tych komandytariuszy, którzy nie są (bezpośrednio lub przez podmioty powiązane) wspólnikami lub członkami zarządu spółki występującej w roli komplementariusza.

   

  CIT dla spółek komandytowych to nie wszystko

   

  Objęcie spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych to nie jedyna z dużych zmian, które mają obowiązywać już za kilka miesięcy. Podatnikami CIT mają także zostać niektóre spółki jawne! Jeżeli wspólnikami spółki jawnej nie będą wyłącznie osoby fizyczne i jednocześnie nie zostaną ujawnione osoby czerpiące z tej spółki zyski, to dochody generowane za jej pośrednictwem również będą podlegały podwójnemu opodatkowaniu – więcej o tym jakie są zasady rozliczeń w spółce jawnej piszemy w artykule Jak opodatkowana jest spółka jawna i jej wspólnicy? na Doradzamy.to.

   

  Opodatkowanie CIT spółek komandytowych i niektórych spółek jawnych zbiegnie się w czasie z wprowadzeniem tzw. estońskiego CIT, zmianą stawek podatkowych i limitów w zakresie opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych, nowymi regulacjami w zakresie cen transferowych przy transakcjach z rajami podatkowymi, ograniczona ma także zostać możliwość obniżania i podwyższania stawek amortyzacyjnych.

   

  Duże zmiany w trudnym czasie – jak sobie z nimi poradzić?

   

  Na ten moment nie można jeszcze przesądzać, czy spółki komandytowe fatycznie od 1 stycznia 2021 r. będą płaciły podatek dochodowy od swoich dochodów. Prowadzone będą jeszcze konsultacje społeczne, w których głos zabiorą również nasi doradcy podatkowi. Już wcześniej wskazywaliśmy, że spółki komandytowe z polskimi wspólnikami nie służą mechanizmom optymalizacyjnym, ponadto organy podatkowe mają wiele narzędzi, które mogą wykorzystać do zwalczania prób unikania opodatkowania, o których więcej w artykule Czy spółka komandytowa to optymalizacja podatkowa wymagająca uszczelnienia? Jeżeli jednak nowe regulacje zostaną wprowadzone w obecnej wersji (dodatkowo w trudnym dla przedsiębiorców czasie koronawirusa), będzie to niewątpliwie jedna z największych zmian podatkowych w ostatnich latach.

   

  Zwracamy szczególną uwagę na termin - możliwe, że spółka komandytowa będzie podatnikiem CIT już za kilka miesięcy! Szczególnie teraz, biorąc pod uwagę zakres nowych regulacji, stopień ich skomplikowania i termin zmian, zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami. Pomożemy dostosować się spółkom komandytowym i ich wspólnikom do nowej rzeczywistości podatkowej.

   

  Czy objęcie spółek komandytowych CITem jest błędem?

   

  Naszym zdaniem wprowadzenie proponowanych zmian jest błędem i nie przyniesie zamierzonych przez Ministerstwo Finansów skutków. Przeczytaj o tym więcej w artykule 10 powodów, dla których objęcie spółek komandytowych CITem jest błędem.

   

  Zobacz podsumowanie naszych wątpliwości związanych z CITem dla komandytowych:

   

  CIT uchwalony

   

  CIT dla komandytowych staje się faktem. Dnia 28 października 2020 r. Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą m.in. podatek CIT dla spółek komandytowych. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., przy czym spółki komandytowe będą mogły wybrać czy zostaną objęte CITem od 1 stycznia czy od 1 maja 2021 r. Więcej w naszym artykule CIT dla spółek komandytowych – Sejm przyjął ustawę

   

  Karolina Kroczak

  Tagi CIT podatek dochodowy od osób prawnych spółka komandytowa

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi CIT podatek dochodowy od osób prawnych spółka komandytowa