Tomasz Rutkowski

  Tomasz Rutkowski

  Zapytaj eksperta

  11.07.2013

  Siedem grzechów głównych ministerstwa - artykuł w Rzeczpospolitej

  Siedem grzechów głównych ministerstwa - artykuł w Rzeczpospolitej

  Artykuł został przygotowany w oparciu o stan prawny obowiązujący do dnia 31 grudnia 2020 r. Od dnia 1 stycznia bądź od 1 maja 2021 r. spółki komandytowe stały się podatnikami CIT, co powoduje, że informacje zawarte w niniejszym artykule przestały być aktualne. Jednakże niniejszy artykuł może okazać się pomocny do spraw i postępowań dotyczących okresu sprzed 1 stycznia 2021 roku, ponieważ do dochodów osiągniętych przez spółkę komandytową przed uzyskaniem przez nią statusu podatnika CIT stosuje się regulacje zawarte w ustawach o PIT i CIT w brzmieniu obowiązującym przed dniem, w którym spółka komandytowa stała się podatnikiem podatku CIT. Aktualne informacje dotyczące opodatkowania spółki komandytowej znajdziesz w artykułach CIT dla komandytowych – jaki jest ostateczny kształt ustawy?  oraz CIT w spółce komandytowej – na co zwrócić uwagę?.

   

  Dnia 10 lipca br. w Rzeczpospolitej ukazał się artykuł autorstwa Michała Gargula pod tytułem "Siedem grzechów głównych ministerstwa".

   

  Autor zwaraca uwagę, że wprowadzanie nieprzemyślanych zmian dotyczących spółek komandytowo-akcyjnych jest krótkowzroczne, celów fiskalnych nie realizuje się bowiem poprzez opodatkowanie każdej możliwej czynności. M.Gargul uważa, że w wyniku szybkich prac legislacyjnych Ministerstwo Finansów popełniło siedem kardynalnych grzechów głównych, szczegółowo opisanych przez autora, które po wprowadzeniu projektowanych przepisów znacznie osłabią tempo działalności gospodarczej oraz inwestycji. Mogą też doprowadzić na skraj upadłości wiele średnich i małych przedsiębiorców.

   

   

  Autor wskazuje również, że choć w odniesieniu do spółek komandytowo-akcyjnych można doszukać się powodu zmian podatkowych, to powodu takiego nie można znaleźć w stosunku do spółek komandytowych. Zdaniem autora artykułu Ministerstwo w tym zakresie poddało się całkowicie uczuciu chciwości, które stworzyło nieuzasadnione plany w zmianach w opodatkowaniu spółek komandytowych. Uzasadnieniem takich zmian według ministerstwa jest zapewnienie równego traktowania podmiotów wobec prawa oraz uniknięcie wykorzystania spółek komendytowych do optymalizacji podatkowych. Tymczasem spółki komandytowe, na co zwraca uwagę M.Gargul, nie stanowią żadnego wehikułu dla optymalizacji, gdyż nie zapewniają one żadnych korzyści podatkowych w porównaniu z innymi spółkami osobowymi. Są one powszechnie wykorzystywaną formą prowadzenia działalności gospodarczej (opodatkowane są jak spółka jawna), która pozwala na pewne ograniczenie odpowiedzialności inwestorów (komandytariuszy) w stosunku do zobowiązań spółki. W konsekwencji proponowana zmiana tak naprawdę najbardziej uderzy w średnich przedsiębiorców prowadzących działalność w tej formie.

   

  Zdaniem autora artykułu należy pamiętać, że zadaniem państwa jest pobudzanie gospodarki i wprowadzanie elastycznych form prowadzenia działalności, co jest powszechnym podejściem w innych państwach. Proponowane zaś zmiany drastycznie zahamują taki rozwój i będą sygnałem dla zagranicznych inwestorów, że system podatkowy w Polsce jest niestabilny, że stosuje się tutaj zasady odmienne od tych powszechnie panujących w innych krajach oraz że z dnia na dzień wprowadzone mogą zostać negatywne zmiany skutkujące zahamowaniem danej inwestycji. W konsekwencji spowoduje to (jeżeli już nie spowodowało) poszukiwanie lepszych rozwiązań dla biznesu w innych krajach

   

  Tagi CIT PIT

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi CIT PIT