Wojciech Kaptur

  Wojciech Kaptur

  Zapytaj eksperta

  26.03.2013

  Rządowe Centrum Legislacji - krytyczna opinia na temat projektu nowelizacji PIT i CIT

  Rządowe Centrum Legislacji - krytyczna opinia na temat projektu nowelizacji PIT i CIT

  Artykuł został przygotowany w oparciu o stan prawny obowiązujący do dnia 31 grudnia 2020 r. Od dnia 1 stycznia bądź od 1 maja 2021 r. spółki komandytowe stały się podatnikami CIT, co powoduje, że informacje zawarte w niniejszym artykule przestały być aktualne. Jednakże niniejszy artykuł może okazać się pomocny do spraw i postępowań dotyczących okresu sprzed 1 stycznia 2021 roku, ponieważ do dochodów osiągniętych przez spółkę komandytową przed uzyskaniem przez nią statusu podatnika CIT stosuje się regulacje zawarte w ustawach o PIT i CIT w brzmieniu obowiązującym przed dniem, w którym spółka komandytowa stała się podatnikiem podatku CIT. Aktualne informacje dotyczące opodatkowania spółki komandytowej znajdziesz w artykułach CIT dla komandytowych – jaki jest ostateczny kształt ustawy?  oraz CIT w spółce komandytowej – na co zwrócić uwagę?.

   

  Rządowe Centrum Legislacji, w ramach uzgodnień międzyrestortowych będących elementem procesu legislacyjnego dotyczacego nowelizacji ustaw PIT i CIT, wydało dnia 6 marca 2013 r. opinię na temat projektu ogłoszonego przez Ministerstwo Finansów. Treść opinii dostępna jesttutaj.

   

  O opinii RCL pisze również "Rzeczpospolita" w wydaniu z dnia 26 marca 2013 r.

   

   

  W ocenie RCL spółki  nie mogą być zaskakiwane zmianą zasad opodatkowania w trakcie przyjętego przez nie okresu rozliczeniowego. Takie rozwiązanie stanowi bowiem naruszenie konstytucyjnych zasad pewności obrotu oraz zaufania do państwa.

   

  Zgodnie bowiem z propozycją Ministerstwa Finansów spółki, których rok obrotowy rozpoczął się przed 1 stycznia 2014 r. i kończy po tym dniu, będą zobowiązane na 31 grudnia 2013 r. zamknąć księgi rachunkowe i sporządzić sprawozdanie finansowe. W opinii RCL może to naruszać zasadę ochrony interesów w toku. Nie jest rozwiązaniem tego problemu wyłączączenie stosowania nowych regulacji do zysku osiągniętego przed 1 stycznia 2014 r., nie uwzględnia to bowiem sytuacji tych spółek, dla których działalność jest sezonowa.

   

  Zdaniem RCL nowe regulacje powinny być wprowadzone z poszanowaniem przyjętego przez spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne okresu rozliczeniowego, co w praktyce oznacza konieczność zagwarantowania możliwości kontynuacji zasad rozliczania do końca obranego roku obrotowego w spółkach, w których rok podatkowy kończy się po 1 stycznia 2014 r.

  Tagi CIT PIT

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi CIT PIT