Wojciech Kaptur

  Wojciech Kaptur

  Zapytaj eksperta

  19.09.2019

  Rozliczenie ulgi badawczo-rozwojowej w spółce komandytowej

  Rozliczenie ulgi badawczo-rozwojowej w spółce komandytowej

  Artykuł został przygotowany w oparciu o stan prawny obowiązujący do dnia 31 grudnia 2020 r. Od dnia 1 stycznia bądź od 1 maja 2021 r. spółki komandytowe stały się podatnikami CIT, co powoduje, że informacje zawarte w niniejszym artykule przestały być aktualne. Jednakże niniejszy artykuł może okazać się pomocny do spraw i postępowań dotyczących okresu sprzed 1 stycznia 2021 roku, ponieważ do dochodów osiągniętych przez spółkę komandytową przed uzyskaniem przez nią statusu podatnika CIT stosuje się regulacje zawarte w ustawach o PIT i CIT w brzmieniu obowiązującym przed dniem, w którym spółka komandytowa stała się podatnikiem podatku CIT. Aktualne informacje dotyczące opodatkowania spółki komandytowej znajdziesz w artykułach CIT dla komandytowych – jaki jest ostateczny kształt ustawy?  oraz CIT w spółce komandytowej – na co zwrócić uwagę?.

   

  Ulga badawczo-rozwojowa pozwala na obniżenie podstawy opodatkowania (dochodu) o poniesione koszty działalności badawczo-rozwojowej. Możliwość skorzystania z preferencji podatkowej w postaci ulgi B+R przewidziano również dla podatników osiągających dochody z działalności badawczo-rozwojowej prowadzonej w formie spółki komandytowej.

   

  Ulga badawczo-rozwojowa

   

  Ulga B+R polega na dwukrotnym uwzględnieniu kosztów kwalifikowanych przy obliczaniu wysokości podatku dochodowego. Podatnik prowadzący działalność badawczo-rozwojową po raz pierwszy zalicza pewne kategorie wydatków do kosztów podatkowych na zasadach ogólnych, a następnie - jeśli te wydatki stanowią koszty kwalifikowane – może skorzystać z możliwości odliczenia ich od podstawy opodatkowania (dochodu) i tym sposobem efektywnie pomniejszyć swoje zobowiązanie podatkowe.

   

  Czym są koszty kwalifikowane wyjaśniamy na naszym portalu Ulgidlainnowacji.pl w artykule Koszty w ramach ulgi badawczo-rozwojowej – co można odliczyć? 

   

  Ulga B+R w spółce komandytowej

   

  Spółka osobowa (w tym spółka komandytowa) nie jest podatnikiem podatku dochodowego – jest transparentna podatkowo. Z punktu widzenia podatków dochodowych podatnikami są poszczególni wspólnicy tych spółek. Ma to istotny wpływ na rozliczenie ulgi B+R.

   

  Podatek od dochodów spółki komandytowej jest rozliczany poprzez przypisanie przychodów i kosztów spółki poszczególnym wspólnikom proporcjonalnie do posiadanego udziału w zysku. Dokładnie tak samo należy podzielić na wspólników kwalifikowane koszty działalności badawczo-rozwojowej. Każdy ze wspólników może odliczyć przypadającą na niego część kosztów w ramach ulgi B+R w swoim rocznym zeznaniu podatkowym.

   

  Ulga badawczo-rozwojowa dla start-up’ów

   

  W przypadku gdy wspólnicy, z powodu zbyt niskiego dochodu lub straty, nie mogą w pełni skorzystać z ulgi B+R, mają możliwość otrzymania zwrotu gotówkowego.

  Zwrot gotówkowy przysługuje:

  • w pierwszym roku prowadzenia działalności gospodarczej – wszystkim podatnikom,
  • w drugim roku prowadzenia działalności gospodarczej – tylko MSP,
  • w kolejnych latach prowadzenia działalności – nie przysługuje żadnym podatnikom.

   

  Możliwość otrzymania zwrotu gotówkowego jest bardzo atrakcyjna, zwłaszcza w początkowej fazie działalności (w tzw. start-up’ach), kiedy podatnik ponosi znaczące nakłady inwestycyjne – szerzej o start up’ach pisaliśmy w artykule Inwestujesz w startup? Sprawdź, na co zwrócić uwagę

   

  Więcej na temat ulgi badawczo-rozwojowej możesz przeczytać na portalu Ulgidlainnowacji.pl  prowadzonym przez Kancelarię PragmatIQ.

   

  Paulina Machińska

   

  Tagi działalność badawczo-rozwojowa podatki

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi działalność badawczo-rozwojowa podatki