Aleksander Gałek

  Aleksander Gałek

  Zapytaj eksperta

  01.02.2021

  Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną – co z CIT?

  Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną – co z CIT?

  Rok 2021 rozpoczął się rewolucją w zakresie zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Do grona spółek objętych ustawą o CIT poza spółką komandytową dołączyła również spółka jawna. Z naszego artykułu dowiesz się jakie warunki musi spełnić spółka jawna aby uniknąć opodatkowania podatkiem dochodowym.

   

  O objęciu spółek komandytowych zakresem ustawy o CIT oraz o uniknięciu go w przypadku spółek jawnych pisaliśmy już w artykule CIT w spółce komandytowej – na co zwrócić uwagę?

   

   

   

  Czy wszystkie spółki jawne będą podatnikami CIT?

   

  Spółka jawna, której wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne nie musi się niczym martwić. Nie podlega CIT i nie ma żadnych dodatkowych obowiązków.

   

  Ale spółka jawna, której przynajmniej jednym wspólnikiem jest osoba prawna (np. spółka z o.o.) musi spełnić określone warunki, aby uniknąć podatku CIT.

   

  Pierwszym z nich jest złożenie do właściwego urzędu skarbowego informacji o wspólnikach spółki. Zgłoszenie musi być złożone zarówno do urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę spółki, jak i właściwego dla poszczególnych wspólników (jeśli to inny urząd skarbowy niż właściwy dla spółki). Zgłoszenia dokonuje się na formularzu CIT-15J wraz z załącznikiem CIT/JW.

   

  Termin na zgłoszenie oraz aktualizacje zgłoszenia spółek istniejących przed 2021 rokiem lub powstałych w 2021 roku upływa dnia 1 lutego 2021 roku (ustawowy termin to 31 stycznia 2021 r., który przypada w niedzielę).  

   

  Drugim warunkiem jest składanie zgłoszenia CIT-15J wraz z załącznikiem w celu aktualizacji informacji o wspólnikach, każdorazowo w terminie 14 dni od zaistnienia zmian w składzie wspólników.

   

  Ponadto informacja CIT-15J wraz z załącznikami powinna być składana przed rozpoczęciem każdego kolejnego roku podatkowego (o ile nadal w składzie wspólników będą się znajdować nie tylko osoby fizyczne).

   

  Co ze spółkami jawnymi powstałymi z przekształcenia?

   

  Spółki jawne powstałe po 31 stycznia 2021 roku w celu uniknięcia podatku CIT muszą dokonać zgłoszenia do urzędu skarbowego przed pierwszym dniem roku obrotowego tj. przed dniem otwarcia przez spółkę ksiąg rachunkowych. W konsekwencji zgłoszenia należy dokonać pomiędzy dniem rejestracji spółki jawnej w KRS, a dniem otwarcia ksiąg.

   

  Jak to wygląda w przypadku spółek powstałych z przekształcenia? W wyniku wprowadzonych zmian podatkowych wiele spółek komandytowych zmieniło, bądź jest w trakcie zmiany formy prawnej na spółkę jawną. Jeśli przekształcenie dokonane zostanie przed 31 stycznia 2021 roku kwestia opodatkowania jest jednoznaczna, jak wskazano powyżej – przed 31 stycznia 2021 r. spółka musi dokonać zgłoszenia do urzędów skarbowych.

   

  Z kolei wątpliwości pojawiają się, gdy spółka nie zdąży dokonać przekształcenia ze spółki komandytowej w spółkę jawną przed 31 stycznia 2021 r.

   

  W artykule opublikowanym na łamach Rzeczpospolitej  wskazano, że w takim wypadku należy przyjąć, że powstała spółka jawna kontynuować będzie rok obrotowy przekształconej spółki komandytowej. Jeśli przekształcana spółka komandytowa odroczyła CIT do 1 maja 2021 roku wówczas w momencie przekształcenia w spółkę jawną nie jest podatnikiem CIT. W konsekwencji spółka jawna powinna uzyskać status podatnika CIT najwcześniej w kolejnym roku obrotowym po roku, w którym nastąpiło przekształcenie, czyli w drugim roku obrotowym spółki jawnej, tj. uzyskałaby status podatnika CIT dopiero 1 stycznia 2022 roku, chyba że spółka złoży zawiadomienie na formularzu CIT-15J do końca grudnia 2021 roku. 

   

  Ministerstwo Finansów odniosło się jednak do powyższych wątpliwości wskazując, że to podejście nie jest prawidłowe. W odpowiedzi na pytanie Dziennika Gazety Prawnej wskazano, że spółka jawna, w której wspólnik jest osobą prawną i która powstała z przekształcenia innej spółki osobowej (sp. k.) będzie mogła nie płacić CIT pod pewnymi warunkami:

   

  • złoży w urzędzie skarbowym informację o wspólnikach przed dniem rejestracji przekształcenia w KRS, jeśli w trakcie tej procedury nie doszło do zmiany wspólników lub przysługujących im praw do udziału w zyskach (w takim przypadku informację złoży spółka przekształcana, np. spółka komandytowa);
  • złoży w urzędzie skarbowym informację o wspólnikach w ciągu 14 dni od rejestracji przekształcenia w KRS, jeśli w trakcie tej procedury dojdzie do jednej ze wskazanych wyżej zmian.

   

  Stanowisko Ministerstwa jest na pewno dobrą wiadomością dla wielu spółek przekształcających się w związku ze zmianami przepisów CIT. Wychodzi ono naprzeciw podatnikom, zdecydowanie wskazując na konieczność interpretacji przepisów z uwzględnieniem racjonalności ustawodawcy.

   

  Gdyby bowiem okazało się, że termin złożenia pierwszej informacji przypadał przed dniem rejestracji spółki jawnej, żaden przekształcający się podmiot nie byłby w stanie tego obowiązku wykonać, co oznaczałoby objęciem CIT na moment przekształcenia.

  Czas jednak pokaże, w jaki sposób organy podatkowe będą interpretowały przepisy. Mamy nadzieję, że nie będzie to interpretacja inna, niż prezentowana w odpowiedzi dla DGP.

   

  Brak precyzyjnych zapisów zmian skutkujących objęciem niektórych spółek jawnych podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz warunki jakie musi spełnić spółka, może jednak skutkować licznymi problemami interpretacyjnymi – warto zadbać więc o odpowiednie zapisy spółki przekształconej, by nie naruszyć warunków zgodnie z którymi spółki jawne powstałe z przekształcenia nie zostaną objęte CIT. W przypadku wątpliwości zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z nami.

   

  Ewelina Szumska

  Michał Walczak

  Dominika Widła

   

   

   

  Tagi CIT przekształcenie

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi CIT przekształcenie