Wojciech Czernik

  Wojciech Czernik

  Zapytaj eksperta

  20.03.2017

  Pożyczki pomiędzy wspólnikiem a spółką komandytową

  Pożyczki pomiędzy wspólnikiem a spółką komandytową

  Artykuł został przygotowany w oparciu o stan prawny obowiązujący do dnia 31 grudnia 2020 r. Od dnia 1 stycznia bądź od 1 maja 2021 r. spółki komandytowe stały się podatnikami CIT, co powoduje, że informacje zawarte w niniejszym artykule przestały być aktualne. Jednakże niniejszy artykuł może okazać się pomocny do spraw i postępowań dotyczących okresu sprzed 1 stycznia 2021 roku, ponieważ do dochodów osiągniętych przez spółkę komandytową przed uzyskaniem przez nią statusu podatnika CIT stosuje się regulacje zawarte w ustawach o PIT i CIT w brzmieniu obowiązującym przed dniem, w którym spółka komandytowa stała się podatnikiem podatku CIT. Aktualne informacje dotyczące opodatkowania spółki komandytowej znajdziesz w artykułach CIT dla komandytowych – jaki jest ostateczny kształt ustawy?  oraz CIT w spółce komandytowej – na co zwrócić uwagę?.

   

  Częstą praktyką jest udzielanie pożyczek spółkom komandytowym przez jej wspólników. Duże wątpliwości budzą jednak kwestie dotyczące odsetek od tych pożyczek – czy są one kosztem podatkowym dla wspólnika udzielającego pożyczki?

   

  Odsetki od udzielonej pożyczki

   

  Spółka komandytowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego. Podatnikami są jej wspólnicy, którzy proporcjonalnie do wniesionego wkładu rozpoznają przychody i koszty podatkowe. Jest to bardzo istotna kwestia przy kwalifikowaniu odsetek od udzielonych przez wspólników pożyczek. Zgodnie bowiem z art. 23 ust. 1 pkt. 9 ustawy o PIT, wyłączona jest możliwość zaliczenia odsetek od kapitału własnego włożonego przez podatnika w źródło swoich przychodów. Udzielona przez wspólnika pożyczka jest więc traktowana jako wkład do własnego kapitału. W związku z tym odsetki od włożonego przez podatnika wkładu (tj. od pożyczki) nie mogą być KUP.

   

  Pożyczka od wspólnika jako kapitał własny

   

   

  Aktualnie linia orzecznicza sądów administracyjnych jest jednolita (np. wyrok NSA z dnia 15 grudnia 2016 r., sygn. akt II FSK 3443/14). W każdej sprawie dotyczącej sporów o kwalifikację odsetek od udzielonych spółkom komandytowym przez wspólników pożyczek wydawane są wyroki, które jednoznacznie wskazują, że udzielona pożyczka stanowi dla wspólnika wkład własny do spółki, co z kolei pozbawia go prawa do uznania odsetek od tych pożyczek jako kosztów podatkowych.

   

  Wszystko, co musisz wiedzieć o spółce komandytowej jako podatniku CIT znajdziesz w V wydaniu książki “Komandytowa w pytaniach i odpowiedziach”. Zamów teraz!

   

  Pozostali wspólnicy a pożyczka dla spółki

   

  Pożyczka udzielona spółce przez jednego z jej wspólników nie stanowi dla pozostałych przychodu z działalności gospodarczej (chyba, że zostałaby umorzona). Natomiast odsetki od pożyczki, w przeciwieństwie do tego jak to jest w przypadku wspólnika udzielającego pożyczki, stanowią dla nich koszt uzyskania przychodu, proporcjonalnie po posiadanych udziałów w zyskach spółki komandytowej.

   

  A o tym czy pożyczka od wspólnika dla spółki komandytowej podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych przeczytasz w artykule Pożyczka od wspólnika do spółki komandytowej a PCC.

   

  Dawid Pabich

   

  Tagi doradztwo podatkowe odsetki

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi doradztwo podatkowe odsetki