Paweł Skurzyński

  Paweł Skurzyński

  Zapytaj eksperta

  26.02.2014

  Ponad połowa S.K.A. z przesuniętym rokiem obrotowym jednak opodatkowana CIT-em już w 2014 r.?

  Ponad połowa S.K.A. z przesuniętym rokiem obrotowym jednak opodatkowana CIT-em już w 2014 r.?

  W związku z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która przewiduje opodatkowanie spółek komandytowo-akcyjnych podatkiem CIT od 1 stycznia 2014 r., wiele osób pod koniec zeszłego roku założyło bardzo korzystne podatkowo S.K.A. Założenie S.K.A. przed wejściem w życie znowelizowanych przepisów, a następnie zmiana roku obrotowego w odpowiedni sposób pozwalało bowiem na odsunięcie opodatkowania tej spółki CIT-em nawet do 2015 r. Nic dziwnego więc, że S.K.A. z przesuniętym rokiem obrotowym pod koniec zeszłego roku (czyli przed wejściem w życie znowelizowanych przepisów podatkowych) powstawały jak grzyby po deszczu. W ciągu całego roku 2013  liczba S.K.A. wzrosła aż o 102,7% (więcej na ten temat piszemy w artykule Ile jest spółek komandytowo-akcyjnych)

   

  Takie spółki komandytowo-akcyjne rejestrowane na ostatni dzwonek były zakładane przede wszystkim z myślą o ich następczej sprzedaży z zyskiem. Obecnie na rynku istnieje bardzo dużo ofert sprzedaży S.K.A. gwarantujących zwolnienie z podatku CIT nawet do końca października 2015 r. Znaczna część z tych spółek zakładana była w pośpiechu i popełniono przy tym wiele błędów, które mogą sprawić, że będą one podlegały nowym przepisom podatkowym jednak już w 2014 r.


  W dniu 18 lutego 2014 r. na łamach „Rzeczpospolitej” pojawił się artykuł pt. Optymalna spółka pod znakiem zapytania, w którym przedstawiona została teza, iż nawet ponad połowa wystawionych na sprzedaż S.K.A. nie gwarantuje bezpiecznego zwolnienia z opodatkowania dochodu.


  Wskazanym w artykule powodem objęcia spółek podatkiem CIT już w 2014 r. miałoby być nieważne podjęcie uchwał odnośnie zmiany roku obrotowego tych spółek (to właśnie dzięki zmianie roku obrotowego spółki możliwe jest przesuniecie opodatkowania S.K.A. podatkiem CIT aż do 2015 r.). Zgodnie bowiem z art. 411 § 2 w zw. z art. 126 § 1 Kodeksu spółek handlowych, prawo głosu przysługuje tylko z akcji w pełni pokrytych, chyba że statut stanowi inaczej. KSH pozwala jednak na rejestrację spółki komandytowo-akcyjnej już przy wpłacie tylko ¼ wysokości jej kapitału zakładowego, tj. 12.500 złotych przy przyjęciu minimalnego kapitału zakładowego S.K.A. czyli 50.000 złotych. Biorąc pod uwagę, że w znakomitej większości zakładanych S.K.A. jest tylko jeden akcjonariusz i rejestrowano je korzystając z opcji wpłaty tylko ¼ wysokości ich kapitału zakładowego, oznaczałoby to w praktyce, zdaniem osób cytowanych w artykule, że w przypadku niezawarcia w statucie spółki postanowienia upoważniającego do głosowania z akcji nie pokrytych w pełni - uchwała podjęta odnośnie zmiany roku obrotowego jest nieważna – ponieważ została podjęta przez akcjonariusza, dysponującego akcjami, z których nie przysługuje prawo głosu.


  Naszym zdaniem powyższy pogląd nie jest jednak do końca trafny. Nieprawidłowe podjęcie uchwały o zmianie roku obrotowego przez walne zgromadzenie S.K.A. nie oznacza automatycznie, że taka spółka będzie opodatkowana CIT-em już w 2014 r. Uchwała podjęta wbrew przepisom ustawy funkcjonuje w obrocie prawnym mimo uchybienia przy jej podejmowaniu i może być podważona jedynie orzeczeniem sądowym o stwierdzeniu jej nieważności na podstawie powództwa wytoczonego przez jej wspólników, zarząd lub radę nadzorczą. Oznacza to, że o ile uchwała odnośnie zmiany roku obrotowego nie została uznana ze nieważną przez sąd, na podstawie stosownego powództwa jest ona co do zasady skuteczna, a co za tym idzie taka S.K.A. będzie zwolniona z opodatkowania CIT aż do 2015 r.


  Niemniej jednak należy mieć na uwadze, że takie spółki obarczone są pewnym ryzykiem. Organy skarbowe będą zapewne starały się wykorzystać każde potkniecie przy zakładaniu i zmianie roku obrotowego S.K.A., aby uniemożliwić zwolnienie z opodatkowania jej CIT-em. Uchwała podjęta przy głosowaniu z akcji nie posiadających prawa głosu bez wątpienia będzie pewnym punktem zaczepiania.


  We wspomnianym artykule wskazano również funkcjonują na rynku S.K.A., które nie zmieniały swojego roku obrotowego, a jedynie „przedłużyły” swój pierwszy rok obrotowy. Takich spółek, również naszym zdaniem, lepiej się wystrzegać, ponieważ taki zabieg nie powoduje de facto przedłużenia roku obrotowego, a jedynie pozwala na sporządzenie sprawozdania finansowego za okres dłuższy niż rok. Jednak w dalszym ciągu mamy wówczas do czynienia z dwoma oddzielnymi latami obrotowymi i w drugim z lat objętych jednym sprawozdaniem spółka podlegać będzie już CIT.


  Podsumowując, przed zakupem S.K.A., która ma gwarantować zwolnienie podatkowe do 2015 r. lub przed wykorzystaniem własnej S.K.A., koniecznie należy dokładnie przyjrzeć się dokumentacji tej spółki, by upewnić się czy przy jej zakładaniu i zmienianiu roku obrotowego nie zostały popełnione błędy, które mogłyby zniweczyć pokładane w tej spółce nadzieje na zwolnienie podatkowe.

   

  O tym do czego warto obecnie wykorzystać spółkę komandytowo-akcyjną piszemy natomiast w artykule Do czego można wykorzystać S.K.A. w 2014 i 2015 roku?

   

  Paweł Skurzyński

  Tagi CIT spółka komandytowo-akcyjna

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi CIT spółka komandytowo-akcyjna