Wojciech Kaptur

  Wojciech Kaptur

  Zapytaj eksperta

  19.11.2021

  Polski Ład - jaka składka zdrowotna dla wspólników spółki komandytowej

  Polski Ład - jaka składka zdrowotna dla wspólników spółki komandytowej

  Od 2022 roku obowiązywać będą nowe zasady dotyczące wymiaru składek zdrowotnych oraz ich odliczenia od podatku dochodowego osób fizycznych. Z poniższego artykułu dowiesz się, jak przyszłoroczne zmiany wpłyną na wspólników spółki komandytowej.

   

  Podstawa wymiaru składki zdrowotnej

   

  W ostatnich dniach została podpisana przez Prezydenta RP ustawa wprowadzająca zmiany podatkowe w ramach „Polskiego Ładu”. Zakłada ona m.in. istotną zmianę w podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców. Zamiast stałej opłaty ryczałtowej, podstawę wymiaru składki będzie stanowić rzeczywisty dochód osiągnięty z prowadzonej działalności gospodarczej.

   

  Obowiązek opłacania składki zdrowotnej dotyczy również wspólników spółek komandytowych. Na dotychczasowych zasadach, wysokość składki zdrowotnej wynosi 9% podstawy. Podstawę wymiaru składki aktualnie stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Zgodnie z powyższym, składka zdrowotna w 2021 r. nie może być niższa od kwoty 381,81 zł. Część składki odliczana jest dodatkowo od podatku dochodowego, w związku z czym, jedynie 1,25% podstawy (czyli 53 zł w 2021 r.) stanowi faktyczny ciężar ekonomiczny.

   

  W wyniku uchwalonych zmian, wraz z początkiem 2022 r. osoby prowadzące działalność gospodarczą zasadniczo zobowiązane będą do opłacania składki zdrowotnej w wysokości 9% uzyskanego dochodu i to bez możliwości odliczenia choćby części tej składki zdrowotnej od podatku. Jednakże powyższa zmiana tylko w pewnym zakresie będzie dotyczyć wspólników spółek komandytowych.

   

  Ubiegłoroczna zmiana, która objęła spółki komandytowe CIT, wpłynęła również na kwalifikację przychodów jej wspólników. Więcej o zeszłorocznych zmianach przeczytasz w artykule CIT dla komandytowych – jaki jest ostateczny kształt ustawy? 

   

  Wypłaty wspólnikom zysku osiągniętego przez spółkę komandytową będącą podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, są traktowane jako przychody kapitałowe, analogicznie jak dywidendy otrzymywane ze spółki z o.o. bądź akcyjnej. Tak sklasyfikowane przychody nie zostały zawarte w nowelizowanym przepisie, jako podstawa obliczenia składki zdrowotnej. Zgodnie z ustawą wspólnicy spółki komandytowej od 2022 roku pozostaną na ryczałtowej formie opłacania składki zdrowotnej, jednak na innych zasadach.

   

  Składka będzie wynosić 9% podstawy, którą stanowić będzie kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z czwartego kwartału roku poprzedniego, ogłaszanego przez GUS. Szacuje się, że przeciętne wynagrodzenie za 4Q 2021 r. wyniesie około 5 900 zł, co oznacza, że według nowych zasad, składka zdrowotna dla wspólników spółki komandytowej wyniesie około 530 zł miesięcznie. Wysokość składki zdrowotnej nie będzie tym samym uzależniona od deklarowanej podstawy do obliczenia składek ZUS, przy czym będzie ona obliczana od 100% przeciętnego wynagrodzenia, a nie od 75% jak do tej pory w przypadku składek minimalnych.

   

  Więcej szczegółowych informacji na temat pozostałych zmian wprowadzanych w związku z  projektem Polski Ład znaleźć można na naszej stronie Doradzamy.to.

   

  Czy nadal będzie można odliczyć składkę od podatku?

   

  Choć wzrost wysokości składki zdrowotnej dla wspólników spółki komandytowej okaże się stosunkowo niewielki, to jednak uchwalone zmiany przewidują likwidację możliwości odliczania opłaconej składki zdrowotnej od podatku również dla wspólników spółki komandytowej.

   

  Efektywny ciężar składki nie będzie wynosił tym samym 1,25% podstawy wymiaru, tylko 9% (wyższej) podstawy wymiaru. Nie tylko więc wzrośnie podstawa obliczenia składki, ale również cała składka będzie obciążać fiskalnie wspólników. Nie zmieni się jednak zasada składki ryczałtowej, niezależnej od wysokości osiąganych dochodów. Kwotowo, opierając się na danych za 2021 r. i szacunkowych danych na 2022 r., obciążenie wspólników spółki komandytowej wzrośnie z 53 do ok. 530 zł.

   

  O innych najważniejszych kwestiach, związanych ze zmianami, które wejdą w życie od 2022 r., informujemy w artykułach na naszych stronach komandytowa.pl oraz doradzamy.to. Jeżeli po przeczytaniu artykułu nasunęły się jakieś pytania, zachęcamy do kontaktu z naszymi Specjalistami.

   

  Polski Ład wprowadza istotne zmiany nie tylko dla wspólników spółek komandytowych, ale też dla samych spółek. Od 2022 r. będą mogły one zostać objęte tzw. minimalnym podatkiem dochodowym. Więcej na ten temat piszemy w artykule Polski Ład - minimalny podatek dochodowy w spółce komandytowej

   

  Aleksandra Hemmerling

  Paweł Malewski

  Tagi Polski Ład składka zdrowotna spółka komandytowa

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  Tel. 61 8 618 000

  Tel. 22 21 28 340

  kancelaria@pragmatiq.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  tel.: 61 8 618 000

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi Polski Ład składka zdrowotna spółka komandytowa