Wojciech Kaptur

  Wojciech Kaptur

  Zapytaj eksperta

  31.08.2021

  Podatek od zaliczek na poczet zysku wypłacanych komplementariuszowi w trakcie roku – korzystna linia orzecznicza

  Podatek od zaliczek na poczet zysku wypłacanych komplementariuszowi w trakcie roku – korzystna linia orzecznicza

  Spółka komandytowa nie musi pobierać podatku od zaliczek wypłacanych komplementariuszowi w trakcie roku na poczet przyszłej wypłaty zysku – orzekł kilkukrotnie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.

   

   

  Zaliczka na poczet w zysku spółki komandytowej

   

  W związku z objęciem spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych zmieniły się zasady opodatkowania wypłaty zysku ze spółki komandytowej do wspólników. W trakcie pozostawania przez spółkę komandytową podmiotem transparentnym podatkowo (czyli do końca roku 2020 bądź dla niektórych spółek do końca kwietnia 2021 roku), sama wypłata zysku (w tym zaliczki na poczet zysku) nie powodowała obowiązku podatkowego.

   

  Obecnie wypłata zysku ze spółki komandytowej jest traktowana podatkowo tak jak dywidenda ze spółki kapitałowej, a zatem podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym PIT/CIT w wysokości 19%, przy czym komplementariusz może odliczyć podatek zapłacony przez spółkę komandytową.

   

  Nadal dopuszczalna jest wypłata zaliczki na poczet zysku spółki komandytowej w trakcie roku obrotowego (podatkowego), ale może ona powodować obowiązek zapłaty podatku. Jeżeli taka zaliczka jest wypłacana komandytariuszowi, to musi zostać opodatkowana (spółka pobiera podatek jako płatnik). Natomiast co do opodatkowania zaliczki na poczet zysku wypłacanej komplementariuszowi trwa spór między podatnikami a organami skarbowymi.

   

  Podatek od wypłaty zaliczek dla komplementariusza - stanowisko organów podatkowych

   

  Zdaniem organów podatkowych, w momencie wypłaty zaliczki na rzecz komplementariusza spółka komandytowa powinna pobrać i wpłacić do urzędu skarbowego podatek w pełnej wysokości, a następnie po zakończeniu roku podatkowego spółki komandytowej komplementariusz może skorzystać z tzw. mechanizmu odliczenia i wystąpić o zwrot nadpłaconego podatku.

   

  Organy podatkowe stoją na stanowisku, że przy wypłacie zaliczki komplementariuszowi w ciągu roku nie można stosować ze wspomnianego odliczenia, z uwagi na fakt, że nie jest jeszcze znana ostateczna kwota podatku należnego od dochodów spółki komandytowej.

   

  Więcej na temat zasad opodatkowania wypłaty zysku ze spółki komandytowej przeczytasz w artykule Zaliczki na poczet zysku w spółce komandytowej – jak je rozliczyć podatkowo? 

   

  Zaliczka na poczet zysku komplementariusza bez podatku - przełom w orzecznictwie

   

  W sprawie opodatkowania wypłacanych w ciągu roku zaliczek na poczet zysku komplementariusza zabrał głos Naczelny Sąd Administracyjny (wyrok z dnia 3 grudnia 2020 r., sygn. akt II FSK 2048/18). Choć powyższa sprawa dotyczyła bezpośrednio spółki komandytowo-akcyjnej, to sąd dokonał wykładni przepisów, które są wspólne dla spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

   

  Zdaniem NSA, zaliczki na poczet zysku wypłacane komplementariuszom w trakcie roku nie podlegają opodatkowaniu na bieżąco, a dopiero po złożeniu przez spółkę komandytową rocznego zeznania podatkowego (CIT-8), tzn. dopiero wówczas, gdy znany jest ostateczny podatek oraz zysk spółki. Tym samym NSA nie podzielił stanowiska organów podatkowych.

   

  Więcej o przełomowym wyroku NSA przeczytasz w artykule Zaliczki na poczet zysku dla komplementariusza a podatek – przełomowy wyrok NSA

   

  Wypłata zysku komplementariusza w trakcie roku bez podatku - korzystna linia orzecznicza

   

  Powyższy wyrok NSA nie zmienił podejścia organów podatkowych, które w dalszym ciągu wydają interpretacje indywidualne bez uwzględniania powyższego stanowiska.

   

  W orzecznictwie natomiast pojawiają się kolejne korzystne rozstrzygnięcie. WSA w Krakowie dnia 13 lipca 2021 r. wydał cztery wyroki, które podzielają w pełni stanowisko NSA oraz dotyczą bezpośrednio wspólników spółki komandytowej (sygn. akt I SA/Kr 792/21, I SA/Kr 793/21, I SA/Kr 794/21, I SA/Kr 795/21). Ten sam sąd wydał podobne rozstrzygnięcie w wyroku z dnia 16 grudnia 2021 r. (sygn. akt I SA/Kr 852/21). Podobnie rozstrzygnęły WSA w Gliwicach w wyroku z dnia 26 stycznia 2022 r. (sygn. akt I SA/Gl 954/21) oraz WSA w Bydgoszczy w wyroku z dnia 1 lutego 2022 r. (sygn. akt I SA/Bd 842/21).

   

  Sądy w powyższych wyrokach podkreśliły, że jeżeli do obliczenia wysokości podatku od komplementariusza konieczne jest poznanie wysokości podatku należnego spółki, to obowiązek podatkowy komplementariusza powstały z chwilą wypłaty zaliczki na poczet udziału w zyskach, przekształci się w zobowiązanie podatkowe dopiero w momencie obliczenia dochodu tej spółki. Wówczas dopiero znana będzie wysokość podatku do zapłaty przez komplementariusza.

   

  Można zatem stwierdzić, że kształtuje się nowa linia orzecznicza, zgodnie z którą wypłacając komplementariuszom w trakcie roku podatkowego zaliczki na poczet zysku, spółka komandytowa nie ma obowiązku pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego.

   

  Należy zaznaczyć jednak, że korzystne stanowisko zostało zaprezentowane w orzecznictwie jednego sądu administracyjnego (w tym samym składzie sędziowskim), zatem nie wiadomo, w jakim kierunku będą orzekać pozostałe sądy, na wokandę których trafią analogiczne sprawy.

   

  Najprawdopodobniej wspomniane wyroki WSA zostaną zaskarżone przez organy skarbowe i przyjdzie nam czekać na ostateczne rozstrzygnięcie kwestii poboru podatku od zaliczek na poczet dywidendy.

   

  Wypłacając zaliczkę na poczet udziału w zysku bez pobierania podatku przez spółkę komandytową należy zatem przygotować się na spór z organem podatkowym.

   

  Nasz Zespół na bieżąco monitoruje wszelkie zmiany w tym zakresie, dlatego zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej.

   

  Aleksandra Hemmerling

  Paulina Mikołajczak

   

  Tagi komplementariusz spółka komandytowa zaliczka na poczet zysku

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  Tel. 61 8 618 000

  kancelaria@pragmatiq.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  tel.: 61 8 618 000

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail

  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi komplementariusz spółka komandytowa zaliczka na poczet zysku