Tomasz Rutkowski

  Tomasz Rutkowski

  Zapytaj eksperta

  26.11.2010

  Planujemy utworzenie spółki komandytowej. Nie wiemy jednak jaki moment należy uznać za chwilę powstania spółki. Czy momentem takim jest zawarcie umowy spółki czy dopiero jej zarejestrowanie w KRS?

  Planujemy utworzenie spółki komandytowej. Nie wiemy jednak jaki moment należy uznać za chwilę powstania spółki. Czy momentem takim jest zawarcie umowy spółki czy dopiero jej zarejestrowanie w KRS?

  Spółka komandytowa powstaje dopiero z chwilą wpisu jej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Wpis spółki komandytowej do rejestru jest wpisem o charakterze konstytutywnym, co oznacza, że spółka powstaje wskutek zarejestrowania oraz z jego chwilą. Dopiero od tej chwili spółka może rozpocząć działalność, co nie oznacza jednak, że jej wspólnicy nie mogą do czasu wpisania spółki do Krajowego Rejestru Sądowego podjąć żadnych działań przygotowawczych do rozpoczęcia docelowej działalności przez samą spółkę. Za zobowiązania powstałe w tym okresie, o ile takie powstaną, odpowiadają osoby, które działały w imieniu spółki - a zatem najczęściej będą to jej wspólnicy.

   

  Niekiedy nasuwa się pytanie jaki jest charakter prawny spółki od momentu podpisania przez wspólników umowy spółki w formie aktu notarialnego do chwili jej wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Pojawiają się czasami głosy, że w tym okresie istnieje spółka komandytowa w organizacji, która stanowi stadium poprzedzające powstanie spółki komandytowej jako osobowej spółki handlowej. Jednakże ze względu na brak wyraźnych przepisów, które przewidywałyby istnienie spółki komandytowej w organizacji, większość przedstawicieli nauki prawa nie dopuszcza takiej możliwości. W związku z tym, najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest przyjęcie, że do chwili wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym spółka komandytowa nie istnieje.

   

  Obejrzyj nasz film i przekonaj się, że warto założyć spółkę komandytową.

   

  Tagi spółka komandytowa zakładanie spółki

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi spółka komandytowa zakładanie spółki