Aleksander Gałek

  Aleksander Gałek

  Zapytaj eksperta

  07.01.2011

  Planujemy przekształcenie spółki Autokomis sp. z o.o. w spółkę komandytową. Po przekształceniu spółka będzie nazywać się J. Kowalski i Wspólnicy spółka komandytowa. Czy po przekształceniu zajdzie konieczność używania starej nazwy?

  Planujemy przekształcenie spółki Autokomis sp. z o.o. w spółkę komandytową. Po przekształceniu spółka będzie nazywać się J. Kowalski i Wspólnicy spółka komandytowa. Czy po przekształceniu zajdzie konieczność używania starej nazwy?

   

  Obowiązek ujawniania dotychczasowego brzmienia firmy spółki przekształconej uzależniony jest od tego czy zmiana brzmienia firmy polega - tak jak w omawianym przypadku - na zmianie korpusu (rdzenia) firmy czy też jest jedynie modyfikacją dotychczasowego oznaczenia wskazującego na charakter prawny spółki.


  W pierwszym przypadku spółka komandytowa powstała z przekształcenia innej spółki ma obowiązek podawania w nawiasie dawnej firmy obok nowej firmy z dodaniem wyrazu "dawniej", przez okres co najmniej roku od dnia przekształcenia (art. 554 Kodeksu spółek handlowych). Ustanowienie tego obowiązku ma służyć zapewnieniu bezpieczeństwa obrotu, gdyż podanie poprzedniej firmy zapobiega pomyłkom uczestników obrotu co do tożsamości spółki, której firma zastała zmieniona w wyniku przekształcenia.


  Warto podkreślić, iż spółka może używać dawnego brzmienia firmy obok nowego przez okres dłuższy niż jeden rok od dnia przekształcenia. Art. 554 Kodeksu spółek handlowych stanowi bowiem, iż obowiązek ujawniania dawnej firmy ciąży na spółce „przez okres co najmniej roku od dnia przekształcenia”. Należy zatem przyjąć, iż po upływie tego okresu spółka przekształcona nie jest zobowiązana do złożenia w Krajowym Rejestrze Sądowym wniosku o wykreślenie dawnego brzmienia firmy i pozostawienia nowego jako jednego. Używanie przez dłuższy okres poprzedniego brzmienia firmy może okazać się bardzo korzystne dla  spółki, która nadal będzie korzystać z good will spółki przekształconej.

   

  Obecne i dawne brzmienia firmy przekształconej spółki komandytowej powinny zostać ujawnione w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, w ogłoszeniach spółki, a także w jej oświadczeniach pisemnych, skierowanych, w zakresie działalności spółki, do oznaczonych osób i organów, czyli tzw. "firmówkach". Niezgłoszenie do rejestru obecnego i poprzedniego brzmienia firmy oraz brak wskazania dawnego brzmienia firmy na pismach i zamówieniach handlowych spółki  zagrożone jest nałożeniem przez sąd rejestrowy grzywny.


  Odmiennie kształtuje się natomiast sytuacja spółki, która wprowadziła zmiany w brzmieniu swojej firmy, polegające jedynie na modyfikacji dodatkowego oznaczenia wskazującego na charakter spółki. W takim wypadku spółka komandytowa powstała z przekształcenia innej spółki nie ma w ogóle obowiązku podawania dawnej firmy obok nowej z dodaniem wyrazu „dawniej”.


  Wracając do pytania postawionego na początku niniejszego wywodu, wskazać należy, iż zaproponowana przez Państwa zmiana firmy z „Autokomis sp. z o.o.” na „J. Kowalski i wspólnicy – spółka komandytowa” wymaga ujawnienia dawnego brzmienia firmy w rejestrze przedsiębiorców. Proponowana zmiana powoduje bowiem przekształcenie rdzenia (korpusu) firmy. Przekształcona spółka będzie zatem zobowiązana do używania - co najmniej przez rok po przekształceniu - firmy o następującym brzmieniu: „J. Kowalski i wspólnicy – spółka komandytowa dawniej: Autokomis sp. z o.o.”

   

   

  Rozważasz przekształcenie swojej spółki w spółkę komandytową i potrzebujesz pomocy w tym procesie? Skontaktuj się z nami, na pewno będziemy Ci w stanie pomóc.

  Dane kontaktowe do nas znajdziesz w zakładce Kontakt oraz na stronie internetowej naszej kancelarii.

   

   

  Obejrzyj też nasz film, by dowiedzieć się ja przekształcić Twoją spółkę w spółkę komandytową.

   

  Tagi firma przekształcenie

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi firma przekształcenie