30.01.2017

  Pieczątka spółki komandytowej - co powinna zawierać?

  Pieczątka spółki komandytowej - co powinna zawierać?

  Żadne przepisy nie nakładają na przedsiębiorców czy spółki obowiązek wyrobienia pieczątki czy też posługiwania się pieczątką. Jednak procedury obowiązujące w bankach czy urzędach skłaniają przedsiębiorców do posiadania takiej pieczątki. Przepisy prawa nie określają co powinna zawierać pieczątka spółki komandytowej, w związku z czym wśród wspólników spółek, księgowych i osób zarządzających spółkami komandytowymi pojawiają się wątpliwości co do zakresu koniecznych do umieszczenia na pieczątce informacji.

   

  Podstawowe dane na pieczątce

   

  Pieczątka spółki komandytowej powinna zawierać podstawowe dane dotyczące spółki. Zakres danych widniejących na pieczątce zależy od uznania przedsiębiorcy. Naszym zdaniem warto, by na pieczątce spółki komandytowej znalazły się następujące informacje:

  • nazwa spółki,
  • adres spółki (ulica, kod pocztowy, miejscowość),
  • numer telefonu,
  • NIP.

   

  Dodatkowo na pieczątce może zostać umieszczony również adres e-mail, adres strony internetowej, numer KRS.

   

  Skrócona forma prawna komplementariusza

   

  W sytuacji, w której komplementariuszem spółki komandytowej jest spółka z o.o., pojawiają się wątpliwości czy również na pieczątce nazwa komplementariusza powinna zostać umieszczona w pełnym brzmieniu np. XYZ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, czy może wystarczające będzie zamieszczenie skróconej formy prawnej komplementariusza np. XYZ sp. z o.o. sp.k. lub XYZ spółka z o.o. sp.k. Przepisy prawa stanowią, że firma spółki komandytowej powinna zawierać pełne brzmienie firmy komplementariusza będącego osobą prawną. Wymóg posługiwania się pełną nazwą komplementariusza traktuje się jednak raczej liberalnie. Z tego względu, jeżeli cała nazwa spółki nie mieści się na pieczątce lub z innych względów umieszczenie nazwy spółki komandytowej w pełnej postaci jest niepraktyczne, można posłużyć się na pieczątce skróconą formą prawną komplementariusza, tj. nazwę spółki określić jako XYZ sp. z o.o. sp.k. lub XYZ spółka z o.o. sp.k.

   

  Pieczątka imienna prezesa zarządu komplementariusza

   

  Oprócz pieczątki dla spółki komandytowej, przydatna może być również pieczątka imienna dla prezesa zarządu lub innego członka zarządu komplementariusza, który występuje w imieniu spółki komandytowej. Warto by pieczątka ta zawierała następujące dane:

  • imię i nazwisko,
  • Prezes Zarządu XYZ sp. z o.o. - komplementariusza w XYZ sp. z o.o. sp.k.

   

  Dzięki takiej treści pieczątki będzie jasne w jakim charakterze członek zarządu podpisuje się pod danym dokumentem, tj. że działa w imieniu i na rzecz spółki komandytowej, a nie np. w imieniu spółki z o.o.

   

  Karolina Kulińska

  Tagi komplementariusz spółka komandytowa

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi komplementariusz spółka komandytowa