Aleksander Gałek

  Aleksander Gałek

  Zapytaj eksperta

  05.01.2024

  Opodatkowanie spółki komandytowej w 2024 r.

  Opodatkowanie spółki komandytowej w 2024 r.

  Ostatnie lata  były prawdziwym wyzwaniem podatkowym. Od 2021 r. spółki te stały się podatnikami CIT i przestały być jednokrotnie opodatkowane. Następnie od 2022 r. wprowadzony został Polski Ład, który m.in. wykluczył odliczanie składki zdrowotnej od podatku, ale jednocześnie dał możliwość skorzystania z opodatkowania tzw. estońskim CIT. Czy w 2024 r. nadal opłaca się prowadzić działalność w formie spółki komandytowej?

   

  Opodatkowanie wspólników w spółce komandytowej

   

  Od 2021 r. spółka komandytowa stała się podatnikiem CIT. Oznacza to, że od zysku wypracowanego w tej spółce, należy odprowadzić 19% CIT (lub 9% CIT jeśli spółka jest małym podatnikiem). W przypadku, gdy zysk ten wypłacany jest wspólnikom, podlega on ponownemu opodatkowaniu: 19% PIT dla wspólników osób fizycznych, 19% CIT dla wspólników będących podatnikami CIT (np. wspólnik – spółka z o.o.). Ustawodawca przewidział jednak pewne mechanizmy, które pozwalają na zmniejszenie obciążenia podatkowego takiej wypłaty, co sprawiło iż dla wielu przedsiębiorców spółka komandytowa jest nadal korzystną formą prowadzenia działalności. Więcej o utrzymującej się popularności spółek komandytowych przeczytasz w naszym artykule Spółka komandytowa - nadal jedna z najczęściej wybieranych spółek. 

   

  W przypadku komplementariusza, mamy możliwość skorzystania z tzw. mechanizmu odliczenia komplementariusza. Polega on na tym, że przy wypłacie zysku komplementariuszowi od kwoty podatku, który powinien być pobrany według stawki 19%, odliczana jest przypadająca na niego część podatku zapłaconego przez spółkę. W sytuacji, gdy spółka opodatkowana jest 19% CIT, podatek od zysku nie zostanie pobrany, ponieważ zawsze kwota CIT możliwego do odliczenia będzie od niego wyższa. Jeżeli spółka opodatkowana jest 9% CIT, realne opodatkowanie przy wypłacie zysku wyniesie ok. 17,3%.

   

  W przypadku wypłaty zysku do komandytariusza, 50% tej kwoty zwolnione jest z opodatkowania, z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota zwolnienia nie może przekroczyć 60 tys. zł. Należy jednak pamiętać o braku możliwości skorzystania z tego zwolnienia przez komandytariusza, który jest członkiem zarządu spółki kapitałowej będącej komplementariuszem tej spółki komandytowej, posiada w takiej spółce kapitałowej bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów lub jest podmiotem powiązanym (np. małżonkiem) z osobą będącą członkiem zarządu lub posiadającą co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce kapitałowej będącej komplementariuszem spółki komandytowej. Przypominamy, że do spółek kapitałowych zalicza się spółki akcyjne, proste spółki akcyjne i spółki z o.o. 

   

  Więcej na ten temat pisaliśmy na naszym portalu Doradzamy.to w artykule Spółki komandytowe i ich wspólnicy po zmianach przepisów – jak są opodatkowani od 2021 r.?

  Wspólnicy spółki komandytowej są również objęci obowiązkowymi składkami ZUS oraz składką zdrowotną.

   

  W wyniku opisywanych zmian wielu wspólników spółek komandytowych zdecydowało o zmianie statusu komandytariusza na komplementariusza, co wiąże się z niższym opodatkowaniem, ale osiąganym kosztem większej odpowiedzialności za zobowiązania spółki komandytowej. O skutkach tej zmiany dowiesz się z artykułu Zmiana ról w spółce komandytowej a unikanie opodatkowania – czy jest się czego obawiać?

   

  Zastanawiasz się jak księgować w estońskim CIT? W naszym kursie, specjaliści wyjaśnili co trzeba wiedzieć wchodząc w estoński CIT i na co zwracać uwagę?

   

  Polski Ład a spółka komandytowa

   

  Wprowadzony od stycznia 2022 r. Polski Ład spowodował zmianę w obliczaniu składki zdrowotnej dla wspólników spółki komandytowej oraz wyłączył możliwość choćby częściowego odliczenia jej od podatku.

   

  Wspólnicy spółki komandytowej obciążeni zostali zryczałtowaną składką zdrowotną, wynoszącą 9% podstawy wymiaru, którą jest kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z czwartego kwartału roku poprzedniego, ogłaszanego przez GUS. Miesięczna składka zdrowotna w 2022 r. wynosiła 559,89 zł, w roku 2023 wzrosła do 626,93 zł miesięcznie, zaś w roku 2024 wynosi 699,11 zł. Zagadnienie to zostało szczegółowo przez nas omówione w artykule Polski Ład - jaka składka zdrowotna dla wspólników spółki komandytowej.

   

  Polski Ład wprowadził również możliwość skorzystania przez spółkę komandytową z opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek, czyli tzw. estońskim CIT. Głównym założeniem modelu opodatkowania estońskim CIT jest brak konieczności płacenia podatku aż do momentu wypłaty zysku. W związku z tym, w sytuacji, w której nie wypłacamy zysku ze spółki, nie płaci ona podatku dochodowego. To rozwiązanie odróżnia ten model od opodatkowania spółki na zasadach ogólnych, gdzie zysk spółki podlega opodatkowaniu CIT bez względu na to, czy wypłacamy go do wspólników, czy zostaje on w spółce. Ponadto, estoński CIT charakteryzuje się tym, że efektywne opodatkowanie wypłaty zysku nie przekracza 25%, w przypadku spółki będącej dużym podatnikiem CIT, oraz nie przekracza 20%, w przypadku spółki będącej małym podatnikiem CIT. Dokładny opis wyjaśniający zagadnienie estońskiego CIT znajdziesz na naszym portalu Doradzamy.to  m. in. w artykułach: Estoński CIT – dlaczego warto?  oraz Przejście na estoński CIT – o czym pamiętać? 

   

  Opłacalność działalności w formie spółki komandytowej

   

  W przypadku spółki komandytowej opodatkowanej na zasadach ogólnych CIT, rozwiązaniem optymalnym jest przyznanie jak największego udziału w zysku komplementariuszowi. Wynika to z możliwości zastosowania opisanego wcześniej mechanizmu odliczenia komplementariusza. Dzięki temu, efektywne opodatkowanie podatkiem dochodowym nie przekroczy 19%, bez względu na to, czy spółka komandytowa jest małym podatnikiem czy nie.

   

  W przypadku komandytariusza, zwolnienie z opodatkowania 50% kwoty wypłacanej dywidendy jest najbardziej efektywne przy wypłacie rocznej nie większej niż 120 tys. zł. Jest to spowodowane tym, że kwota zwolnienia nie może przekroczyć 60 tys. zł.

   

  Powyższe rozwiązanie, ze względów podatkowych i z uwagi na mechanizm odliczenia komplementariusza, jest najbardziej opłacalne, gdy komplementariuszem spółki jest osoba fizyczna. Jeżeli komplementariuszem jest spółka będąca podatnikiem CIT, np. spółka  z o.o., mechanizm ten również znajdzie zastosowanie. Należy jednak mieć na uwadze to, że dalsza wypłata tego zysku ze spółki z o.o., będącej komplementariuszem w spółce komandytowej, będzie wiązała się z ponownym opodatkowaniem tej kwoty na poziomie wspólników.   

   

  Wszystko, co musisz wiedzieć o spółce komandytowej jako podatniku CIT znajdziesz w V wydaniu książki “Komandytowa w pytaniach i odpowiedziach”. Zamów teraz!

   

  Spółka komandytowa opodatkowana estońskim CIT

   

  W przypadku, gdy wspólnikami w spółce komandytowej są wyłącznie osoby fizyczne, spółka ta, jeżeli spełnia inne wymogi dla estońskiego CIT, może skorzystać z opodatkowania na zasadach estońskiego CIT. Szerzej o tych warunkach pisaliśmy na naszym portalu Doradzamy.to w artykule Estoński CIT – dla kogo od 2022 r.?

  To rozwiązanie jest szczególnie korzystne dla spółek, które nie zamierzają wypłacać wypracowanych zysków (w całości lub w ogóle), a będą je np. dalej reinwestować w spółce. Wynika to z faktu, że podatek dochodowy w estońskim CIT płacimy dopiero w momencie wypłaty zysku osiągniętego przez spółkę. Oznacza to, że spółka nie musi płacić co miesiąc zaliczek na CIT, w przeciwieństwie do opodatkowania na zasadach ogólnych (stawka 19% lub 9% w przypadku małych podatników). Ponadto, po zakończonym roku podatkowym i złożeniu deklaracji CIT spółka nie musi płacić podatku dochodowego od wypracowanego zysku (chyba, że przeznaczy go do wypłaty).

   

  Należy pamiętać o tym, że w spółce opodatkowanej na zasadach estońskiego CIT, podatek CIT płacimy również w sytuacji, gdy wystąpią tzw. ukryte zyski lub wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą.

   

  Możliwość skorzystania z estońskiego CIT w przypadku spółek komandytowych może okazać się bardzo korzystnym rozwiązaniem, o czym dowiesz się z artykułu Estoński CIT w spółce komandytowej – jakie korzyści?

   

  By dowiedzieć się więcej o estońskim CIT skorzystaj z naszego kursu online Jak zarabiać i nie płacić podatków, czyli ESTOŃSKI CIT w praktycznych przykładach 

   

  Przekształcenie w spółkę z o.o.

   

  W spółce komandytowej za zobowiązania spółki komplementariusz odpowiada, całym swoim majątkiem. Ponadto, w nazwie spółki musi znajdować się nazwisko lub nazwa komplementariusza. Jeżeli wspólnicy nie chcą odpowiadać za zobowiązania spółki, rozwiązaniem może być przekształcenie w spółkę z o.o.

   

  Spółka z o.o. charakteryzuje się tym, że, jak sama nazwa wskazuje, wiąże się z ograniczoną odpowiedzialnością wspólników. Ponadto, wspólnicy tej spółki nie są objęci obowiązkowymi składkami ZUS oraz składką zdrowotną. Więcej o spółce z o.o. przeczytasz na naszym portalu Spolkazoo.net, m. in. w artykule Spółka z o.o. rozwiązaniem na Polski Ład?

  Spółka z o.o. wiąże się jednak z podwójnym opodatkowaniem, tj. 19% lub 9% CIT na poziomie spółki, a następnie 19% podatku dochodowego na poziomie wspólników. Spółki te mogą jednak korzystać ze zwolnienia dywidendowego lub zwolnienia holdingowego, o których więcej przeczytasz na naszym portalu Doradzamy.to w artykule Zwolnienia podatkowe w spółkach holdingowych . Oczywiście spółka z o.o. może także korzystać z estońskiego CIT, jeżeli spełni warunki dla tej formy opodatkowania.

   

  Jeżeli zastanawiasz się nad tym, czy prowadzenie działalności w formie spółki komandytowej nadal jest opłacalne w 2024 r., zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

   

  Eryk Stefanicki

  Tagi CIT PIT Polski Ład składka zdrowotna składki ZUS spółka komandytowa spółka z o.o.

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi CIT PIT Polski Ład składka zdrowotna składki ZUS spółka komandytowa spółka z o.o.