Paweł Skurzyński

  Paweł Skurzyński

  Zapytaj eksperta

  27.02.2013

  Opinia PKPP Lewiatan na temat projektu nowelizacji PIT i CIT

  Opinia PKPP Lewiatan na temat projektu nowelizacji PIT i CIT

  Artykuł został przygotowany w oparciu o stan prawny obowiązujący do dnia 31 grudnia 2020 r. Od dnia 1 stycznia bądź od 1 maja 2021 r. spółki komandytowe stały się podatnikami CIT, co powoduje, że informacje zawarte w niniejszym artykule przestały być aktualne. Jednakże niniejszy artykuł może okazać się pomocny do spraw i postępowań dotyczących okresu sprzed 1 stycznia 2021 roku, ponieważ do dochodów osiągniętych przez spółkę komandytową przed uzyskaniem przez nią statusu podatnika CIT stosuje się regulacje zawarte w ustawach o PIT i CIT w brzmieniu obowiązującym przed dniem, w którym spółka komandytowa stała się podatnikiem podatku CIT. Aktualne informacje dotyczące opodatkowania spółki komandytowej znajdziesz w artykułach CIT dla komandytowych – jaki jest ostateczny kształt ustawy?  oraz CIT w spółce komandytowej – na co zwrócić uwagę?.

   

  Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan na swojej stronie internetowej opublikowała 15 lutego br. krytyczne stanowisko wobec projektu nowelizacji PIT i CIT przedstawionego przez Ministerstwo Finansów.

   

  W ocenie PKPP Lewiatan wprowadzenie proponowanych zmian może spowodować spadek liczby aktywnych przedsiębiorców, co w okresie silnego spowolnienia negatywne wpłynie na wzrost gospodarczy. Ponadto PKPP Lewiatan wskazuje, że proponowana zmiana jest zbyt daleko idąca, a cel polegający na wyeliminowaniu niekorzystnej dla budżetu państwa optymalizacji podatkowej może zostać osiągnięty przy użyciu mniej radykalnych metod. Można rozważyć nałożenie na akcjonariuszy S.K.A. obowiązku podatkowego w oderwaniu od podjęcia formalnej uchwały o podziale zysku lub też można nałożyć na akcjonariuszy obowiązek uiszczania zaliczek na podatek od zysku osiągniętego przezS.K.A., a samą S.K.A. ustanowić płatnikiem tego podatku.

   

   

  Zdaniem PKPP Lewiatan proponowana nowelizacja w krótkim okresie doprowadzi do eliminacji z obrotu gospodarczego S.K.A. i sp.k.

   

  W swojej opinii PKPP Lewiatan podkreśla również, że obecnie S.K.A. daje polskim przedsiębiorcom liczne korzyści biznesowe. Przede wszystkich jest to swoboda obrotu akcjami S.K.A. Dodatkowo, co bardzo istotne dla polskiego biznesu, do S.K.A. łatwo mogą przystępować nowi wspólnicy wnosząc na kapitał zakładowy inwestowane pieniądze. W S.K.A. przedsiębiorca może dużo łatwiej uzyskać finansowanie przez emisje kolejnych akcji, emisje obligacji, emisje świadectw użytkowych. Dodatkową korzyścią w zakresie łatwości finansowania dla akcjonariuszy jest możliwość oddania akcji S.K.A. w zastaw jako zabezpieczenie kredytu lub pożyczki.

   

  W ocenie PKPP Lewiatan nie ma również uzasadnienia dla podwójnego opodatkowania zysku spółek komandytowych, ponieważ nie były one wykorzystywane przez podatników do żadnych działań optymalizacyjnych.

   

  Ponadto wadą proponowanych przepisów jest również to, że nie są one skorelowane z odpowiednimi zmianami w Kodeksie spółek handlowych.

   

  Tagi CIT PIT

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi CIT PIT