Kacper Ziniak

  Kacper Ziniak

  Zapytaj eksperta

  06.04.2017

  Odpowiedzialność zarządu brytyjskiej spółki Ltd i amerykańskiej spółki LLC będącej komplementariuszem spółki komandytowej

  Odpowiedzialność zarządu brytyjskiej spółki Ltd i amerykańskiej spółki LLC będącej komplementariuszem spółki komandytowej

  W celu maksymalnego ograniczenia odpowiedzialności wspólników spółki komandytowej bardzo często komplementariuszem tej spółki jest spółka z o.o. Taka konstrukcja, mimo że istotnie zwiększa bezpieczeństwo, nie daje pełnej ochrony majątku prywatnego, gdyż w pewnych sytuacjach za zobowiązania sp.k. odpowiadać może członek zarządu spółki z o.o. – komplementariusza sp.k.

   

  Więcej na temat odpowiedzialności członka zarządu komplementariusza za zobowiązania spółki komandytowej przeczytasz w artykule Czy członkowie zarządu komplementariusza będącego spółką z o.o. mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za zobowiązania spółki komandytowej? 

   

  Jak ta odpowiedzialność będzie natomiast wyglądała gdy komplementariuszem będzie spółka Ltd lub LLC? 

   

  Gdy komplementariuszem jest Limited Company (Ltd) z Wielkiej Brytanii

   

  Odpowiednikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Wielkiej Brytanii jest Limited Company. Spółka Ltd może być komplementariuszem w polskiej spółce komandytowej. Spółka Ltd podobnie jak spółka z o.o. pozwala na wyłączenie odpowiedzialności jej wspólników za zobowiązania spółki, a ponadto w większym zakresie niż sp. z o.o., chroni prywatny majątek członków jej zarządu. Brytyjskie przepisy regulujące zasady działania spółki Ltd nie mają odpowiednika art. 299 Kodeksu spółek handlowych, który w pewnych sytuacjach przewiduje odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania spółki. W związku z tym, w przypadku gdy spółka Ltd jest komplementariuszem sp.k., członek zarządu spółki Ltd ma w większym stopniu zapewnioną ochronę prywatnego majątku, niż ma to miejsce w sytuacji gdy komplementariuszem jest sp. z o.o. Czy w związku z tym majątek członków zarządu spółki Ltd jest w 100% bezpieczny?

   

  Niestety nie zawsze. W pewnych sytuacjach członek zarządu spółki Ltd może ponosić odpowiedzialność prywatnym majątkiem. Aby do tego doszło musiałaby nastąpić następująca sekwencja zdarzeń:

  1. egzekucja zobowiązań sp.k. z majątku tej spółki okazała się bezskuteczna,
  2. do odpowiedzialności pociągnięta zostaje spółka Ltd będąca komplementariuszem sp.k.,
  3. majątek spółki Ltd nie wystarcza na uregulowanie zobowiązań sp.k.

   

  Jeżeli w wyniku powyższych działań spółka Ltd znajduje się w stanie zagrażającym jej wypłacalności zarząd tej spółki jest zobowiązany do niezaciągania dodatkowych zobowiązań, których spółka nie będzie w stanie spłacić, oraz do nieuprzywilejowywania żadnych wierzycieli spółki przy spłacie jej zobowiązań. W przypadku stanu zagrożenia dla wypłacalności spółki Ltd zarząd nie może także wypłacać dywidendy wspólnikom spółki oraz dysponować majątkiem spółki poniżej jego wartości. Za naruszenie powyższych obowiązków członek zarządu może zostać pociągnięty do odpowiedzialności prywatnym majątkiem oraz może wobec niego zostać orzeczony zakaz powoływania na stanowisko członka zarządu spółki Ltd.

   

  Gdy komplementariuszem jest Limited Liability Company (LLC) z USA

   

  W USA odpowiednikiem sp. z o.o. jest Limited Liability Company, która również może zostać wykorzystana jako komplementariusz w polskiej spółce komandytowej. Piszemy o tym m.in. w artykule Spółka LLC stanu Delaware jako komplementariusz w spółce komandytowej 

   

  Podobnie jak w przypadku sp. z o.o. i spółki Ltd największą zaletą spółki LLC jest ochrona prywatnego majątku wspólników spółki. Również w USA nie ma odpowiednika art. 299 Kodeksu spółek handlowych dot. odpowiedzialności zarządu za zobowiązania spółki, a więc także w spółce LLC członkowie jej zarządu nie ryzykują utraty prywatnego majątku. W przypadku spółki LLC ta ochrona jest znacznie większa, niż ma to miejsce w spółce Ltd. Członkowie zarządu spółki LLC mogą ponosić odpowiedzialność prywatnym majątkiem jedynie w przypadku nielojalnych działań, które spowodowały powstanie po stronie spółki szkody.

   

  W przypadku, gdy komplementariuszem sp.k. będzie spółka LLC, nawet gdy zajdzie sekwencja zdarzeń (podobna do tej opisanej w części artykułu dot. spółki Ltd), która doprowadzi do ponoszenia odpowiedzialność przez spółkę LLC za zobowiązania sp.k., majątek członków zarządu spółki LLC nie będzie zagrożony. Ze względu na brak odpowiednika art. 299 KSH, a także brak zasad dotyczących ponoszenia odpowiedzialności przez członków zarządu podobnych do tych obowiązujących w spółce Ltd, członkowie zarządu spółki LLC nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki komandytowej.

    

  Alternatywa dla sp. z o.o. sp.k.?

   

  Ze względu na większy zakres ochrony prywatnego majątku, nie tylko wspólników, ale również członków zarządu, spółka LLC może być ciekawą alternatywą dla coraz bardziej popularnej w Polsce spółki komandytowej, w której komplementariuszem jest spółka z o.o.

   

  Kacper Ziniak

  Tagi komplementariusz odpowiedzialność

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi komplementariusz odpowiedzialność