Aleksander Gałek

  Aleksander Gałek

  Zapytaj eksperta

  21.06.2023

  Odliczenie komplementariusza a przekształcenie ze spółki jawnej

  Odliczenie komplementariusza a przekształcenie ze spółki jawnej

  Czy przy wypłacie zysku komplementariuszowi spółki komandytowej, która powstała po przekształceniu spółki jawnej, można pomniejszyć PIT wspólnika o podatek dochodowy zapłacony przez spółkę za cały rok? Warszawski WSA udzielił odpowiedzi korzystnej dla podatnika.

   

  Zasady opodatkowania komplementariuszy

   

  Od 2021 r. spółki komandytowe stały się podatnikami CIT, co oznacza, że nie są już transparentne podatkowo. Stanowiło to niewątpliwie negatywną zmianę dla samych spółek i ich wspólników, co ustawodawca starał się choć trochę złagodzić, wprowadzając specjalny mechanizm odliczenia przez komplementariuszy podatku zapłaconego przez spółkę.

   

  Zgodnie z art. 30a ust. 6a ustawy o PIT, zryczałtowany podatek od przychodów komplementariusza pomniejsza się o kwotę odpowiadającą iloczynowi jego procentowego udziału i podatku należnego od dochodu samej spółki, obliczonego na zasadach określonych w ustawie o CIT. Dzięki temu w większości przypadków komplementariusz nie powinien ponieść faktycznie większego obciążenia podatkowego. 

   

  Więcej na ten opodatkowania zysków komplementariuszy możesz przeczytać w artykule Opodatkowanie spółki komandytowej w 2022 r. 

   

  Problem może się pojawić, gdy spółka komandytowa powstała w trakcie roku z przekształcenia innego podmiotu – na przykład spółki jawnej, również będącej podatnikiem CIT.

   

  O tym, kiedy spółka jawna może stać się CIT-owcem, przeczytać możesz na naszym portalu Doradzamy.to w artykule Spółka jawna bez CIT – obowiązkowa informacja CIT-15J 

   

  Czy w powyższej sytuacji możliwe jest przy zastosowaniu odliczenia podatku zapłaconego przez spółkę uwzględnienie podatku CIT za okres, gdy nie była ona jeszcze spółką komandytową? Z taką wątpliwością zwrócił się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej jeden z podatników. Pozytywna odpowiedź dawałaby furtkę na zachowanie jednokrotnego opodatkowania w razie „przypadkowego” wpadnięcia przez spółkę jawną w CIT.

   

  Negatywne stanowisko fiskusa

   

  W wydanej 9 września 2022 r. interpretacji o sygn. 0114-KDIP3-1.4011.575.2022.3.BS Organ zajął jednak stanowisko negatywne.

   

  Nie przekonało go to, że spółka jawna wnioskująca o interpretację była już podatnikiem CIT i wskazywała, że przy przekształceniu nie dojdzie do zamknięcia ksiąg rachunkowych i skrócenia roku podatkowego. Zdaniem organu:

   

  Komplementariusz ma prawo do obniżenia zryczałtowanego podatku o kwotę odpowiadającą iloczynowi procentowego udziału komplementariusza w zysku tej spółki i podatku należnego od dochodu tej spółki, obliczonego zgodnie z art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za rok podatkowy, z którego przychód z tytułu udziału w zysku został uzyskany, ale jedynie przypadającego proporcjonalnie na okres, w którym dany wspólnik był w spółce komplementariuszem. Uprawnienie do zastosowania mechanizmu pomniejszenia, o którym mowa w art. 30a ust. 6a ww. ustawy, nie dotyczy tej części podatku spółki komandytowej, która przypada za okres, gdy podatnik nie posiadał tytułu komplementariusza.

   

  Sąd na korzyść podatnika

   

  Wnioskodawca nie zgodził się z przedstawionym podejściem organu i zdecydował się na wniesienie skargi do sądu. Skutecznie – w wydanym 4 kwietnia 2023 r. wyroku o sygn. akt III SA/Wa 2590/22 sąd stanął bowiem po jego stronie i uchylił interpretację.  

   

  W pierwszej kolejności sąd zauważył, że w toku przekształcenia nie dojdzie do zamknięcia ksiąg rachunkowych, a spółka przekształcona będzie kontynuowała dotychczasowy rok podatkowy. Podkreślił też, że istotne w rozpatrywanej sprawie jest to, że spółka jawna (składająca wniosek) posiadała już status podatnika CIT.

   

  Sąd przytoczył także występujący już wcześniej w orzecznictwie pogląd, że warunkiem powstania zobowiązania podatkowego jest to, by płatnik mógł dokładnie określić wysokość podatku – co nie jest spełnione na etapie wypłaty samych zaliczek dla komplementariusza spółki.

   

  W konsekwencji sąd uznał za nieprawidłowe stanowisko fiskusa, że wspólnik ma prawo do obniżenia podatku jedynie o podatek CIT spółki przypadający na okres, gdy był już w danej spółce komplementariuszem. Zgodził się tym samym z podatnikiem i uznał możliwość zastosowania odliczenia z art. 30a ust. 6a w oparciu o CIT spółki za cały rok, czyli również za okres sprzed przekształcenia. 

   

  Co dalej?

   

  Stanowisko sądu niewątpliwie zasługuje na aprobatę. Podatek dochodowy jest bowiem rozliczany rocznie – co oznacza, pomimo obowiązku wpłaty zaliczek na bieżąco, jego dokładna wysokość jest znana dopiero po zakończeniu roku (a więc w momencie, w którym wspólnicy w opisanej sytuacji mieli już status komplementariuszy). Ustawa o PIT nie ogranicza prawa do odliczenia podatku zapłaconego przez spółkę od jej statusu w trakcie roku. Można zatem powiedzieć, że Dyrektor KIS w swojej interpretacji dodał kolejny warunek zastosowania odliczenia, którego nie ma w przepisach.

   

  Nie ma jednak jeszcze pewności, jak do tematu będą podchodzić inne sądy (zwłaszcza NSA). Należy się jednak spodziewać, że fiskus będzie się trzymał swojego niekorzystnego stanowiska wyrażonego w uchylonej interpretacji – przynajmniej w najbliższym czasie.

   

  Chcąc zabezpieczyć swoje interesy w podobnej sytuacji, warto rozważyć wystąpienie z własnym wnioskiem o interpretację. Jeżeli masz podobną sytuacją, skontaktuj się z nami, pomożemy.

   

  Wawrzyniec Żbikowski, Aleksandra Stankiewicz

  Tagi komplementariusz przekształcenie spółki zysk

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi komplementariusz przekształcenie spółki zysk