Aleksander Gałek

  Aleksander Gałek

  Zapytaj eksperta

  31.10.2012

  Od kiedy skuteczna jest zmiana statutu spółki komandytowo-akcyjnej?

  Zmiana statutu S.K.A. skuteczna jest od momentu wpisu zmiany statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.


  W opozycji do powyższego stanowiska jest podgląd mówiący, że zmiana statutu spółki komandytowo-akcyjnej jest ważna, tak jak zmiana umowy każdej innej spółki osobowej, od momentu dokonania zmiany, czyli podjęcia uchwały walnego zgromadzenia zmieniającej statut spółki, objętej aktem notarialnym. Jest to pogląd błędny.


  Za skutecznością zmiany statutu od momentu wpisu zmiany w KRS przemawia treść kilku przepisów, jednakże żaden nie stanowi o tym wprost.

   

  Odpowiedzi na pytanie postawione w tytule należy szukać przede wszystkim w art. 126 §1 kodeksu spółek handlowych, który w pkt 2 wprowadza zasadę domniemania stosowania przepisów o spółce akcyjnej do spółki komandytowo-akcyjnej, w przypadku kiedy żaden przepis dotyczący S.K.A. oraz brak jest odesłania do przepisów o spółce jawnej. Taką właśnie kwestią jest skuteczność zmiany statutu spółki komandytowo-akcyjnej. Przepisy regulujące sprawy S.K.A. nic nie mówią o momencie, od kiedy możemy powoływać się na zmiany dokonane w statucie S.K.A. Nigdzie nie znajdziemy również odesłania do przepisów spółki jawnej w tej kwestii. W związku z tym nie pozostaje nam nic innego jak sięgnięcie do przepisów spółki akcyjnej.


  Regulacje dotyczące S.A. wprost wskazują, iż dla skuteczności zmiany statutu wymagana jest uchwała walnego zgromadzenia i wpis do rejestru.


  Warto wspomnieć, że inaczej przedstawia się kwestia skuteczności zmiany umowy spółki komandytowej. Taka zmiana jest skuteczna już od chwili jej dokonania, czyli od podjęcia uchwały przez wspólników spółki komandytowej objętej aktem notarialnym. Zmianę umowy spółki komandytowej również wpisuje się do rejestru przedsiębiorców KRS, jednakże wpis ten jest deklaratoryjny.

   

  Witold Chmarzyński

  Tagi spółka komandytowo - akcyjna statut

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  Tel. 61 8 618 000

  Tel. 22 21 28 340

  kancelaria@pragmatiq.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  tel.: 61 8 618 000

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi spółka komandytowo - akcyjna statut