Dominika Jaszczyk

  Dominika Jaszczyk

  Zapytaj eksperta

  06.06.2018

  Nowy podatek dla wspólników spółki komandytowej

  Nowy podatek dla wspólników spółki komandytowej

  Od 1 stycznia 2019 r. obowiązywać mają regulacje dotyczące daniny solidarnościowej. Planowane obciążenie związane z koniecznością opłacania kolejnego podatku dotyczyć będzie między innymi osób działających w ramach spółek komandytowych

   

  Kogo dotyczy dodatkowy obowiązek podatkowy?

   

  Wspólnicy spółki komandytowej (wyłącznie osoby fizyczne), których roczne dochody wskazane w zeznaniach podatkowych za 2019 r. i kolejne lata przekraczać będą kwotę miliona złotych, oprócz zwykłego podatku dochodowego będą musieli zapłacić jeszcze daninę solidarnościową w stawce 4% od nadwyżki dochodów ponad milion złotych.

   

  Jest to nowy rodzaj podatku, który, z założenia, ma dotyczyć tylko najbogatszych (szczegółowe informacje dotyczące daniny solidarnościowej zawarto w artykule - Danina solidarnościowa, czyli najnowszy pomysł rządu na podatek dla najbogatszych).

   

  Danina solidarnościowa dla wspólników spółki komandytowej

   

  Sprawdzając, czy limit miliona złotych został w danym przypadku przekroczony, każdy wspólnik będzie musiał przeanalizować wielkość przypadających na niego przychodów osiąganych przez spółkę komandytową, pomniejszonych o koszty podatkowe oraz koszty ZUS. Wysokość przychodów i kosztów jest określana w taki sam sposób, w jaki liczona jest na potrzeby podatku dochodowego – pod uwagę bierze się udział podatnika w zyskach spółki, przychód i koszt będzie więc tożsamy z kwotami wykazanymi w rocznym zeznaniu PIT-36 lub PIT-36L.

   

  Podatek solidarnościowy – jak go wyliczyć

   

  Dochody analizowane na potrzeby daniny solidarnościowej nie ograniczają się wyłącznie do kwot osiąganych za pośrednictwem spółki komandytowej. Jeśli wspólnik jest zatrudniony na umowę o pracę lub osiąga dochody z zysków kapitałowych, to generowane kwoty także są uwzględniane przy ustalaniu obowiązku uiszczania daniny solidarnościowej.

   

  Podstawa opodatkowania, którą należy weryfikować, stanowi sumę przychodów wynikających z zeznań podatkowych: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT‑40A, pomniejszonych o koszty podatkowe oraz koszty ZUS.

   

  W związku z tym, że pod uwagę brane są także dochody wykazywane w innych formularzach niż PIT‑36 i PIT-36L, konieczność uiszczenia daniny będzie także spowodowana operacjami niezwiązanymi z zasadniczą działalnością w ramach spółki komandytowej. Przykładowo zarówno sprzedaż udziałów w spółce osobowej (wykazywana w deklaracji PIT 36 lub PIT-36L), jak i sprzedaż czy umorzenie udziałów w spółce kapitałowej (dochody wykazywane na formularzu PIT-38) powiększają podstawę, w oparciu o którą weryfikowany jest najnowszy obowiązek podatkowy.

   

  Przykład:

   

  Podatnik w 2019 r. prowadzi działalność gospodarczą w ramach spółki komandytowej (uzyskiwane dochody wykazuje w formularzu PIT-36L), posiadając jednocześnie udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Wielkość przypadającego na niego w 2019 r. przychodu ze spółki komandytowej wynosi 1 200 000 zł, natomiast kosztów podatkowych i ZUS - 145 000 zł. W 2019 r. podatnik planuje sprzedaż posiadanych udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, z którą związany będzie przychód w wysokości 300 000 zł oraz koszt równy 110 000 zł (dochód wykazany w formularzu PIT‑38).

   

   

  Przychód za 2019 r. wskazany na formularzu PIT-36L  w 2020 r.

  1 200 000 zł

  Przychód za 2019 r. wskazany na formularzu PIT-38  w 2020 r.

  300 000 zł

  Koszt podatkowy za 2019 r. wskazany na formularzu PIT 36L w 2020 r., powiększony o koszty ZUS

  145 000 zł

  Koszt podatkowy za 2019 r. wskazany w formularzu PIT‑38 w 2020r.

  110 000 zł

  Przychód pomniejszony o koszty i ZUS

  1 500 000 zł – 255 000 zł = 1 245 000 zł

  Nadwyżka obliczonego dochodu ponad 1 mln zł

  245 000 zł

  Wysokość daniny solidarnościowej za 2019 r.

  4% x 245 000 zł = 9 800 zł

   

  Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat podatku solidarnościowego – skontaktuj się z nami!

   

  Karolina Kroczak

  Tagi podatki spółka komandytowa

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi podatki spółka komandytowa