Paweł Skurzyński

  Paweł Skurzyński

  Zapytaj eksperta

  23.05.2012

  Kto przed rejestracją spółki w KRS zawiera umowę najmu lokalu, który stanowić ma siedzibę spółki komandytowej?

  Kto przed rejestracją spółki w KRS zawiera umowę najmu lokalu, który stanowić ma siedzibę spółki komandytowej?

  Art. 19b ust. 2 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym nakłada obowiązek dołączenia do wniosku o pierwszy wpis spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS dokumentu potwierdzającego uprawnienie do korzystania z lokalu lub nieruchomości, w którym znajduje się siedziba spółki (sąd rejestrowy przesyła ten dokument do właściwego urzędu skarbowego). Dokumentem potwierdzającym uprawnienie do korzystania z lokalu lub nieruchomości będzie najczęściej umowa najmu.

   

  Skoro umowa najmu ma być dołączona do wniosku o pierwszy wpis spółki w rejestrze przedsiębiorców, to musi być ona podpisana po zawarciu umowy spółki, lecz przed jej rejestracją. W przypadku spółek kapitałowych (spółka z o.o. oraz akcyjna) nie rodzi to żadnego problemu, ponieważ już z momentem zawarcia umowy takiej spółki powstaje spółka w organizacji, która co prawda nie ma jeszcze osobowości prawnej, ale przysługuje jej zdolność prawna i bez wątpienia może być ona stroną umowy najmu. Jednakże analogiczne zasady nie dotyczą spółek komandytowych, bowiem zgodnie z art. 109 §1 Kodeksu spółek handlowych spółka taka powstaje dopiero z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS. Oznacza to, że Kodeks spółek handlowych nie przewiduje formy prawnej w postaci spółki komandytowej w organizacji. Innymi słowy po zawarciu umowy spółki komandytowej (lub innej spółki osobowej), ale przed jej wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego, spółka komandytowa formalnie jeszcze nie istnieje, a więc nie może być stroną czynności prawnych.

  Dowiedz się więcej o spółce komandytowej! Zamów V wydanie książki “Komandytowa” w wygodnej formule pytań i odpowiedzi, dzięki której szybko znajdziesz odpowiedź na nurtujące pytania! 

   

  Możliwe są trzy rozwiązania:

   

  1. Nie składamy umowy najmu lokalu wraz z wnioskiem o rejestrację spółki w KRS – cześć osób twierdzi, iż skoro obowiązek nałożony przez art. 19b ust. 2 ustawy o KRS jest niemożliwy do spełnienia, ponieważ spółka komandytowa przed wpisem do rejestru nie istnieje, to  dotyczy on tylko spółek kapitałowych w organizacji, a spółki osobowe mogą dołączyć taką umowę najmu do akt rejestrowych po wpisie do KRS. Brak zawężenia tego obowiązku tylko do spółek kapitałowych wynika zaś raczej z niedopatrzenia ustawodawcy. Przyjęcie takiego rozwiązania jest jednak najbardziej ryzykowne, ponieważ może się ono nie spotkać z aprobatą sądu rejestrowego. Dowiemy się o tym niechybnie, ponieważ otrzymamy wezwanie do uzupełnienia braków we wniosku.
  2. Umowę najmu zawiera spółka komandytowa (reprezentowana przez wspólników) – jest to dość kontrowersyjne rozwiązanie, ze względu na to, że jak wspomniano wyżej, Kodeks spółek handlowych przewiduje powstanie spółki komandytowej dopiero z chwilą wpisu do KRS.  W praktyce jednak takie rozwiązanie bywa stosowane i nie spotyka się ze sprzeciwem sądów rejestrowych. Jednakże nie jest ono warte polecenia. Nie gwarantuje ono spółce komandytowej bezpieczeństwa na przyszłość, ponieważ druga strona umowy najmu może zechcieć kwestionować w przyszłości ważność w ten sposób zawartej umowy.
  3. Umowę najmu z wynajmującym zawierają wszyscy wspólnicy zawiązanej spółki komandytowej, zaś umowa zawiera klauzulę, że wspólnicy działają w imieniu zawiązanej spółki komandytowej, a wszelkie prawa i obowiązki wynikające z zawartej umowy najmu z chwilą rejestracji spółki komandytowej przejdą ze wspólników na spółkę. Po wpisie spółki do KRS zawierany jest aneks do umowy najmu polegający na zmianie stron umowy ze wspólników na Spółkę.Takie rozwiązanie zapewnia zarówno zgodność z przepisami Kodeksu spółek handlowych jak i gwarantuje trwałość umowy, dlatego jest w naszej ocenie  najbardziej godne polecenia. Przy zawierania umowy najmu w ten sposób, warto pamiętać, że zgodnie z art. 109 §2 Kodeksu spółek handlowych za zobowiązania spółki komandytowej w okresie pomiędzy zawarciem umowy spółki a jej rejestracją w KRS odpowiadają solidarnie osoby, które działały w jej imieniu. Oznacza, że w szczególności za czynsz najmu należny jeszcze przed rejestracją spółki komandytowej w KRS odpowiadać będą solidarnie jej wspólnicy, którzy zawarli tę umowę najmu.

   

  Paweł SkurzyńskiAleksander Gałek

   

   

  Obejrzyj nasz film i przekonaj się, że warto założyć spółkę komandytową.

   

  Tagi spółka komandytowa zakładanie spółki

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi spółka komandytowa zakładanie spółki