Paweł Skurzyński

  Paweł Skurzyński

  Zapytaj eksperta

  14.01.2011

  Kto może się przekształcić w sp.k.?

  Kto może się przekształcić w sp.k.?

  Kodeks spółek handlowych przewiduje bardzo szeroki krąg podmiotów, które mogą przekształcić się w spółkę komandytową. Możliwe jest bowiem przekształcenie w spółkę komandytową innych spółek osobowych (tj. spółki jawnej, partnerskiej oraz komandytowo – akcyjnej), jak i spółek kapitałowych (tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej).

   

  Dopuszczalne jest również przekształcenie spółki cywilnej w spółkę komandytową. Ustawodawca wyszedł zatem poza zakres podmiotowy Kodeksu spółek handlowych i dopuścił przekształcenie w spółkę prawa handlowego instytucji, która nie jest samodzielnym podmiotem prawa ani też przedsiębiorcą, tylko stosunkiem zobowiązaniowym pomiędzy jej wspólnikami.

   

  W spółkę komandytową może być również przekształcona spółdzielnia pracy. Możliwość taka istnieje od 1 lipca 2011 r., kiedy to weszła w życie ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (zwana ustawą deregulacyjną). Przepisy regulujące tę procedurę znajdują się wyjątkowo poza Kodeksem spółek handlowych. Umieszczone bowiem zostały w dziale VI ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze. Należy jednak pamiętać, że możliwość przekształcenia w spółkę komandytową (jak również w jakąkolwiek inną spółkę handlową) dotyczy wyłącznie spółdzielni pracy. Nie ma natomiast takiej możliwosci w przypadku spółdzielni mieszkaniowej, spółdzielni socjalnej czy rolniczej społdzielni produkcyjnej.

   

  Wymieniony powyżej katalog podmiotów mogących przekształcić się w spółkę komandytową ma charakter zamknięty. Niedopuszczalne jest zatem przekształcenie się w spółkę komandytową np. fundacji czy stowarzyszenia. Kodeks spółek handlowych nie przewiduje również możliwości przekształcenia w spółkę komandytową działalności prowadzonej przez osobę fizyczną na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Nie oznacza to jednak, że taka osoba pozbawiona jest możliwości zmiany formy prowadzenia działalności gospodarczej na spółkę komandytową. Wymaga to jednak nieco bardziej złożonych działań polegających na wniesieniu przedsiębiorstwa takiej osoby jako wkładu niepieniężnego do założonej już spółki komandytowej.

  Tagi przekształcenie spółka komandytowa

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi przekształcenie spółka komandytowa