Wojciech Czernik

  Wojciech Czernik

  Zapytaj eksperta

  12.05.2020

  Koszty leasingu samochodów osobowych w spółce komandytowej

  Koszty leasingu samochodów osobowych w spółce komandytowej

  Artykuł został przygotowany w oparciu o stan prawny obowiązujący do dnia 31 grudnia 2020 r. Od dnia 1 stycznia bądź od 1 maja 2021 r. spółki komandytowe stały się podatnikami CIT, co powoduje, że informacje zawarte w niniejszym artykule przestały być aktualne. Jednakże niniejszy artykuł może okazać się pomocny do spraw i postępowań dotyczących okresu sprzed 1 stycznia 2021 roku, ponieważ do dochodów osiągniętych przez spółkę komandytową przed uzyskaniem przez nią statusu podatnika CIT stosuje się regulacje zawarte w ustawach o PIT i CIT w brzmieniu obowiązującym przed dniem, w którym spółka komandytowa stała się podatnikiem podatku CIT. Aktualne informacje dotyczące opodatkowania spółki komandytowej znajdziesz w artykułach CIT dla komandytowych – jaki jest ostateczny kształt ustawy?  oraz CIT w spółce komandytowej – na co zwrócić uwagę?.

   

  Wraz z początkiem 2019 r. do ustaw o podatkach dochodowych wprowadzone zostały ograniczenia rozliczania w kosztach uzyskania przychodów wydatków związanych z używaniem firmowych samochodów osobowych. Nowe przepisy znacząco zmieniły sposób, w jaki dotychczas wspólnicy spółek komandytowych ujmowali w kosztach opłaty leasingowe i wydatki eksploatacyjne.

   

   

  Zasady rozliczania kosztów w spółce komandytowej

   

  Jedną z zalet prowadzenia działalności w formie spółki komandytowej jest jednokrotne opodatkowanie zysków osiąganych za pośrednictwem spółki. W przeciwieństwie bowiem do spółki z o.o., spółka komandytowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego. Podatek dochodowy rozliczają jej wspólnicy, którzy rozpoznają przychody i koszty podatkowe proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku.

   

  Więcej na temat korzyści wynikających z przekształcenia w spółkę komandytową przeczytasz w artykule Dlaczego warto przekształcić się w sp.k.?

   

  Opłaty leasingowe wynikające z umów leasingu samochodów osobowych, których stroną jest spółka komandytowa, oraz wydatki związane z eksploatacją tych samochodów wspólnicy również powinni rozliczać zgodnie z powyższymi zasadami. Oznacza to, że wymienione wyżej wydatki dla każdego ze wspólników stanowią koszty podatkowe w proporcji odpowiadającej jego prawu do udziału w zysku.

   

  Leasing samochodu osobowego – zmiany od 2019 r.

   

  Do końca 2018 r. prawie wszystkie wydatki związane z zawarciem i obsługą umowy leasingu operacyjnego samochodu osobowego używanego przez spółkę komandytową mogły stanowić dla jej wspólników koszty uzyskania przychodów w pełnej wysokości. W dniu 1 stycznia 2019 r. w życie weszły jednak przepisy, które zmieniły dotychczasowe zasady rozliczania opłat leasingowych i wydatków eksploatacyjnych.

   

  Obecnie opłaty leasingowe nie stanowią kosztów uzyskania przychodów w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem umowy leasingu. Również wydatki eksploatacyjne podlegają ograniczeniom i mogą stanowić koszty podatkowe tylko w wysokości 75%.

   

  Od początku obowiązywania nowych przepisów wiele wątpliwości wśród podatników budzą przepisy przejściowe dotyczące stosowania powyższych ograniczeń do umów leasingu zawartych przed 1 stycznia 2019 r. Przewidują one bowiem, że w przypadku gdy umowa leasingu została zawarta przed 2019 r., stosuje się do niej przepisy obowiązujące w dniu jej zawarcia. Jednakże zmiana umowy po dniu 31 stycznia 2018 r. powoduje, że konieczne staje się uwzględnienie wprowadzonych ograniczeń.

   

  Pojawiające się niejasności dotyczyły w szczególności momentu wydania samochodu będącego przedmiotem umowy leasingu zawartej przed 2019 r., zdarzeń powodujących zmianę umowy leasingu, a także kalkulacji w ramach opłaty leasingowej kosztów eksploatacyjnych. Powyższe zagadnienia Ministerstwo Finansów postanowiło wyjaśnić w wydanych niedawno objaśnieniach podatkowych, które szerzej omawiamy na naszym portalu Doradzamy.to w artykule Koszty używania samochodów firmowych w świetle objaśnień Ministerstwa Finansów.

   

  Przekształcenie w spółkę komandytową a zmiana umowy leasingu

   

  Niestety we wspomnianych wyżej objaśnieniach Ministerstwo Finansów wciąż nie wyjaśniło kilku istotnych kwestii, które do dziś są źródłem problemów, w szczególności wpływu przekształceń (zarówno przekształceń jednego typu spółki w inny typ jak i przekształceń jednoosobowych działalności gospodarczych w spółkę) na obowiązek stosowania nowych przepisów. Pewnych wskazówek dostarczają jednak w tym zakresie interpretacje indywidualne.

   

  Przykładowo w interpretacji indywidualnej z dnia 30 grudnia 2019 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.533.2019.4.MD, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że przypadku przekształcenia spółki jawnej w spółkę komandytową, na podstawie kodeksu spółek handlowych spółce komandytowej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki jawnej. Wobec tego nie należy utożsamiać przekształcenia ze zmianą stron umowy leasingu, która skutkuje koniecznością stosowania do tej umowy nowych przepisów.

   

  Jeżeli masz więcej pytań dotyczących rozliczania w kosztach uzyskania przychodów wydatków związanych z używaniem firmowych samochodów osobowych, skontaktuj się z nami.

   

  Michał Markiewicz

   

   

  Tagi koszty uzyskania przychodu samochód osobowy

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi koszty uzyskania przychodu samochód osobowy