Wojciech Kaptur

  Wojciech Kaptur

  Zapytaj eksperta

  29.01.2020

  Komandytowa vs. spółka z o.o. z CIT 9% - co bardziej się opłaca?

  Komandytowa vs. spółka z o.o. z CIT 9% - co bardziej się opłaca?

  Artykuł został przygotowany w oparciu o stan prawny obowiązujący do dnia 31 grudnia 2020 r. Od dnia 1 stycznia bądź od 1 maja 2021 r. spółki komandytowe stały się podatnikami CIT, co powoduje, że informacje zawarte w niniejszym artykule przestały być aktualne. Jednakże niniejszy artykuł może okazać się pomocny do spraw i postępowań dotyczących okresu sprzed 1 stycznia 2021 roku, ponieważ do dochodów osiągniętych przez spółkę komandytową przed uzyskaniem przez nią statusu podatnika CIT stosuje się regulacje zawarte w ustawach o PIT i CIT w brzmieniu obowiązującym przed dniem, w którym spółka komandytowa stała się podatnikiem podatku CIT. Aktualne informacje dotyczące opodatkowania spółki komandytowej znajdziesz w artykułach CIT dla komandytowych – jaki jest ostateczny kształt ustawy?  oraz CIT w spółce komandytowej – na co zwrócić uwagę?.

   

  Dochody uzyskiwane przez wspólników w ramach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegają tzw. „podwójnemu opodatkowaniu”. Oznacza to, że podatek płacony jest zarówno przez spółkę będącą podatnikiem CIT, jak i przez wspólników. W odróżnieniu od spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa nie jest podatnikiem, obowiązek rozliczenia podatku dochodowego ciąży więc wyłącznie na wspólnikach.

   

  Uwaga [7.9.2020]: planowane są zmiany zasad opodatkowania spółek komandytowych. Więcej w artykule Komandytowa podatnikiem CIT?

   

   

  Podwójne opodatkowanie w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

   

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest podatnikiem CIT. Oznacza to, że wygenerowane w sp. z o.o. dochody podlegają opodatkowaniu już na poziomie spółki według podstawowej stawki 19% CIT.

   

  Mniejsze spółki, których przychody ze sprzedaży w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły limitu 2 mln euro brutto i jednocześnie w bieżącym roku podatkowym nie przekroczyły progu 1,2 mln euro netto, stosują natomiast obniżoną stawkę 9% CIT. Bez względu jednak na wielkości osiągniętych przychodów, część spółek z ograniczoną odpowiedzialnością nie będzie mogła skorzystać z opodatkowania dochodów według stawki 9% CIT. Czasowe wyłączenie w pierwszym roku działalności dotyczy między innymi spółek, które powstały z przekształcenia spółki osobowej (np. spółki jawnej lub komandytowej), przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej czy w wyniku podziału. Szerzej piszemy o tym w artykule 9% CIT od 2019 r. - kto skorzysta?  na naszej stronie doradzamy.to.

   

  Wspólnicy sp. z o.o. mogą podjąć uchwałę o podziale opodatkowanego już zysku i jego wypłacie w formie dywidendy. Przekazana wspólnikom dywidenda pomniejszana jest jednak o kwotę pobranego przez spółkę podatku według stawki 19%. 

   

  Jeśli zyski wygenerowane przez sp. z o.o. wypłacane są wyłącznie w formie dywidendy, w praktyce wspólnicy ponoszą więc ciężar opodatkowania dwukrotnie. Wspólnicy podatek płacą bowiem od wypłacanej im dywidendy w stawce 19%, obciąża ich też koszt opodatkowania dochodów spółki według stawki 19% CIT lub, jeśli nie mają zastosowania szczególne wyłączenia, obniżonej stawki 9% CIT.

   

  Spółka komandytowa – jednokrotne opodatkowanie wspólników

   

  Prowadzenie działalności w formie spółki komandytowej niesie ze sobą wiele korzyści – szerzej omówiliśmy je w artykule Przekształcenie w spółkę komandytową – dlaczego warto? na naszej stronie doradzamy.to. 

   

  W przypadku spółki komandytowej problem podwójnego opodatkowania nie występuje, komandytowa nie jest bowiem podatnikiem podatku dochodowego. Obowiązek zapłaty podatku dochodowego spoczywa wyłącznie na wspólnikach, którzy na bieżąco wykazują wartość przypadających na nich, zgodnie z udziałem w zyskach, przychodów i kosztów podatkowych. Wspólnicy odprowadzają zaliczkę na PIT (osoby fizyczne) lub CIT (osoby prawne) oraz dokonują końcowego rozliczenia podatku w rocznym zeznaniu podatkowym.

   

  Spoczywający na wspólnikach spółki komandytowej ostateczny ciężar opodatkowania jest więc niższy od obciążania podatkowego wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością niezależnie od tego, czy dochody sp. z o.o. opodatkowane są według stawki 19% czy 9% CIT. Przewaga sp.k. nad sp. z o.o. w kwestiach podatkowych rośnie wraz ze zwiększaniem się generowanych przez spółkę dochodów, co zostało przedstawione w poniższych przykładach.

   

  Przykład 1. Obciążenie podatkowe wspólników sp. k. i sp. z o.o. (stawka 9% CIT)

   

  Spółka z o.o.

  Spółka komandytowa

  Dochód

  1 000 000 zł

  1 000 000 zł

  Opodatkowanie na poziomie spółki

  9% CIT

  -

  Opodatkowanie na poziomie wspólników

  19% CIT/PIT

  Zwykle 19% CIT/PIT

  Pozostaje po opodatkowaniu

  737 100 zł

  810 000 zł

   

  Przykład 2. Obciążenie podatkowe wspólników sp. k. i sp. z o.o. (stawka 19% CIT)

   

  Spółka z o.o.

  Spółka komandytowa

  Dochód

  4 000 000 zł

  4 000 000 zł

  Opodatkowanie na poziomie spółki

  19% CIT

  -

  Opodatkowanie na poziomie wspólników

  19% CIT/PIT

  Zwykle 19% CIT/PIT

  Pozostaje po opodatkowaniu

  2 624 400 zł

  3 240 000 zł

   

  Warto także zauważyć, że wspólnicy sp. k. rozliczają podatek na bieżąco w trakcie roku, wraz z osiąganiem przez spółkę komandytową dochodów. Wypłata zaliczek na poczet zysku zasadniczo będzie więc neutralna podatkowo, podobnie jak podział zysku wynikającego ze sprawozdania finansowego i jego wypłata wspólnikom po zakończeniu roku.

   

  Wspólnicy spółki komandytowej mogą opodatkować uzyskiwane dochody według skali podatkowej lub, co często przesądza o atrakcyjności spółki komandytowej generującej duże dochody, podatkiem liniowym w stawce 19% niezależnie od wielkości dochodu.

   

  Należy pamiętać, że dochody uzyskiwane w ramach spółki komandytowej, w odróżnieniu od dywidend wypłacanych wspólnikom sp. z o.o., podlegają opodatkowaniu tzw. daniną solidarnościową, o której przeczytasz więcej w artykule Nowy podatek dla wspólników spółki komandytowej. Danina solidarnościowa stanowi 4% od nadwyżki powyżej 1 mln zł dochodu, w praktyce nie zawsze będziesz jednak musiał płacić ten podatek – jeśli osiągasz roczne dochody przekraczające milion złotych, skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej!

   

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – czy może być lepsza od spółki komandytowej?

   

  Spółka komandytowa podatkowo jest korzystniejsza od spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka komandytowa, w odróżnieniu od spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, nie jest podatnikiem podatku CIT, wspólnicy płacą podatek na bieżąco jedynie od wygenerowanych w ramach spółki dochodów. Dodatkowo, późniejsza wypłata zysku ze spółki komandytowej nie podlega już opodatkowaniu, natomiast ponowne opodatkowanie dywidendy niekiedy powstrzymuje wspólników sp. z o.o. przed wypłacaniem zbyt wysokich zysków. Przewaga sp. k. nad sp. z o.o. zasadniczo rośnie wraz ze wzrostem dochodów.

   

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, mimo podwójnego opodatkowania dochodów, jest jednak dość powszechnie wybierana i w niektórych przypadkach może być lepszym wyborem niż komandytowa. Dochody generowane przez sp. z o.o. i wypłacane wspólnikom w formie dywidendy podlegają podwójnemu opodatkowaniu. Nie będzie to jednak stanowiło problemu dla wspólników, którzy pozostawiają zyski w spółce i przeznaczają je do dalszych inwestycji. Podobnie w sytuacji, gdy spółka płacąca 9% CIT osiąga na tyle niskie zyski, że wspólnikom nie jest wypłacana dywidenda, a czerpią oni ze spółki korzyści w postaci wynagrodzenia za pracę na rzecz spółki. Prowadzenie działalności w ramach sp. z o.o. daje wspólnikom również taką przewagę, że nie muszą płacić składek ZUS z tytułu bycia wspólnikiem (wyjątek – jednoosobowa sp. z o.o.). Co również istotne, podatkowo bardziej opłaca się sprzedać udziały w spółce z o.o. niż udziały w spółce komandytowej – pisaliśmy o tym w artykule Jaki jest podatek przy sprzedaży firmy? na naszej stronie doradzamy.to.

   

  Największe korzyści, jakie dają sp. z o.o. i sp.k., łączy w sobie odpowiednio ukształtowana „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa”, o której przeczytasz więcej w artykule Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa – co to jest? 

   

  Każdy biznes jest inny, na wybór formy prowadzenia działalności wpływa wiele czynników, aspekt podatkowy jest tylko jednym z nich. Przy pomocy doświadczonych prawników warto zweryfikować jaka spółka będzie najlepsza w Twoim przypadku. Zachęcamy do kontaktu z naszymi Specjalistami!

   

  Karolina Kroczak

  Tagi CIT PIT porównanie

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi CIT PIT porównanie