Paweł Skurzyński

  Paweł Skurzyński

  Zapytaj eksperta

  24.04.2013

  Kiedy powstaje prawo wspólnika do zysku spółki komandytowej?

  Kiedy powstaje prawo wspólnika do zysku spółki komandytowej?

  Prawo wspólnika spółki komandytowej do zysku powstaje z końcem roku obrotowego spółki. A zatem jeśli rok obrotowy spółki pokrywał się z rokiem kalendarzowym (a tak jest w większości spółek komandytowych) prawo to powstaje z dniem 1 stycznia. Oczywiście pod warunkiem, że spółka osiągnęła zysk, a wspólnicy nie zadecydowali o innym przeznaczeniu tego zysku.

   

  Należy odróżnić jednak moment powstania prawa wspólnika do zysku (wskazany powyżej) od terminu, w jakim spółka powinna ten zysk wspólnikowi wypłacić. Spółka potrzebuje czasu, aby ustalić dokładną wysokość zysku przypadającą wspólnikowi oraz aby przygotować odpowiednią ilość środków na koncie celem ich wypłaty wspólnikowi. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 lipca 2008 r. (sygn. IV CSK 101/08), wskazał, że dla spółki osobowej, która podlega przepisom ustawy o rachunkowości (a taką spółką jest spółka komandytowa), ten czas wynosi do 6 miesięcy od dnia zamknięcia roku obrotowego. Jest to czas, w jakim spółka ma obowiązek, zgodnie z ustawą o rachunkowości, sporządzić i zatwierdzić sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy. Jednak nawet jeśli spółka nie wywiąże się z obowiązku sporządzenia i zatwierdzenie sprawozdania finansowego w tym terminie, to nie wpływa to na przedłużenie terminu do wypłaceniu wspólnikowi należnego mu zysku. Jak trafnie zauważył Sąd Najwyższy w przytoczonym powyżej wyroku, spółka nie może się uchylać od wypłaty zysku należnego wspólnikowi, zasłaniając się niezatwierdzeniem przez wspólników sprawozdania finansowego. Zgłoszenie żądania wypłaty zysku jest jedyną czynnością, jaką powinien podjąć wierzyciel (wspólnik – przyp. WCh) w celu uzyskania należnej mu wypłaty o ile spółka osiągnęła zysk za ostatni rok obrotowy i wspólnicy nie podjęli decyzji o innym przeznaczeniu zysku.

  Zakładając zatem, że rok obrotowy spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym, wspólnik może zgłosić żądanie wypłaty zysku za ubiegły rok obrotowy już 1 stycznia, natomiast spółka ma obowiązek wypłacić mu zysk do dnia 30 czerwca.

  Witold Chmarzyński

  Tagi wspólnicy zysk

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi wspólnicy zysk