Aleksander Gałek

  Aleksander Gałek

  Zapytaj eksperta

  12.09.2018

  Jestem wspólnikiem w spółce komandytowej. W jaki sposób mogę wystąpić z tej spółki?

  Jestem wspólnikiem w spółce komandytowej. W jaki sposób mogę wystąpić z tej spółki?

  Można wyróżnić trzy sposoby wystąpienia wspólnika ze spółki komandytowej, tj.:

   

  1. wystąpienie w drodze zmiany umowy spółki,
  2. zbycie ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki komandytowej,
  3. wypowiedzenie umowy spółki komandytowej.


  Wystąpienie wspólnika spółki komandytowej w drodze zmiany umowy spółki wymaga oczywiście zgody wszystkich wspólników. Występujący wspólnik powinien otrzymać zwrot wniesionego wkładu oraz przysługującego mu udziału kapitałowego.

   

  Zbycie ogół praw i obowiązków wspólnika spółki komandytowej (np. w drodze sprzedaży lub darowizny) możne natomiast nastąpić w razie ziszczenia się dwóch przesłanek:

   

  1. wyraźnego wskazania w umowie spółki, że przeniesienie ogółu praw i obowiązków jest dopuszczalne;
  2. wyrażenia przez wszystkich pozostałych wspólników pisemnej zgody na zbycie (umowa spółki może jednak regulować tą kwestię odmiennie, np. wyłączając obowiązek uzyskania takiej zgody).

   

  Wszystko, co musisz wiedzieć o spółce komandytowej jako podatniku CIT znajdziesz w V wydaniu książki “Komandytowa w pytaniach i odpowiedziach”. Zamów teraz! 

   

  Wystąpienie wspólnika ze spółki komandytowej w drodze zbycia ogółu praw i obowiązków jest zatem co do zasady uzależnione od woli pozostałych wspólników. Nie oznacza to jednak, że w przypadku braku takiej woli po stronie pozostałych wspólników, osoba chcąca wystąpić musi - wbrew swoim interesom - bezterminowo uczestniczyć w spółce komandytowej.

  Kodeks spółek handlowych stanowi bowiem, że w przypadku zawarcia umowy spółki na czas nieoznaczony (a tak dzieje się w zdecydowanej większości przypadków), wspólnik może wypowiedzieć umowę spółki na sześć miesięcy przed końcem roku obrotowego. Do skutecznego wypowiedzenia umowy spółki nie jest wymagana zgoda pozostałych wspólników.

  Wypowiedzenie umowy spółki komandytowej przez wspólnika powoduje zasadniczo rozwiązanie spółki i prowadzi do jej likwidacji. Jednakże pomimo wypowiedzenia umowy spółki, spółka może trwać nadal pomiędzy pozostałymi wspólnikami, jeżeli tak stanowi umowa spółki lub pozostali wspólnicy tak postanowią. W tym przypadku konieczne jest przeprowadzenie ze wspólnikiem, który spółkę wypowiedział i z niej występuje, rozliczenia i wypłacenie mu jego udziału kapitałowego.

  Tagi spółka komandytowa wspólnicy

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi spółka komandytowa wspólnicy