Tomasz Rutkowski

  Tomasz Rutkowski

  Zapytaj eksperta

  09.05.2012

  Jakie skutki dla spółki komandytowej niesie za sobą przekształcenie jej komplementariusza będącego spółką z o.o. w spółkę akcyjną?

  Jakie skutki dla spółki komandytowej niesie za sobą przekształcenie jej komplementariusza będącego spółką z o.o. w spółkę akcyjną?

  W spółce komandytowej ze spółką z o.o. jako komplementariuszem, przekształcenie komplementariusza w spółkę akcyjną skutkuje koniecznością dokonania zmiany umowy spółki komandytowej w zakresie jej firmy oraz zgłoszeniem odpowiednich zmian w rejestrze przedsiębiorców KRS.

   

  Firma spółki komandytowej, w której komplementariuszem jest spółka z o.o. powinna zawierać firmę tego komplementariusza (a zatem, gdy komplementariuszem jest np. ABC sp. z o.o., firma spółki komandytowej powinna brzmieć np. ABC sp. z o.o. sp.k.). Przekształcenie komplementariusza (zmiana jego formy prawnej) wiąże się ze zmianą firmy tego podmiotu (np. z ABC sp. z o.o. na ABC S.A.). Konieczna jest zatem zmiana  umowy spółki komandytowej w zakresie jej firmy, ujawniająca aktualną firmę komplementariusza (a więc np. z ABC sp. z o.o. sp.k. na ABC S.A. sp.k.). Aktualną firmę komplementariusza należy wskazać również w innych miejscach w umowie spółki komandytowej, gdzie pojawia się komplementariusz.

  Poza zgłoszeniem w KRS zmiany danych spółki komandytowej wynikających ze zmiany jej firmy, należy zgłosić również zmianę danych samego komplementariusza na formularzach urzędowych: KRS-WC  (wspólnicy spółki komandytowej) oraz  KRS-WK  (wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki).

   

  Tomasz Rutkowski

  Tagi komplementariusz przekształcenie

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi komplementariusz przekształcenie