Aleksander Gałek

  Aleksander Gałek

  Zapytaj eksperta

  02.01.2013

  Jakie są zalety spółki komandytowo-akcyjnej?

  Jakie są zalety spółki komandytowo-akcyjnej?

   

  Najważniejsze zalety spółki komandytowo-akcyjnej to:

   

  1. Brak opodatkowania zysków spółki komandytowo-akcyjnej w części przypadającej na akcjonariuszy do czasu podjęcia uchwały o ich wypłacie akcjonariuszom w formie dywidendy (od 1 stycznia 2014 r. dotyczy to wyłącznie S.K.A. z odpowiednim rokiem obrotowym, szerzej piszemy o tym w tekstach Korzyści z S.K.A. nawet do października 2015 roku! oraz Do czego wykorzystać S.K.A. w 2014 i 2015 roku?).
  2. Możliwość wyboru przez komplementariuszy w spółce, będących osobami fizycznymi, opodatkowania dochodów ze spółki stawką liniową 19%.
  3. Całkowite wyłączenie odpowiedzialności wspólników – akcjonariuszy.
  4. Możliwość uczynienia komplementariuszem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej w celu wyeliminowania osobistej odpowiedzialności osób fizycznych.
  5. Możliwy do uzyskania efekt anonimowości akcjonariuszy w przypadku emitowania przez spółkę akcji na okaziciela.
  6. Możliwość objęcia przez akcjonariuszy akcji z agio, co pozwala na zapłatę podatku czynności cywilnoprawnych tylko od wartości nominalnej objętych akcji, a nie od wartości wkładu.
  7. Możliwość zdobycia kapitału poprzez emisję akcji, bez jednoczesnego zadłużania spółki.
  8. Możliwość jednoczesnego pełnienia przez komplementariusza funkcji akcjonariusza.
  9. Możliwość dokonania podziału ról w spółce – na wspólników prowadzących sprawy spółki (komplementariuszy) i wspólników nadzorujących (akcjonariuszy).
  10. Możliwość łatwego zbywania przez akcjonariuszy należących do nich akcji (zarówno wszystkich jak i ich części).

   

   

   

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi