Wojciech Czernik

  Wojciech Czernik

  Zapytaj eksperta

  16.01.2011

  Jakie są podatkowe skutki przekształcenia?

  Jakie są podatkowe skutki przekształcenia?

  Przekształcenie w spółkę komandytową poza skutkami w sferze cywilnoprawnej rodzi również pewne konsekwencje w tym podatkowe. Kształtują się one odmiennie w zależności od tego czy podmiotem przekształcanym w spółkę komandytową jest spółka osobowa czy też spółka kapitałowa. W obu jednak wypadkach nie dochodzi do likwidacji spółki przekształcanej, w związku z czym wspólnicy tej spółki nie uzyskają dochodu z tytułu jej likwidacji.

  Przy przekształceniu spółki osobowej w spółkę komandytową (która również należy do kategorii spółek osobowych) właściwie nie występują żadne istotne skutki podatkowe. W związku z faktem, iż we wszystkich spółkach osobowych podatnikami podatku dochodowego są wspólnicy nie dochodzi u nich do zmiany źródła przychodu. Wobec tego ewentualne straty w spółce przekształcanej będą mogły być odliczone od dochodów uzyskanych w przekształconej spółce komandytowej na zwyczajnych zasadach. Istotna zmiana może natomiast zajść na płaszczyźnie rachunkowej, ponieważ spółka komandytowa obowiązana jest prowadzić pełną księgowość. Jeżeli bowiem przekształcana spółka osobowa rozliczała się w oparciu o książkę przychodów i rozchodów, to po przekształceniu będzie zmuszona przejść na pełna księgowość.

   

  Odmiennie kształtują się natomiast skutki podatkowe w wypadku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę komandytową. Przekształcana spółka kapitałowa zobowiązana jest do zamknięcia ksiąg rachunkowych i złożenia rocznego zeznania podatkowego. Z dniem przekształcenia spółka przekształcona rozpoczyna nowy rok obrotowy i otwiera księgi rachunkowe. Ponieważ w spółce komandytowej podatnikiem podatku dochodowego nie jest przekształcona spółka osobowa tylko jej wspólnicy, sama spółka przestaje być podatnikiem podatku dochodowego. Skutkiem tej zmiany jest to, że przekształcona spółka komandytowa  (a dokładniej jej wspólnicy) nie będzie mogła uwzględnić przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania ewentualnych strat poniesionych przez przekształconą spółkę kapitałową.

  W momencie przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę komandytową niepodzielone zyski spółki kapitałowej przechodzą na wspólników spółki komandytowej, tj. są postawione do ich dyspozycji. Stanowią one w dacie przekształcenia faktycznie uzyskany dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, podlegający opodatkowaniu 19% liniowym podatkiem dochodowym.

  Przekształcenie w spółkę komandytową nie powoduje żadnych negatywnych skutków na płaszczyźnie podatku od towarów i usług (VAT). Spółka komandytowa jest bowiem podatnikiem VAT tak samo jak każda inna spółka, zatem mamy w tej dziedzinie do czynienia z pełną kontynuacją. W szczególności nie ma przeszkód w rozliczeniu podatku należnego z podatkiem naliczonym spółki przekształcanej. Nie ma również obowiązku dokonywania nowego zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie VAT, a wystarczy dokonać jedynie zgłoszenia aktualizacyjnego.

  Warto również zaznaczyć, iż przysługujący spółce przekształcanej numer identyfikacji podatkowej (NIP) będzie przysługiwał również spółce przekształconej. Spółka komandytowa będzie zatem mogła posługiwać się tym samym numerem NIP.

   

  Jeszcze więcej dowiesz się z artykułu Przekształcenie spółki - najważniejsze skutki podatkowe.

  Tagi doradztwo podatkowe przekształcenie

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi doradztwo podatkowe przekształcenie