Dominika Jaszczyk

  Dominika Jaszczyk

  Zapytaj eksperta

  30.03.2018

  Jaki jest termin na sporządzenie dokumentacji cen transferowych w spółce komandytowej?

  Jaki jest termin na sporządzenie dokumentacji cen transferowych w spółce komandytowej?

  Artykuł został przygotowany w oparciu o stan prawny obowiązujący do dnia 31 grudnia 2020 r. Od dnia 1 stycznia bądź od 1 maja 2021 r. spółki komandytowe stały się podatnikami CIT, co powoduje, że informacje zawarte w niniejszym artykule przestały być aktualne. Jednakże niniejszy artykuł może okazać się pomocny do spraw i postępowań dotyczących okresu sprzed 1 stycznia 2021 roku, ponieważ do dochodów osiągniętych przez spółkę komandytową przed uzyskaniem przez nią statusu podatnika CIT stosuje się regulacje zawarte w ustawach o PIT i CIT w brzmieniu obowiązującym przed dniem, w którym spółka komandytowa stała się podatnikiem podatku CIT. Aktualne informacje dotyczące opodatkowania spółki komandytowej znajdziesz w artykułach CIT dla komandytowych – jaki jest ostateczny kształt ustawy?  oraz CIT w spółce komandytowej – na co zwrócić uwagę?.

   

  Dokumentację podatkową muszą posiadać wszyscy wspólnicy spółki komandytowej. Termin na jej przygotowanie może być natomiast różny dla podatników PIT i dla podatników CIT.

   

  Dokumentacja transakcji zawieranych przez spółkę komandytową

   

  Od 2017 roku powinno się badać powiązania oraz limity związane z cenami transferowymi z perspektywy spółki komandytowej. Nie oznacza to jednak, że spółka musi posiadać dokumentację podatkową. Podmiotami do tego zobowiązanymi są bowiem podatnicy podatków dochodowych, czyli wspólnicy takiej spółki.

  Więcej na ten temat możesz przeczytać na naszym portalu poświęconym dokumentacji cen transferowych w artykule Dokumentacja cen transferowych w spółkach osobowych.

   

  Wspólnicy podmiotami zobowiązanymi do posiadania dokumentacji

   

   

  Ze względu na fakt, że stroną dokumentowanej transakcji jest spółka, u każdego ze wspólników dokumentacja powinna wyglądać tak samo. Przepisy pozwalają, żeby w takiej sytuacji, dokumentację podatkową sporządził jeden wyznaczony wspólnik. Musi on mieć jednak siedzibę lub miejsce zamieszkania w Polsce. Możliwość ta nie zwalnia pozostałych wspólników z odpowiedzialności w przypadku niewywiązania się z obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej.

   

  Termin na sporządzenie dokumentacji w 2018 i 2019 roku

   

  Dla transakcji z podmiotami powiązanymi zawieranych w 2017 i 2018 roku dokumentacja cen transferowych musi być gotowa do końca dziewiątego miesiąca następnego roku podatkowego. Termin ten dotyczy zatem dokumentacji, które trzeba przygotować w 2018 i 2019 roku. Jeżeli wszyscy wspólnicy mają kalendarzowy rok podatkowy, to dokumentację podatkową należy przygotować do końca września. W tym samym terminie wszyscy wspólnicy muszą złożyć do urzędu skarbowego oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej.

   

  Termin na sporządzenie dokumentacji w następnych latach

   

  Zgodnie z przepisami ustawy dokumentację cen transferowych należy przygotować do momentu złożenia rocznego zeznania podatkowego. Termin ten będzie więc różny dla podatników PIT i dla podatników CIT. Osoby fizyczne będą miały na to czas do końca kwietnia, natomiast osoby prawne do końca 3 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.

  Istotnym terminem dla dokumentacji transakcji zawieranych przez spółkę komandytową będzie więc najwcześniejszy z terminów ustalonych dla wspólników tej spółki. Każdy ze wspólników będzie natomiast zobowiązany do złożenia w urzędzie skarbowym oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej najpóźniej do dnia upływu terminu określonego dla złożenia przez niego rocznego zeznania podatkowego.

   

  Dokumentacja umowy spółki komandytowej

   

  Zdarzeniem wywołującym obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej u wspólników może być również zawarcie umowy spółki komandytowej. Stroną takiego zdarzenia nie jest jednak spółka, ale wspólnicy. Z ich perspektywy należy więc badać powiązania oraz limity wynikające z ustaw. O tym zagadnieniu możesz więcej przeczytać w artykule Kiedy umowa spółki komandytowej wymaga sporządzenia dokumentacji cen transferowych?

   

  Paweł Malewski

   

  Tagi ceny transferowe spółka komandytowa

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi ceny transferowe spółka komandytowa