Wojciech Czernik

  Wojciech Czernik

  Zapytaj eksperta

  11.04.2011

  Jak rozliczyć podatkowo sprzedaż towarów i usług przez wspólnika na rzecz spółki komandytowej?

  Jak rozliczyć podatkowo sprzedaż towarów i usług przez wspólnika na rzecz spółki komandytowej?

  W przypadku gdy transakcja między wspólnikiem, a spółką polega na sprzedaży rzeczy np. towarów handlowych lub materiałów budowlanych, wspólnik zanotuje przychód oraz koszt podatkowy w wysokości odpowiadającej jego prawie do udziału w zysku. Będzie tak zarówno gdy wspólnik jest podatnikiem PIT jak i CIT.

   

  Przykład 1: Pan X jest komandytariuszem w trzyosobowej spółce komandytowej XYZ sp.k., zgodnie z umową spółki każdemu ze wspólników przysługuje prawo do udziału w 1/3 zysku. Pan X sprzedał spółce XYZ towary o wartości netto 900 tys. zł. Osiągnie więc przychód w wysokości 900 tys. zł. z tytułu sprzedaży i koszt uzyskania przychodu w wysokości 300 tys. zł. z tytułu udziału w kosztach spółki komandytowej.

   

  Gdy świadczeniem wspólnika na rzecz spółki są usługi, wspólnik, który jest podatnikiem PIT nie zawsze będzie mógł zaliczyć do kosztów kwoty wynagrodzenia przypadającego na jego udział. W przypadku bowiem gdy świadczenie usług zostanie uznane za pracę dla spółki zastosowanie znajdzie art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT, który wyłącza z kosztów wartość pracy własnej podatnika. Wtedy świadczący usługę wspólnik osiągnie przychód, ale nie rozpozna kosztu podatkowego. Wynagrodzenie za usługi będzie jednak w odpowiedniej proporcji kosztem uzyskania przychodów dla pozostałych wspólników.

   

  Przykład 2. Pan X jest wspólnikiem spółki komandytowej opisanej w Przykładzie 1, nie prowadzi indywidualnej (odrębnej od spółki) działalności gospodarczej i na podstawie umowy zlecenia świadczy na rzecz spółki usługi księgowe. Wynagrodzenie z tego tytułu wyniesie rocznie 12 tys. zł, będzie to przychód Pana X. Wspólnicy Y i Z zaliczą do kosztów po 4 tys. zł. Po stronie Pana X koszt podatkowy nie wystąpi.

   

  W pozostałych przypadkach świadczenia usług przez wspólnika, które nie są uznawane za „pracę własną podatnika” opisane ograniczenie nie znajdzie zastosowania i będzie on mógł zaliczyć przypadającą na niego część wynagrodzenia do kosztów podatkowych. Będzie tak w przypadku świadczenia usług w ramach indywidualnej, odrębnej od spółki, działalności gospodarczej, usług najmu i dzierżawy czy umów korzystania przez spółkę z własności intelektualnej wspólnika (prawa autorskie, patenty, itp.). Podobnie będzie również w przypadku wspólników będących osobami prawnymi.

   

  Należy jednak pamiętać, że w przypadku wspólnika podatnika PIT wskazane kwoty przychodów i kosztów będą mogły być ze sobą skompensowane tylko jeśli należą do tego samego źródła przychodów. Będzie tak jeśli wspólnik sprzedaje spółce towary (świadczy usługi) w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Wtedy zarówno koszty jak i przychody będą należały do źródła pozarolnicza działalność gospodarcza. Jeśli natomiast wspólnik nie prowadzi działalności gospodarczej i np. wynajmuje spółce prywatną nieruchomość lub sprzedaje przedmioty z osobistego majątku osiągnie przychód odpowiednio ze źródeł „najem” czy „odpłatne zbycie” i zanotuje koszt ze źródła „pozarolnicza działalność gospodarcza”. Wskazany problem nie wystąpi na gruncie CIT, który nie zakłada podziału przychodów na  oddzielne źródła.

  Tagi księgowość PIT

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi księgowość PIT