Wojciech Czernik

  Wojciech Czernik

  Zapytaj eksperta

  23.07.2014

  Jak należy rozliczyć między wspólników przychody i koszty podatkowe spółki komandytowej za dany miesiąc, jeżeli w trakcie miesiąca wspólnicy zmienili umowę spółki w zakresie podziału zysku?

  Jak należy rozliczyć między wspólników przychody i koszty podatkowe spółki komandytowej za dany miesiąc, jeżeli w trakcie miesiąca wspólnicy zmienili umowę spółki w zakresie podziału zysku?

  Wspólnicy mogą zmienić umowę spółki w ten sposób, że zmianie ulegnie ich udział w zyskach, np. wspólnicy uczestniczący dotychczas w zyskach i stratach po 50% postanawiają, że od 20 sierpnia 95% zysku przysługiwać będzie komandytariuszowi a 5% zysku przysługiwać będzie komplementariuszowi. Pojawiają się wątpliwości jak w takiej sytuacji rozliczyć przychody i koszty podatkowe sierpnia – czy przypisać je wspólnikom według starej proporcji, czyli po połowie, czy też zastosować nową proporcję.


  Zasadą jest, że przychody osiągnięte przed zmianą umowy oraz koszty poniesione przed tą datą powinny być rozliczone według starych zasad natomiast przychody i koszty wykazane po zmianie – według nowej proporcji. Wynika to z tego, że wspólnikowi przypisuje się przychody i koszty podatkowe według udziału w zysku, jaki miał na moment osiągnięcia przychodu lub poniesienia kosztu (według obowiązującej w tym momencie umowy spółki).

   

  Potwierdza to przykładowo interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 27 października 2011 r., sygn. IPPB1/415-722/11-2/ES oraz interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 6 października 2011 r., sygn. ILPB1/415-876/11-2/AG.

  Jeżeli nie uda się w systemie księgowym dokładnie rozgraniczyć  przychodów i kosztów sprzed zmiany i po zmianie, naszym zdaniem prawidłowe będzie też rozliczenie proporcjonalne do ilości dni w miesiącu. W podanym przykładzie zmiana umowy spółki nastąpiła 20 sierpnia. Jeżeli system księgowy nie powoli wyodrębnić przychodów osiągniętych i kosztów poniesionych przed 20 sierpnia i po 20 sierpnia, naszym zdaniem prawidłowe będzie rozliczenie 20/31 przychodów i kosztów sierpnia według starej proporcji 50%/50% i 11/31 przychodów i kosztów sierpnia według nowej proporcji 95%/5%.


  Maria Kopówka

   

  Tagi księgowość zysk

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi księgowość zysk