Wojciech Czernik

  Wojciech Czernik

  Zapytaj eksperta

  26.09.2011

  Jak należy potraktować z punktu widzenia księgowości sytuację, w której spółka komandytowa wystawia fakturę za usługi wykonane na rzecz jednego z jej wspólników prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą?

  Jak należy potraktować z punktu widzenia księgowości sytuację, w której spółka komandytowa wystawia fakturę za usługi wykonane na rzecz jednego z jej wspólników prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą?

  Artykuł został przygotowany w oparciu o stan prawny obowiązujący do dnia 31 grudnia 2020 r. Od dnia 1 stycznia bądź od 1 maja 2021 r. spółki komandytowe stały się podatnikami CIT, co powoduje, że informacje zawarte w niniejszym artykule przestały być aktualne. Jednakże niniejszy artykuł może okazać się pomocny do spraw i postępowań dotyczących okresu sprzed 1 stycznia 2021 roku, ponieważ do dochodów osiągniętych przez spółkę komandytową przed uzyskaniem przez nią statusu podatnika CIT stosuje się regulacje zawarte w ustawach o PIT i CIT w brzmieniu obowiązującym przed dniem, w którym spółka komandytowa stała się podatnikiem podatku CIT. Aktualne informacje dotyczące opodatkowania spółki komandytowej znajdziesz w artykułach CIT dla komandytowych – jaki jest ostateczny kształt ustawy?  oraz CIT w spółce komandytowej – na co zwrócić uwagę?.

   

  Z punktu widzenia ustawy o rachunkowości komplementariusz prowadzący indywidualną działalność gospodarczą oraz spółka komandytowa, w której jest on wspólnikiem to dwie odrębne jednostki gospodarcze. W sytuacji opisanej w pytaniu, spółka komandytowa powinna kwotę należną z tytułu wykonania usługi w całości zaliczyć do przychodów a wspólnik prowadzący działalność do kosztów. Należność lub zobowiązanie z tytułu wykonania usługi będzie należało wykazać w pozycjach bilansowych odpowiednio:  należności (zobowiązania) od (wobec) jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług.

   

   

  Opisana transakcja będzie miała analogiczne skutki na gruncie podatku dochodowego. W tym zakresie trzeba jednak pamiętać, podatnikiem podatku dochodowego nie jest spółka komandytowa tylko jej wspólnicy. W konsekwencji z tytułu wykonania usługi komplementariusz:

   

  1. jako wspólnik spółki komandytowej osiągnie przychód podatkowy, zgodnie z jego prawem do udziału w zysku spółki (np. jeśli jego udział w zysku wynosi 50%, osiągnie przychód podatkowy w wysokości 50% kwoty należnej z tytułu wykonania usługi).
  2. jako osobą prowadząca indywidualną działalność gospodarczą całość kwoty należnej z tytułu wykonania usługi zaliczy do kosztów podatkowych (chyba, że taki wydatek nie będzie mógł być zaliczony do kosztów uzyskania przychodu np. na podstawie art.. 23 ustawy o PIT).


  O skutkach podatkowych świadczenia usług lub sprzedaży towarów przez wspólnika na rzecz spółki komandytowej pisaliśmy już tutaj.

   

  Tagi księgowość spółka komandytowa

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi księgowość spółka komandytowa