10.06.2021

  Przekształcenie w komandytową - ile to kosztuje?

  Przekształcenie w komandytową - ile to kosztuje?

  Artykuł został przygotowany w oparciu o stan prawny obowiązujący do dnia 31 grudnia 2020 r. Od dnia 1 stycznia bądź od 1 maja 2021 r. spółki komandytowe stały się podatnikami CIT, co powoduje, że informacje zawarte w niniejszym artykule przestały być aktualne. Jednakże niniejszy artykuł może okazać się pomocny do spraw i postępowań dotyczących okresu sprzed 1 stycznia 2021 roku, ponieważ do dochodów osiągniętych przez spółkę komandytową przed uzyskaniem przez nią statusu podatnika CIT stosuje się regulacje zawarte w ustawach o PIT i CIT w brzmieniu obowiązującym przed dniem, w którym spółka komandytowa stała się podatnikiem podatku CIT. Aktualne informacje dotyczące opodatkowania spółki komandytowej znajdziesz w artykułach CIT dla komandytowych – jaki jest ostateczny kształt ustawy?  oraz CIT w spółce komandytowej – na co zwrócić uwagę?.

   

  Na koszty przekształcenia spółki w spółkę komandytową składają się opłaty sądowe, opłaty za ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, opłaty notarialne, wynagrodzenie biegłego rewidenta oraz ewentualne wynagrodzenie prawnika.

  W każdym przypadku przekształcenia konieczne jest poniesienie opłaty sądowej za złożenie wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przekształconej spółki komandytowej (wynosi ona obecnie 500 zł) oraz opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (100 zł). Do tego należy doliczyć koszty notarialne (taksy notarialne i opłaty za wydanie wypisów aktów notarialnych), które są uzależnione od kwoty wkładów do spółki określonych w umowie spółki,  nie powinny jednak, przy wysokich kwotach wkładów, przekroczyć kwoty 10.000 zł netto. Po wpisie przekształconej spółki komandytowej do Krajowego Rejestru Sądowego konieczne będzie jeszcze dokonanie odrębnego ogłoszenia o tym fakcie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Koszt tego ogłoszenia zależy od jego objętości, ale powinien on zamknąć się w kwocie 500 zł netto.

   

   

   

  Jeżeli w toku procedury przekształcenia konieczne jest badanie planu przekształcenia przez biegłego rewidenta (co jest zawsze konieczne przy przekształcaniu spółki z o.o., akcyjnej i komandytowo-akcyjnej), to do kosztów należy doliczyć wynagrodzenie biegłego rewidenta oraz kwotę 300 zł, którą należy uiścić tytułem opłaty sądowej za wniosek do sądu rejestrowego o wyznaczenie biegłego rewidenta do badania planu przekształcenia. Wynagrodzenie biegłego, jak również ewentualne wynagrodzenie prawnika, to kwestia indywidualnych uzgodnień, dlatego nie sposób ich nawet szacować.

  Jeżeli spółka przekształcana była właścicielem nieruchomości albo figurowała w innych publicznych rejestrach (np. w rejestrze zastawów, rejestrze działalności regulowanej), wówczas do kosztów przekształcenia należy doliczyć również kwoty opłat za zmianę wpisów w księgach wieczystych i innych rejestrach.

  1 marca 2020 roku weszły w życie zmiany dotyczące procedury przekształcania spółek prawa handlowego. Po trochę ponad roku funkcjonowania nowych zasad oceniliśmy ich wpływ na reorganizację spółek oraz wskazaliśmy przykładowe problemy, które przyniosły ze sobą nowe regulacje w artykule Przekształcenia spółek – ocena zmian wprowadzonych do KSH na naszym portalu Doradzamy.to

   

  Tagi przekształcenie spółka komandytowa

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi przekształcenie spółka komandytowa