Wojciech Kaptur

  Wojciech Kaptur

  Zapytaj eksperta

  25.07.2012

  Ile i z której spółki czy działalności powinno się płacić składki ZUS, jeśli jest się wspólnikiem sp.z o.o., akcjonariuszem w S.K.A., w której ta sp. z o.o. jest komplementariuszem oraz prowadzi się jeszcze inną działalność gospodarczą?

  Ile i z której spółki czy działalności powinno się płacić składki ZUS, jeśli jest się wspólnikiem sp.z o.o., akcjonariuszem w S.K.A., w której ta sp. z o.o. jest komplementariuszem oraz prowadzi się jeszcze inną działalność gospodarczą?

  Obowiązkowym ubezpieczeniom podlegają wyłącznie osoby fizyczne, które ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych wymienia w art. 6. Przepis ten do osób podlegających obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym zalicza również osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Uzupełnieniem tego przepisu jest art. 8 ustawy, który precyzuje m.in. kto jest uznawany za osobę prowadzącą działalność gospodarczą.


  Wspólnik w spółce z o.o. nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym ani ubezpieczeniu zdrowotnemu, ponieważ ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych nie wymienia go jako podlegającego obowiązkowym ubezpieczeniom. Dlatego też nie jest on zobowiązany do uiszczania składek na te ubezpieczenia. Jednakże jedyny wspólnik w jednoosobowej spółce z o.o. jest już uznawany przez ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą, w konsekwencji czego podlega on obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu.

   

  Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych nie wymienia także akcjonariusza S.K.A. jako podlegającego obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Akcjonariusz nie jest więc zobowiązany do uiszczania składek na te ubezpieczenia niezależnie od tego czy jest jedynym akcjonariuszem czy nie.


  Natomiast osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu.


  Jeżeli jest się zatem jedynym wspólnikiem w spółce z o.o., akcjonariuszem w S.K.A.  oraz prowadzi się jeszcze inną działalność gospodarczą to należy wybrać czy będzie się opłacać składki na ubezpieczenia społeczne jako wspólnik jednoosobowej spółki z o.o., czy jako osoba prowadząca działalność gospodarczą. Natomiast składki na ubezpieczenie zdrowotne będą musiały być płacone w podwójnej wysokości – z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz bycia jedynym wspólnikiem w spółce z o.o. Natomiast jeżeli jest się jednym ze wspólników w spółce z o.o., akcjonariuszem w S.K.A.  oraz prowadzi się jeszcze inną działalność gospodarczą, to wówczas składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne należy opłacać tylko z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

   

  Małgorzata Znojek

  Tagi składki ZUS wspólnik

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi składki ZUS wspólnik