Wojciech Czernik

  Wojciech Czernik

  Zapytaj eksperta

  18.07.2011

  Gdzie i kiedy spółka komandytowa powinna przekazać roczne sprawozdanie finansowe?

  Gdzie i kiedy spółka komandytowa powinna przekazać roczne sprawozdanie finansowe?

  Artykuł został przygotowany w oparciu o stan prawny obowiązujący do dnia 31 grudnia 2020 r. Od dnia 1 stycznia bądź od 1 maja 2021 r. spółki komandytowe stały się podatnikami CIT, co powoduje, że informacje zawarte w niniejszym artykule przestały być aktualne. Jednakże niniejszy artykuł może okazać się pomocny do spraw i postępowań dotyczących okresu sprzed 1 stycznia 2021 roku, ponieważ do dochodów osiągniętych przez spółkę komandytową przed uzyskaniem przez nią statusu podatnika CIT stosuje się regulacje zawarte w ustawach o PIT i CIT w brzmieniu obowiązującym przed dniem, w którym spółka komandytowa stała się podatnikiem podatku CIT. Aktualne informacje dotyczące opodatkowania spółki komandytowej znajdziesz w artykułach CIT dla komandytowych – jaki jest ostateczny kształt ustawy?  oraz CIT w spółce komandytowej – na co zwrócić uwagę?.

   

  Każda spółką komandytowa ma obowiązek przekazać roczne sprawozdanie finansowe do sądu rejestrowego oraz do urzędu skarbowego.

   

  Spółka komandytowa, podobnie jak każdy inny podmiot prowadzący księgi rachunkowe, ma obowiązek złożyć swoje roczne sprawozdanie do sadu rejestrowego (Krajowy Rejestr Sądowy) w ciągu 15 dni od dnia jego zatwierdzenia. Jeżeli jednak sprawozdanie finansowe nie zostanie zatwierdzone w terminie, tj. przed upływem 6 miesięcy od dnia bilansowego, to, nawet mimo braku zatwierdzenia, należy je złożyć w sądzie rejestrowym w ciągu 15 dni po terminie, w którym powinno zostać zatwierdzone, czyli de facto do 15 lipca. Warto przy tym pamiętać, że jeśli sprawozdanie zostanie jednak później zatwierdzone, to należy ponownie złożyć je w sądzie rejestrowym, w terminie 15 dni po zatwierdzeniu.

   

   

  Sprawozdanie spółki komandytowej należy również złożyć do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Brak jest jednak w przepisach wyraźnego wskazania terminu do dokonania tej czynności. Co prawda w art. 45 ust. 5 ustawy o PIT stanowi, że „podatnicy prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego dołączają do zeznania sprawozdanie finansowe”, jednak przepis ten nie dotyczy spółki komandytowej. Spółka komandytowa bowiem, choć ma obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego, to nie jest podatnikiem podatku dochodowego (są nimi wspólnicy spółki).

   

  Mimo braku wyraźnie oznaczonego terminu, z ostrożności, najlepiej w takiej sytuacji złożyć sprawozdanie finansowe niezwłocznie (np. w ciągu kilku dni) po jego zatwierdzeniu.

   

  Precyzyjnie natomiast określono w przepisach, do którego urzędu skarbowego należy to sprawozdanie złożyć. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych dla spółek osobowych właściwym miejscowo naczelnikiem urzędu skarbowego do złożenia sprawozdania finansowego jest naczelnik właściwy ze względu na adres siedziby spółki, gdy przynajmniej dla jednego ze wspólników jest on również właściwy miejscowo. Gdy naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na adres siedziby spółki nie jest jednocześnie właściwy dla żadnego ze wspólników, to sprawozdanie finansowe należy złożyć do urzędu właściwego dla jednego ze wspólników wedle ich wyboru, a jeżeli wspólnicy nie dokonali wyboru – do urzędu skarbowego właściwego dla wspólnika wskazanego w pierwszej kolejności w umowie spółki.

   

  Sprawdź obowiązujący stan prawny na 2019 rok w artykule: Złożenie sprawozdania finansowego spółki komandytowej do Szefa KAS lub do urzędu skarbowego – czy jest konieczne?

   

  Tagi księgowość spółka komandytowa

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi księgowość spółka komandytowa