Aleksander Gałek

  Aleksander Gałek

  Zapytaj eksperta

  22.05.2013

  Gdy spółka z o.o. przekształci się w spółkę komandytową lub jawną, to czy komplementariusz (wspólnik) spółki przekształconej odpowiada osobiście za zobowiązania spółki z o.o. sprzed przekształcenia?

  Gdy spółka z o.o. przekształci się w spółkę komandytową lub jawną, to czy komplementariusz (wspólnik) spółki przekształconej odpowiada osobiście za zobowiązania spółki z o.o. sprzed przekształcenia?

  Tak. Komplementariusz (wspólnik) spółki przekształconej (komandytowej bądź jawnej) odpowiada osobiście za zobowiązania spółki przekształcanej (spółki z o.o.), które nie zostały uregulowane przez spółkę przekształcaną do dnia rejestracji przekształcenia w KRS.


  Zobowiązania spółki z o.o., które nie zostały uregulowane przez tę spółkę z o.o. przed wpisaniem do rejestru przedsiębiorców KRS przekształconej spółki komandytowej lub jawnej stają się z mocy prawa zobowiązaniami tejże przekształconej spółki komandytowej lub jawnej. A zatem komplementariusz w spółce komandytowej bądź wspólnik w spółce jawnej będą ponosić za te zobowiązania osobistą odpowiedzialność na tej samej zasadzie jak za zobowiązania spółki komandytowej bądź jawnej powstałe już po przekształceniu.

   

  W spółce komandytowej wspólnikiem, który ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swoim prywatnym majątkiem jest właśnie komplementariusz. Wierzyciele spółki mogą sięgnąć do jego majątku osobistego w sytuacji, kiedy egzekucja z majątki spółki komandytowej okaże się bezskuteczna. W związku z czym, w sytuacji kiedy spółka z o.o. nie spłaci swoich zobowiązań przed przekształceniem, wskutek czego staną się one zobowiązaniami spółki komandytowej, a przekształcona spółka komandytowa nie będzie posiadać środków na zaspokojenie wymagalnych roszczeń swoich wierzycieli, wówczas komplementariusz będzie ponosił odpowiedzialność osobistą za zobowiązania, które powstały jeszcze za czasów funkcjonowania spółki z o.o.


  Na marginesie można zaznaczyć, że właśnie ze względu na osobistą odpowiedzialność komplementariusza w spółce przekształconej, wymagana jest w procesie przekształcenia zgoda osoby lub osób, które mają zostać w spółce przekształconej komplementariuszami, na uchwałę o przekształceniu spółki z o.o. w komandytową.


  Na takiej samej zasadzie jak komplementariusz w przekształconej spółce komandytowej odpowiada każdy wspólnik przekształconej spółki jawnej.

  Witold Chmarzyński

   

   

  Obejrzyj nasz film, by dowiedzieć się ja przekształcić Twoją spółkę w spółkę komandytową.

   

  Tagi odpowiedzialność przekształcenie

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi odpowiedzialność przekształcenie