Aleksander Gałek

  Aleksander Gałek

  Zapytaj eksperta

  02.10.2020

  Fakty i mity dotyczące opodatkowania spółek komandytowych CIT-em

  Fakty i mity dotyczące opodatkowania spółek komandytowych CIT-em

  Sprawdziliśmy zasadność argumentów resortu finansów dotyczących opodatkowania spółek komandytowych CIT-em. Czy resort słusznie dobiera środki do realizacji swych celów? W poniższym artykule przeczytasz o faktach i mitach dotyczących opodatkowania sp.k. CIT-em.

   

  Uwaga: CIT dla spółek komandytowych został uchwalony i wejdzie w życie od 1 stycznia 2021 r. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule CIT dla spółek komandytowych przesądzony.

   

  Czy spółka komandytowa jest narzędziem do międzynarodowej optymalizacji podatkowej?

   

  Pomysłodawcy opodatkowania CIT-em spółek komandytowych twierdzą, że spółka komandytowa jest wykorzystywana do międzynarodowej optymalizacji podatkowej, stąd zjawisko to należy zwalczać. Pomimo słusznej intencji, należy jednak zastanowić się, czy środki prowadzące do jej realizacji są adekwatne.

   

  Sprawdziliśmy liczbę spółek komandytowych z polskim oraz zagranicznym kapitałem na dzień 22 września 2020 roku wg bazy danych Info Credit. Spółek komandytowych z polskim kapitałem było wówczas 47.740, a spółek komandytowych z kapitałem zagranicznym zaledwie 1.541, czyli 3% ogółu spółek komandytowych w Polsce. Ponadto spółki komandytowe z udziałem kapitału z krajów uważanych za raje podatkowe, takich jak Malta, Cypr i Luksemburg, to 0,4% wszystkich spółek komandytowych. Szczegóły na poniższej infografice.

   

   

  Zweryfikowaliśmy także, czy twierdzenia Ministerstwa Finansów dotyczące unikania opodatkowania przez największe podmioty są zasadne. Jak się okazuje największe podmioty z kapitałem zagranicznym, takie jak Lidl, Kaufland, Bauer, Van Graaf płacą (i to nie mały) CIT, który zasila polski budżet.

   

   

  Z przytoczonych wyżej liczb wynika, że udział kapitału zagranicznego w polskich spółkach komandytowych jest marginalny – w rzeczywistości w międzynarodowe optymalizacje podatkowe są zaangażowane przede wszystkim spółki kapitałowe. W wyniku wprowadzenia planowanych zmian ucierpią natomiast przede wszystkim rodzimi przedsiębiorcy.

   

  Czy opodatkowanie spółek komandytowych CIT-em spowoduje zwiększenie wpływów podatkowych do budżetu państwa?

   

  Może się wydawać, że nałożenie podatku na podmioty, które dotychczas nie musiały go płacić, musi spowodować zwiększenie wpływów podatkowych do budżetu państwa.

   

  Sprawa nie jest jednak tak oczywista. 72% spółek z o.o. objętych CIT-em nie płaci w ogóle tego podatku ze względu na to, że nie uzyskuje dochodu. Stąd nałożenie CIT-u na spółki komandytowe może nie okazać się tak zyskowne dla budżetu, jak może oczekiwać tego resort finansów. Należy zastanowić się, czy celem resortu jest zatem zmotywowanie spółek komandytowych do przeznaczania zysków na inwestycje. Trzeba jednak jednocześnie wskazać, że według obecnych projektów, nie zostaną one objęte tzw. estońskim CIT, który „premiuje” takie zachowania.

   

   

  Porównanie lat 2003 i 2004 również pokazuje, że to niższe podatki mogą spowodować większe wpływy do budżetu. W 2004 roku wprowadzono korzystną stawkę podatku liniowego. Jak wynika z infografiki, pomimo tej zmiany wpływy w budżecie były jeszcze większe.

   

   

  Ponadto trzeba dodać, że nawet jeśli wpływy z CIT wzrosną, to resort powinien wziąć pod uwagę powiązany z tym spadek wpływów z PIT oraz daniny solidarnościowej.

   

  Czy wykorzystywanie spółek komandytowych do działalności gospodarczej jest agresywną optymalizacją podatkową?

   

  Nie można się zgodzić z argumentem, że wykorzystywanie spółki komandytowej w której spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest komplementariuszem, stanowi z definicji agresywną optymalizację podatkową. Jeżeli planowane zmiany zostaną wprowadzone, to z nadal możliwe będzie prowadzenie działalności np. w formie spółki jawnej w której spółka z o.o. będzie wspólnikiem – należy przyjąć, że według resortu finansów nie będzie to agresywna optymalizacja podatkowa, skoro projekt dotyczy wyłącznie opodatkowania spółek komandytowych. Wprowadzenie podwójnego opodatkowania sp.k. może zaś doprowadzić do sytuacji w której przedsiębiorcy nie będą chcieli inwestować i podejmować ryzyka, jeżeli będą musieli zmienić formę działalności na taką (np. spółka jawna), która nie zapewnia ograniczenia odpowiedzialności. Do ścigania rzeczywistej agresywnej optymalizacji podatkowej organy skarbowe mają zaś odpowiednie środki.

   

   

  Czy odbyły się realne konsultacje społecznych dotyczące projektu?

   

  Resort finansowych nie przeprowadził realnych konsultacji społecznych w toku których zainteresowane podmioty oraz eksperci mogliby zająć głos. Zaskoczeni zostali także sami przedsiębiorcy, którzy planując długoletnie przedsięwzięcia biznesowe nie mogli spodziewać się, że resort postanowi w ekspresowym tempie wprowadzać opodatkowanie spółek komandytowych CIT-em.

  Ministerstwo Finansów skomentowało prawie wszystkie z ponad 100 zastrzeżeń zgłoszonych przez 21 podmiotów w toku tzw. "konsultacji społecznych" w następujący sposób:

   

   

  W związku z tym pojawia się pytanie, skąd pośpiech, którzy uniemożliwia odpowiednie procedowanie nad tak istotną dla przedsiębiorców kwestią.

   

  Czy poza przedsiębiorcami swoje zastrzeżenia zgłaszają też inne podmioty?

   

  Projekt opodatkowania spółek komandytowych CIT-em został skrytykowany przez wielu ekspertów. Co istotne, poważne zastrzeżenia co do projektu oraz sposobu jego procedowania mają nawet Minister Infrastruktury (w związku z przedsięwzięciami prowadzonymi przez PKP S.A. z wykorzystaniem sp.k.) oraz Departament Oceny Skutków Regulacji przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Departament wskazuje m.in. na brak należytego omówienia wpływu wprowadzenia nowych przepisów na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość.

   

   

  Podsumowując, należy wskazać, że główne argumenty resortu finansów nie są trafne, a sposób procedowania nad projektem i zaskakiwanie przedsiębiorców należy ocenić bardzo negatywnie.

   

  CIT uchwalony

   

  CIT dla komandytowych staje się faktem. Dnia 28 października 2020 r. Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą m.in. podatek CIT dla spółek komandytowych. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., przy czym spółki komandytowe będą mogły wybrać czy zostaną objęte CITem od 1 stycznia czy od 1 maja 2021 r. Więcej w naszym artykule CIT dla spółek komandytowych – Sejm przyjął ustawę

   

  Marcin Tomczak

  Michał Walczak

   

   

   

   

   

  Tagi CIT optymalizacja podatkowa spółka komandytowa

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@komandytowa.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail


  Newsletter

  • Otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej.
  • Bez spamu.
  • Konkretnie - raz w miesiącu.
  Tagi CIT optymalizacja podatkowa spółka komandytowa